Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 101/2011/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 202851 văn bản

81

Nghị định 69/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

69/2011/ND-CP,Nghị định 69 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Y tế dự phòng,Phòng chống HIV/AIDS,Phạt vi phạm hành chính về môi trường,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2011

82

Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

66/2011/ND-CP,Nghị định 66 2011,Chính phủ,Quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn ,Nhà nước làm chủ sở hữu,Chức danh lãnh đạo,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2011

83

Nghị định 65/2011/NĐ-CP thực hiện thí điểm tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013

65/2011/ND-CP,Nghị định 65 2011,Chính phủ,Công ty mẹ,Thí điểm tiền lương công ty mẹ,Tập đoàn Viễn thông Quân đội,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2011/NĐ-CP

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2011

84

Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại

63/2011/ND-CP,Nghị định 63 2011,Chính phủ,Luật Trọng tài thương mại ,Thương mại,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

85

Nghị định 64/2011/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

64/2011/ND-CP,Nghị định 64 2011,Chính phủ,Biện pháp bắt buộc chữa bệnh ,Trách nhiệm hình sự,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 07

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

86

Nghị định 62/2011/NĐ-CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

62/2011/ND-CP,Nghị định 62 2011,Chính phủ,Thành lập thành phố thuộc tỉnh,Thành lập thị xã,Thành lập quận,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

87

Nghị định 61/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

61/2011/ND-CP,Nghị định 61 2011,Chính phủ,Biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,Người chưa thành niên,Người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2011

88

Nghị định 60/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

60/2011/ND-CP,Nghị định 60 2011,Chính phủ,Giao thông đường thủy nội địa,Xử phạt vi phạm hành chính,Hình thức xử phạt,Hình thức xử phạt hành chính,Mức xử phạt hành chính,Thẩm quyền xử phạt,Thẩm quyền thủ tục xử phạt vi phạm,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2011

89

Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

59/2011/ND-CP,Nghị định 59 2011,Chính phủ,Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2011

90

Nghị định 58/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

58/2011/ND-CP,Nghị định 58 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực bưu chính,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/NĐ-CP

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2011

91

Nghị định 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

57/2011/ND-CP,Nghị định 57 2011,Chính phủ,Chế độ phụ cấp công vụ,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

92

Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

55/2011/ND-CP,Nghị định 55 2011,Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Tổ chức pháp chế,Tổ chức pháp chế Bộ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2011/NĐ-CP

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

93

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

54/2011/ND-CP,Nghị định 54 2011,Chính phủ,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Lao động - Tiền lương,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 07

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

94

Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập

56/2011/ND-CP,Nghị định 56 2011,Chính phủ,Chế độ phụ cấp ưu đãi,Cơ sở y tế công lập,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2011/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2011

95

Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

53/2011/ND-CP,Nghị định 53 2011,Chính phủ,Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ,Hướng dẫn luật,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2011/NĐ-CP

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

96

Nghị định 52/2011/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

52/2011/ND-CP,Nghị định 52 2011,Chính phủ,Mức phụ cấp,Mức trợ cấp,Ưu đãi người có công cách mạng,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 52/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

97

Nghị định 51/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

51/2011/ND-CP,Nghị định 51 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2011/NĐ-CP

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2011

98

Nghị định 50/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

50/2011/ND-CP,Nghị định 50 2011,Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cơ cấu tổ chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2011

99

Nghị định 49/2011/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 Nghị định 173/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

49/2011/ND-CP,Nghị định 49 2011,Chính phủ,Tổ chức và hoạt động,Hoa tiêu hàng hải,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

100

Nghị định 48/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

48/2011/ND-CP,Nghị định 48 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực hàng hải,Lĩnh vực hàng hải,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30