Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 100/2008/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 13586 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5374:2008 (ISO 5507:2002) về hạt có dầu, dầu và mỡ thực vật - tên gọi

TCVN5374:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5374:2008,***,TCVN 5374:2008 ,Hạt có dầu,Dầu và mỡ thực vật ,Tên gọi ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5374:2008 HẠT CÓ DẦU, DẦU VÀ MỠ THỰC VẬT – TÊN GỌI Oilseeds, vegetable oils and fats – Nomenclature Lời nói đầu TCVN 5374:2008 thay thế TCVN 5374-91; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5141:2008 (CAC/GL 40, Rev.1-2003) về hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TCVN5141:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5141:2008,***,TCVN 5141:2008 ,Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5141 : 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÒNG THỬ NGHIỆM TỐT KHI PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Guidelines on good laboratory pratice

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7202:2008 (ISO/IEC 16388 : 2007) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch 39

TCVN7202:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7202:2008,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7202 : 2008 ISO/IEC 16388 : 2007 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ MÃ VẠCH 39 Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Code 39 bar code

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2706:2008 (ASTM D 6217 - 03e1) về Nhiên liệu chưng cất trung bình - Xác định tạp chất dạng hạt - Phương pháp lọc trong phòng thí nghiệm

đầu TCVN 2706:2008 thay thế TCVN 2706:1978. TCVN 2706:2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 6217-03e1 Standard Test Method for Particulate Contamination in Middle Distillate Fuels by Laboratory Filtration với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) về An toàn máy - Dừng khẩn cấp - Nguyên tắc thiết kế

TCVN6719:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6719:2008,***,Công nghiệp TCVN 6719:2008 ISO 13850:2006 AN TOÀN MÁY - DỪNG KHẨN CẤP - NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design Lời nói đầu TCVN 6719:2008 thay thế TCVN 6719:2000. TCVN 6719:2008 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003) về Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm

TCVN5603:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5603:2008,***,Nguyên tắc chung ,Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm ,Quy phạm thực hành ,TCVN 5603:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5603 : 2008 CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003 QUI PHẠM THỰC HÀNH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỐI VỚI VỆ SINH THỰC PHẨM Code

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

107

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7968:2008 (CODEX STAN 212: 1999) về đường

TCVN7968:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7968:2008,***,TCVN 7968:2008 ,Tiêu chuẩn về đường,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẤN QUỐC GIA TCVN 7968:2008 ĐƯỜNG sugars Lời nói đầu TCVN 7968:2008 thay thế TCVN 6959:2001; TCVN 7968:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 212: 1999, và Sửa đổi 1-2001; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4255:2008 (IEC 60529 : 2001) về Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)

1600 67 4,7 100 7,0 1) Tùy thuộc vào bố trí thực tế của các tâm lỗ ở khoảng cách quy định, số lượng lỗ N có thể tăng thêm 1. 14.2.5. Thử nghiệm đối chữ với số đặc trưng thứ hai là 5 với vòi phun 6,3 mm Thử nghiệm được thực hiện bằng cách

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4502:2008 (ISO 868 : 2003) về Chất dẻo và ebonit - Xác định độ cứng ấn lõm bằng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore)

TCVN4502:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4502:2008,***, Xác định độ cứng ấn lõm, Chất dẻo và ebonit ,Thiết bị đo độ cứng,Độ cứng Shore,TCVN 4502:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4502 : 2008 ISO 868 : 2003 CHẤT DẺO VÀ EBONIT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG ẤN LÕM BẲNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG (ĐỘ CỨNG SHORE) Plastics

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2615:2008 (ISO 7108 : 1985) về Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng amoniac - Phương pháp chuẩn độ

TCVN2615:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2615:2008,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2615 : 2008 ISO 7108 : 1985 DUNG DỊCH AMONIAC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Ammonia solution for industrial use - Determination of ammonia content - Titrimetric method

