Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 101/2011/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62100 công văn

1

Công văn 101/KCB-NV năm 2021 về ứng phó khẩn cấp sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đã từng đến khám tại bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

101/KCB-NV,Công văn 101 2021,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Ứng phó khẩn cấp sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19,Ứng phó phát hiện COVID-19 đến khám tại bệnh viện,Phát hiện ca bệnh COVID-19 từng đến khám tại bệnh viện,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

2

Công văn 101/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về tài chính, ngân hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành

101/VPCP-QHDP,Công văn 101 2021,Văn phòng Chính phủ,Xử lý kiến nghị của các địa phương,Kiến nghị của các địa phương về tài chính,Kiến nghị của địa phương về ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

3

Công văn 101/TANDTC-HTQT năm 2020 về tống đạt văn bản tố tụng dân sự ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

101/TANDTC-HTQT,Công văn 101 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Tống đạt văn bản tố tụng dân sự ra nước ngoài,Tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài 2020,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

4

Công văn 4639/VPCP-KTTH năm 2021 về ban hành Nghị định thay Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt do Văn phòng Chính phủ ban hành

4639/VPCP-KTTH,Công văn 4639 2021,Văn phòng Chính phủ,Ban hành Nghị định thay Nghị định 101/2012/NĐ-CP,Nghị định thay Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt,Nghị định thay thanh toán không dùng tiền mặt,Tiền tệ - Ngân hàng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

5

Công văn 101/GSQL-GQ1 năm 2021 vướng mắc liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc quản lý Bộ Công Thương do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

101/GSQL-GQ1,Công văn 101 2021,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc quản lý Bộ Công Thương,Vướng mắc về hàng xuất khẩu thuộc quản lý Bộ Công Thương,Hàng hóa nhập khẩu thuộc quản lý Bộ Công Thương,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

6

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

7

Công văn 101/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

101/QLD-DK,Công văn 101 2018,Cục Quản lý dược,Cấp giấy phép nguyên liệu làm thuốc,Nguyên liệu làm thuốc,Xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

8

Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó giao Bộ Xây dựng hướng

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

9

Công văn 1405/BXD-QLN năm 2018 về thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

V/v thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2018

10

Công văn 169/BXD-QLN năm 2018 về thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó giao Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc, kiểm

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

11

Công văn 101/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn trả thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

101/TCHQ-TXNK,Công văn 101 2015,Tổng cục Hải quan,Hoàn trả thuế giá trị gia tăng,Hàng nhập khẩu nộp nhầm,Thuế hàng nhập khẩu nộp thừa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

12

Công văn 101/BXD-KTXD năm 2014 thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

101/BXD-KTXD,Công văn 101 2014,Bộ Xây dựng,Chi phí khảo sát xây dựng,Lập chi phí khảo sát xây dựng,Quản lý chi phí khảo sát xây dựng,Chi phí khảo sát xây dựng công trình ,Chi phí tư vấn thẩm tra dự toán ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

13

Công văn 101/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện dự án nạo vét luồng vào Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

101/VPCP-KTN,Công văn 101,Văn phòng Chính phủ,dự án nạo vét luồng vào Cảng Nghi Sơn,nạo vét luồng vào Cảng Nghi Sơn,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

14

Công văn 101/UBND-TNTN năm 2012 sửa đổi quy định về thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tài nguyên và môi trường do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

15

Công văn 101/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

101/TXNK-QLN,Công văn 101,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ

Ban hành: 19/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

16

Công văn 101/BNN-KH báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn và công tác điều phối phát triển vùng Kinh tế trọng điểm giai đoạn 2006- 2010; phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

101/BNN-KH,Công văn 101 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/BNN-KH V/v báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn và

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

17

Công văn 101/GSQL-GQ2 năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

101/GSQL-GQ2,Công văn 101 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,thủ tục quản lý chất lượng thép,Quản lý chất lượng thép nhập khẩu,Quản lý chất lượng thép,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

18

Công văn 101/TY-TTr.PC hướng dẫn nội dung kiểm tra hoạt động thú y năm 2015 do Cục Thú y ban hành

101/TY-TTr.PC,Công văn 101 2015,Cục Thú y,Kiểm tra vệ sinh thú y,Lĩnh vực thú y,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/TY-TTr,PC V/v Hướng

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

19

Công văn 101/BXD-KTXD hướng dẫn xác định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) xây dựng khu nghĩa trang nhân dân do Bộ Xây dựng ban hành

101/BXD-KTXD,Công văn 101 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 101/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn xác định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) xây dựng khu

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2011

20

Công văn 294/TTg-ĐMDN thực hiện Nghị định 101/2009/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định số 101/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; - Các Tập đoàn kinh tế nhà nước. Ngày 05 tháng 11 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250