Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 100/2015/QH13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14201 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn quốc gia QCVN 100:2015/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)

QCVN100:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN100:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 100:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUNG KẾ VÔ TUYẾN MẶT ĐẤT (TETRA) National technical regulation on electromagnetic compatibility for Terrestrial Trunked Radio (TETRA) equipment

Ban hành: 25/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-100:2015 (IEC 60335-2-100:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-100: Yêu cầu cụ thể đối với máy thổi, máy hút và máy thổi hút rác vườn cầm tay được vận hành bằng nguồn lưới

TCVN5699-2-100:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-100:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-100:2015 IEC 60335-2-100:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN PHẦN 2-100: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY THỔI, MÁY HÚT VÀ MÁY THỔI HÚT RÁC VƯỜN CẦM TAY ĐƯỢC VẬN HÀNH BẰNG NGUỒN LƯỚI

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN13-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

QCVN13-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN13-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp QCVN 13-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM National technical regulation on the effluent of textile industry Lời nói đầu QCVN 13-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy

Ban hành: 31/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-13:2015 (IEC 60974-13:2011) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 13: Kìm hàn

TCVN8094-13:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8094-13:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-13:2015 IEC 60974-13:2011 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 13: KÌM HÀN Arc welding equipment - Part 13: Welding clamp Lời nói đầu TCVN 8094-13:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60974-13:2011; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-13:2015 (ISO/IEC 7861-13:2007) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 13: Lệnh đối với quản lý ứng dụng trong môi trường đa ứng dụng

TCVN11167-13:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11167-13:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11167-13:2015 ISO/IEC 7816-13:2007 THẺ DANH ĐỊNH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 13: LỆNH ĐỐI VỚI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA ỨNG DỤNG Identification cards - Integrated circuit cards - Part 13: Commands for application

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-13:2005 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh gan tụy do Parvovirus ở tôm

TCVN8710-13:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-13:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-13:2015 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN- PHẦN 13: BỆNH GAN TỤY DO PARVOVIRUS Ở TÔM Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 13: Hepatopancreatic parvovirus disease in shrimp Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-13:2015 (ISO 7240-13:2005) về Hệ thống báo cháy - Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

TCVN7568-13:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-13:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-13:2015 ISO 7240-13:2005 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 13: ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG Fire detection and alarm systems - Part 13: Compatibility assessment of system components Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-13:2015 (ISO 9073-13:2006) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 13: Thời gian chất lỏng thấm qua lặp lại

TCVN10041-13:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-13:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-13:2015 ISO 9073-13:2006 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 13: THỜI GIAN CHẤT LỎNG THẤM QUA LẶP LẠI Textiles - Test methods for nonwovens - Part 13: Repeated liquid strike-through time

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7318-13:2015 (ISO 9241-13:1998) về Ecgônômi - Yêu cầu ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (VDT) - Phần 13: Hướng dẫn người sử dụng

TCVN7318-13:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7318-13:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7318-13:2015 ISO 9241-13:1998 ECGÔNÔMI - YÊU CẦU ECGÔNÔMI ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ HIỂN THỊ ĐẦU CUỐI (VDT) - PHẦN 13: HƯỚNG DẪN NGƯỜI SỬ DỤNG Ergonomic requirements for office work with visual

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-13:2015 (ISO 5667-13:2011) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn

TCVN6663-13:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-13:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663 -13:2015 ISO 5667-13:2011 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 13: HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BÙN Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges Lời nói đầu TCVN 6663-13:2015 thay thế

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

QCVN100:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN100:2018,Bộ Giao thông vận tải,Tài nguyên- Môi trường QCVN 100: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN TÀU National Technical Regulation on the Sewage Treatment Plant of Ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên

Ban hành: 28/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-100:2013 (ISO/TS 8000-100:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 100: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Tổng quan

TCVN10249-100:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-100:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-100:2013 ISO/TS 8000-100:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 100: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: TỔNG QUAN Data quality - Part 100: Master data: Exchange of characteristic data: Overview Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2021/BCT về Kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm

QCVN13:2021/BCT,Quy chuẩn QCVN13:2021,Bộ Công thương,Hóa chất,Công nghiệp QCVN 13:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC BÌNH CHỊU ÁP LỰC NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU, NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ VÀ NHÀ MÁY ĐẠM National technical Regulation of Verfication on the basic of the risk based inspection

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13 : 2005) về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13 : Khí chữa cháy IG - 100

TCVN7161-13:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7161-13:2009,***,Hệ thống chữa cháy bằng khí,Tính chất vật lý,Tính chất vật lý Hệ thống chữa cháy ,thiết kế hệ thống chữa cháy ,Khí chữa cháy IG - 100,TCVN 7161-13:2009 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-13 : 2009 ISO 14520-13 : 2005 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-13:2021 về Phân bón - Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN13263-13:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-13:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-13:2021 PHÂN BÓN - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BẠC TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Part 13: Determination of total silver content by flame atomic absorption

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-13:2021 về Giàn cố định trên biển Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu

TCVN6170-13:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-13:2021,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-13 : 2021 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN PHẦN 13 : QUẢN LÝ TÍNH TOÀN VẸN CỦA KẾT CẤU Fixed offshore platforms Part 13: Structural Integrity Management Lời nói đầu TCVN 6170-13:2021 được biên soạn trên cơ sở

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2021

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12195-2-13:2020 về Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Polyscytalum pustulans (M.N Owen & Makef) M.B Ellis

TCVN12195-2-13:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12195-2-13:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12195:2-13:2020 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI NẤM POLYSCYTALUM PUSTULANS (M.N. OWEN & MAKEF) M.B ELLIS Procedure for identification of plant disease caused by fungi

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-13:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 3: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

TCVN8400-13:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-13:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-13 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 13: BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM DO BRUCELLA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 13: Brucellosis Lời nói đầu TCVN 8400-13:2019 được thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2018/BXD về Gara ô-tô

QCVN13:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN13:2018,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 13:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA Ô-TÔ NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CAR PARKING MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2 Giải thích từ ngữ 1.3 Tài liệu viện dẫn 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Bố trí

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113