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

111

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001 : 2008) về hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

TCVNISO9001:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO9001:2008,***,Hệ thống quản lý chất lượng,Các yêu cầu,TCVN ISO 9001:2008,Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN ISO 9001 : 2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG − CÁC YÊU CẦU QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS − REQUIREMENTS Mục lục

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

112

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6486:2008 về Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt

TCVN6486:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6486:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6486 : 2008 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – TỒN CHỨA DƯỚI ÁP SUẤT - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT Liquefied Petroleum Gas (LPG) – Pressurised Storage – Requirements for Design and Location of Installation Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

113

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7879:2008 (CODEX STAN 249:2006) về sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền

đến chiều dài khoảng từ 1 cm đến 2 cm, trộn kỹ và dùng làm mẫu thử. 9.3.3. Chiết Cân 25 g phần mẫu thử cho vào bình nón Erlenmeyer 200 ml. Sau khi thay lượng không khí trong bình bằng khí N2, thì thêm 100 ml dầu nhẹ. Đậy nắp bình và để yên 2 h. Gạn phần nổi phía trên qua giấy lọc vào trong phễu chiết. Thêm tiếp 50ml dầu nhẹ vào phần còn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4359:2008 (CODEX STAN 152 - 1985, Rev.1 - 1995) về bột mỳ

TCVN4359:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4359:2008,***,Bột mỳ, TCVN 4359:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4359 : 2008 CODEX STAN 152 - 1985, Rev.1 - 1995 BỘT MỲ Wheat flour Lời nói đầu TCVN 4359 : 2008 thay thế TCVN 4359 : 1996; TCVN 4359 : 2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7918:2008 (IEC 60093 : 1980) về Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối và suất điện trở bề mặt của vật liệu cách điện rắn

TCVN7918:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7918:2008,***,Suất điện trở bề mặt ,Vật liệu cách điện rắn,Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối ,TCVN 7918:2008,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7918:2008 PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM SUẤT ĐIỆN TRỞ KHỐI VÀ SUẤT ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN RẮN Methods of test

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22005:2008 (ISO 22005 : 2007) về Xác định nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với việc thiết kế và thực hiện hệ thống

TCVNISO22005:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO22005:2008,***,Xác định nguồn gốc ,Tổ chức trong chuỗi thực phẩm,Chuỗi thực phẩm ,Thức ăn chăn nuôi ,Nguyên tắc chung ,Yêu cầu cơ bản,Thiết kế và thực hiện hệ thống,TCVN ISO 22005:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 22005 : 2008 XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7881:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7881:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7881:2008,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7881 : 2008 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TIẾNG ỒN PHÁT RA TỪ MÔ TÔ – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles – Noise emitted from motorcycles – Requirements and test methods in type approval Lời nói

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7331:2008 (ASTM D 3831 - 06) về Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

for determination of manganese by atomic absorption spectroscopy Lời nói đầu TCVN 7331 : 2008 thay thế cho TCVN 7331 : 2003. TCVN 7331 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 3831-06 Standard test method for manganese in gasoline by atomic absorption spectroscopy, với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7759:2008 (ASTM D 4176 – 04e1) về Nhiên liệu chưng cất - Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (phương pháp quan sát bằng mắt thường)

(Visual Inspection Procedure) với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA Tiêu chuẩn ASTM D 4176 – 04e1 thuộc bản quyền của ASTM quốc tế. TCVN 7759 : 2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6022:2008 (ISO 3171 : 1988) về Chất lỏng dầu mỏ - Lấy mẫu tự động trong đường ống

TCVN6022:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6022:2008,***, Lấy mẫu tự động trong đường ống,TCVN 6022:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6022 : 2008 CHẤT LỎNG DẦU MỎ - LẤY MẪU TỰ ĐỘNG TRONG ĐƯỜNG ỐNG Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling Lời nói đầu TCVN 6022 : 2008 thay thế TCVN 6022 : 1995.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250