Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 100/2008/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 13586 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3165:2008 (ASTM D 2158 - 05) về Khí dầu mỏ hóa lỏng - Phương pháp xác định cặn

TCVN 3165 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 2158 - 05 Standard Test Method for residues in liquefied petroleum (LP) gases với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, W est Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn ASTM D 2158 - 05 thuộc bản quyền của ASTM quốc tế. TCVN 3165 : 2008 do Tiểu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8056:2008 (ISO GUIDE 33 : 2000) về Sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận

TCVN8056:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8056:2008,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8056 : 2008 ISO GUIDE 33 : 2000 SỬ DỤNG MẪU CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN Use of certified reference materials Lời nói đầu TCVN 8056 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 33 : 2000; TCVN 8056 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7950:2008 về Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

TCVN7950:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7950:2008,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7950 : 2008 VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU CANXI SILICAT Insulation materials – Calcium silicate insulation materials Lời nói đầu TCVN 7950 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2695:2008 (ASTM D 974 - 06) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định trị số axit và kiềm - Phương pháp chuẩn độ bằng chỉ thị màu

TCVN 2695 : 2008 thay thế TCVN 2695 : 2000 (ASTM D 974-95). TCVN 2695 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 974-06 Standard Test Method for Acid and Base Number by Color - Indicator Titration với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn ASTM D

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3169:2008 (ASTM D 5443 - 04) về Phần cất dầu mỏ đến 200 độ C - Xác định parafin, naphten và hydrocacbon thơm - Phương pháp sắc ký khí đa chiều

Distillates Through 200 °C by Multi-Dimensional Gas Chromatography với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn ASTM D 5443 - 04 thuộc bản quyền của ASTM quốc tế. TCVN 3169 : 2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC5 Nhiên liệu sinh học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7238:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khung mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN7238:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7238:2008,***,Giao thông TCVN 7238:2008 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHUNG MÔ TÔ, XE MÁY - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Road vehicles - Motorcycles and mopeds frames - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 7238:2008 thay thế TCVN 7238:2003.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5077:2008 (ISO 2971:1998) về Thuốc lá điếu và cây đầu lọc - Xác định đường kính danh định - Phương pháp sử dụng thiết bị đo chùm tia laze

Đường kính (diameter) Giá trị trung bình của tối thiểu n số đọc (n100) được thực hiện trên phần mẫu thử theo phương pháp qui định trong tiêu chuẩn này. Chú thích Đường kính được công nhận là một thông số đối với các mẫu thử dạng que có mặt cắt ngang gần tròn. 3.2 Đường kính tối thiểu (minimum diameter) Giá trị tối thiểu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

88

Tiêu chuẩn quốc giaTCVN 7868:2008 (EN 14103 : 2003) về Dẫn xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME) - Xác định hàm lượng este và este metyl axit linolenic

TCVN7868:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7868:2008,***,Xác định hàm lượng este ,Xác định hàm lượng este metyl axit linolenic,Dẫn xuất dầu và mỡ ,Este metyl axit béo,TCVN 7868:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7868 : 2008 DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ESTE VÀ ESTE METYL AXIT

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7087:2008 (CODEX STAN 1-2005) về Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

TCVN7087:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7087:2008,***,Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn,TCVN 7087:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7087 : 2008 CODEX STAN 1-2005 GHI NHÃN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN Labelling of prepackaged foods Lời nói đầu TCVN 7087 : 2008 thay thế TCVN 7087 : 2002; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3182:2008 (ASTM D 6304) về Sản phẩm dầu mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia - Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer

TCVN3182:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3182:2008,***,Sản phẩm dầu mỏ,Dầu bôi trơn ,Xác định nước,Chuẩn độ điện lượng Karl Fischer,TCVN 3182:2008,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3182 : 2008 SẢN PHẨM DẦU MỎ, DẦU BÔI TRƠN VÀ PHỤ GIA - XÁC ĐỊNH NƯỚC BẰNG CHUẨN ĐỘ ĐIỆN LƯỢNG KARL FISCHER Petroleum products,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7849:2008 (ISO 20128 : 2006) về Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng Lactobacillus acidophilus giả định trên môi trường chọn lọc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37o C

