Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 100/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13959 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/QD-TTg,Quyết định 100 2019,Thủ tướng Chính phủ,Truy xuất nguồn gốc,Chất lượng sản phẩm,Xác định nguồn gốc ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/QĐ-TTg

Ban hành: 19/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

2

Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/QD-TTg,Quyết định 100 2016,Thủ tướng Chính phủ,Phương án cổ phần hóa,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/QĐ-TTg

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

3

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

4

Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/QD-TTg,Quyết định 100 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2008

5

Quyết định 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/2009/QD-TTg,Quyết định 100 2009,Thủ tướng Chính phủ,Khu phi thuế quan trong khu kinh tế,Khu kinh tế cửa khẩu,Quy chế hoạt động,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

6

Quyết định 100/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/2008/QD-TTg,Quyết định 100 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt quy hoạch,Phê duyệt quy hoạch phát triển,Phát triển kinh tế xã hội,Tỉnh Tuyên Quang THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2008

7

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 về Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

100/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số,Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia,Cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2022

8

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030

100/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Công tác xây dựng gia đình,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng gia đình,Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

9

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

--------------- Số: 100/KH-UBND Ninh Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

10

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 1260/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" do thành phố Cần Thơ ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/KH-UBND Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1260/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

11

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

100/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục Đồng Nai,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục,Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo,Công nghệ thông tin,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

12

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

--------------- Số: 100/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1813/QĐ-TTG NGÀY 28/10/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 28/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2022

13

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2022-2030)

phúc --------------- Số: 100/KH-UBND Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2074/QĐ-TTG NGÀY 10/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TW NGÀY 24/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

14

Quyết định 100/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 661/QĐ-TTg năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/2007/QD-TTg,Quyết định 100 2007,Thủ tướng Chính phủ,Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,Sửa đổi quyết định,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100/2007/QĐ-TTg

Ban hành: 06/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

15

Thông báo 100/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành do Văn phòng Chính phủ ban hành

100/TB-VPCP,Thông báo 100 2022,Văn phòng Chính phủ,Kết quả thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch,Kết quả thực hiện chính sách công tác quy hoạch,Thực hiện chính sách pháp luật công tác quy hoạch,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2022

16

Kế hoạch 100/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

100/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 2022,Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Hà Tĩnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

17

Kế hoạch 100/KH-UBND triển khai, thực hiện công tác dân số và phát triển tỉnh Sơn La năm 2022

100/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Kế hoạch thực hiện công tác dân số,Công tác phát triển Sơn La,Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2022

18

Quyết định 100/QĐ-BXD về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2022

100/QD-BXD,Quyết định 100 2022,Bộ Xây dựng,Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Chương trình xây dựng văn bản của Bộ Xây dựng,Chương trình xây dựng các đề án của Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

19

Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

100/QD-UBND,Quyết định 100 2022,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Tu Mơ Rông,Quy hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông,Quy hoạch sử dụng đất Tu Mơ Rông Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2022

20

Quyết định 100/QĐ-VSDTTƯ năm 2022 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 121 và 122 do Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành

100/QD-VSDTTU,Quyết định 100 2022,Viện vệ sinh dịch tễ Trung ươn,Phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 121,Phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 122,Phân bổ vắc xin COVID19 đợt 121 và 122,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228