Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1000/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179806 văn bản

1

Quyết định 1000/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt chủ trương tổ chức thí điểm đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

1000/QD-BTP,Quyết định 1000 2020,Bộ Tư pháp,Chủ trương đào tạo tập trung kết hợp với từ xa,Bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa phương thức trực tuyến,Đào tạo tập trung kết hợp với từ xa Học viện Tư pháp,Công nghệ thông tin,Giáo dục BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

2

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt Huế,Thanh toán không dùng tiền mặt Huế đến năm 2025,Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

3

Quyết định 1000/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

1000/QD-UBDT,Quyết định 1000 2019,Uỷ ban Dân tộc,Hợp nhất Văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Kế hoạch,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBDT Hà Nội,

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

4

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Thừa

Ban hành: 20/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

5

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 21 tháng 3 năm

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

6

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 241/-TTg về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2018,Tỉnh Bắc Kạn,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 19

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

7

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2018,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 18 tháng 04 năm

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2018

8

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2017 Nội quy cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư do tỉnh Bình Phước ban hành

1000/QD-UBND,Quyết định 1000,Tỉnh Bình Phước,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 27 tháng 4 năm

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2017

9

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Quảng Bình

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2017,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

10

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ đơn giá dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ đơn giá dự toán,Bảo dưỡng thường xuyên,Công tác quản lý,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

11

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2016 công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2016,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

12

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

13

Quyết định 1000/QĐ-BTTTT năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1000/QD-BTTTT,Quyết định 1000 2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Trung tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh,Dịch vụ phát thanh truyền hình,Thông tin điện tử,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

14

Quyết định 1000/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1000/QD-CTN,Quyết định 1000 2015,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

15

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

1000/QD-UBND,Quyết định 1000,Tỉnh Cao Bằng,công bố cửa khẩu phụ,Điểm thông quan,Cửa khẩu phụ, điểm thông quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

16

Quyết định 1000/QĐ-KTNN năm 2014 sửa đổi Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 70/-KTNN

1000/QD-KTNN,Quyết định 1000 2014,Kiểm toán Nhà nước,Kiểm toán Nhà nước,Bổ nhiệm,Miễn nhiệm công chức,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

17

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Tây Ninh ban hành

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2014,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 08 tháng 5 năm

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

18

Quyết định 1000/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2014,Tỉnh Quảng Nam,Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn,Tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

19

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2014 về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

1000/QD-UBND,Quyết định 1000,Thành phố Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

20

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

1000/QD-UBND,Quyết định 1000,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1000/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122