TCVN7849:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7849:2008,***,Định lượng Lactobacillus acidophilus giả định ,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,Sữa và sản phẩm sữa ,TCVN 7849:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7849 : 2008 ISO 20128 : 2006 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - ĐỊNH LƯỢNG LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS GIẢ ĐỊNH TRÊN MÔI TRƯỜNG CHỌN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7940:2008 (ISO 17381 : 2003) về Chất lượng nước - Lựa chọn và áp dụng phương pháp thử dùng kit trong phân tích nước

TCVN7940:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7940:2008,***,Phương pháp thử dùng kit trong phân tích nước,Chất lượng nước, TCVN 7940:2008 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7940 : 2008 ISO 17381 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LỰA CHỌN VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỬ DÙNG KIT TRONG PHÂN TÍCH NƯỚC Water quality -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6682:2008 (ISO 18145:2003) về Khói thuốc lá trong môi trường - Xác định nicotin và 3-etenylpyridin pha hơi trong không khí - Phương pháp sắc ký khí

TCVN6682:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6682:2008,***,Xác định nicotin và 3-etenylpyridin pha hơi ,Phương pháp sắc ký khí,Khói thuốc lá ,TCVN 6682:2008 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6682:2008 ISO 18145:2003 KHÓI THUỐC LÁ TRONG MÔI TRƯỜNG - XÁC ĐỊNH NICOTIN VÀ 3-ETENYLPYRIDIN PHA HƠI TRONG KHÔNG KHÍ -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6676:2008 (ISO 4389 : 2000) về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ - Phương pháp sắc ký khí

dịch gốc chuẩn nội Sử dụng Mirex2), một loại thuốc bảo vệ thực vật cũ đã được thay thế (xem Thư mục tài liệu tham khảo (2)] CHÚ THÍCH: Mirex2) là tên gọi chung cho dodeoacloropentaxyclo [5.2.1.02,6 03,8 05,8] decan Cân 0,02 g Mirex vào bình định mức 100 ml, chính xác đến 0,0001 g. Pha loãng đến vạch bằng n-hexan (4.2). 4.6.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6679:2008 (ISO 10315 : 2000) về Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí

TCVN6679:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6679:2008,***,Xác định nicotin ,Phần ngưng tụ của khói thuốc ,Phương pháp sắc ký khí,TCVN 6679:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6679 : 2008 ISO 10315 : 2000 THUỐC LÁ – XÁC ĐỊNH NICOTIN TRONG PHẦN NGƯNG TỤ CỦA KHÓI THUỐC – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Cigarettes

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1764:2008 về Nước tương - Phương pháp thử

TCVN1764:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1764:2008,***,Tiêu chuẩn nước tương,Phương pháp thử,TCVN 1764:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1764 : 2008 NƯỚC TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Soy sauce - Test methods Lời nói đầu TCVN 1764 : 2008 thay thế TCVN 1764-75; TCVN 1764 : 2008 do Tiểu ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1763:2008 về Nước tương

TCVN1763:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1763:2008,***,Tiêu chuẩn nước tương,TCVN1763:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1763:2008 NƯỚC TƯƠNG Soy sauce Lời nói đầu TCVN 1763:2008 thay thế TCVN 1763-86; TCVN 1763:2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F4/SC1 Gia vị biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7897:2008 về Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Hiệu suất năng lượng

TCVN7897:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7897:2008,***,Bóng đèn huỳnh quang,Balát điện tử,Hiệu suất năng lượng,TCVN 7897:2008 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7897 : 2008 BALÁT ĐIỆN TỬ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electronic ballasts for fluorescent lamps - Energy efficiency Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2383:2008 (CODEX STAN 200-1995) về lạc

TCVN2383:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2383:2008,***,TCVN 2383:2008 ,Lạc,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2383:2008 LẠC Peanuts Lời nói đầu TCVN 2383:2008 thay thế TCVN 2383:1993; TCVN 2383:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 200-1995; TCVN 2383:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5374:2008 (ISO 5507:2002) về hạt có dầu, dầu và mỡ thực vật - tên gọi

TCVN5374:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5374:2008,***,TCVN 5374:2008 ,Hạt có dầu,Dầu và mỡ thực vật ,Tên gọi ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5374:2008 HẠT CÓ DẦU, DẦU VÀ MỠ THỰC VẬT – TÊN GỌI Oilseeds, vegetable oils and fats – Nomenclature Lời nói đầu TCVN 5374:2008 thay thế TCVN 5374-91; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250