Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 100/2008/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13586 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

QCVN100:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN100:2018,Bộ Giao thông vận tải,Tài nguyên- Môi trường QCVN 100: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN TÀU National Technical Regulation on the Sewage Treatment Plant of Ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên

Ban hành: 28/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

2

Quy chuẩn quốc gia QCVN 100:2015/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)

QCVN100:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN100:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 100:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUNG KẾ VÔ TUYẾN MẶT ĐẤT (TETRA) National technical regulation on electromagnetic compatibility for Terrestrial Trunked Radio (TETRA) equipment

Ban hành: 25/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-100:2015 (IEC 60335-2-100:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-100: Yêu cầu cụ thể đối với máy thổi, máy hút và máy thổi hút rác vườn cầm tay được vận hành bằng nguồn lưới

TCVN5699-2-100:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-100:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-100:2015 IEC 60335-2-100:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN PHẦN 2-100: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY THỔI, MÁY HÚT VÀ MÁY THỔI HÚT RÁC VƯỜN CẦM TAY ĐƯỢC VẬN HÀNH BẰNG NGUỒN LƯỚI

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-100:2013 (ISO/TS 8000-100:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 100: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Tổng quan

TCVN10249-100:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-100:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-100:2013 ISO/TS 8000-100:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 100: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: TỔNG QUAN Data quality - Part 100: Master data: Exchange of characteristic data: Overview Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-100:2012/BNNPTNT yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-100:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-100:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh thú y,Trang thiết bị dụng cụ,Phương tiện vận chuyển động vật,Sản phẩm động vật tươi sống ,Sơ chế ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-100:2012/BNNPTNT YÊU CẦU CHUNG VỀ VỆ SINH THÚ Y TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ,

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7384-100:2004 (ISO/TR 13849-100:2000) về An toàn máy - Bộ phận an toàn liên quan của hệ thống điều khiển - Phần 100: Hướng dẫn sử dụng và ứng dụng TCVN 7384-1

đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea

TCVN6001-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-1:2008,***,Xác định nhu cầu oxy sinh hoá ,Phương pháp pha loãng và cấy,Chất lượng nước,TCVN 6001-1:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-1 : 2008 ISO 5815-1 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH HÓA SAU n NGÀY (BODn) – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng

TCVN6001-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008,***,Xác định nhu cầu oxy sinh hoá ,Chất lượng nước,Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng,TCVN 6001-2:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-2 : 2008 ISO 5815-2 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH HÓA SAU n NGÀY (BODn) – PHẦN 2:

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100:2001 về thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN100:2001,Tiêu chuẩn ngành 14TCN100:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 100:2001 ,Thiết bị quan trắc cụm đầu mối,Công trình thủy lợi,Quy định chủ yếu về thiết kế bố trí ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 100:2001 THIẾT BỊ QUAN TRẮC CỤM ĐẦU MỐI CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - CÁC

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7867:2008 (ASTM D 6584 - 07) về Este metyl của điêzen sinh học gốc B100 - Xác định Glycerin tự do và glycerin tổng - Phương pháp sắc ký khí

TCVN7867:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7867:2008,***,Xác định Glycerin tự do ,Xác định glycerin tổng , Este metyl ,Điêzen sinh học gốc B100,TCVN 7867:2008 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7867 : 2008 ASTM D 6584 - 07 ESTE METYL CỦA DIÊZEN SINH HỌC GỐC B100 - XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO VÀ GLYCERIN TỔNG - PHƯƠNG PHÁP SẮC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4996-1:2008 (ISO 7971-1:2003) về ngũ cốc - xác định dung trọng, còn gọi là "khối lượng trên 100 lít" - Phần 1: Phương pháp chuẩn

TCVN4996-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4996-1:2008,***,Khối lượng trên 100 lít,Ngũ cốc,Phương pháp chuẩn,Phương pháp xác định dung trọng,TCVN 4996-1:2008,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4996-1 : 2008 NGŨ CỐC - XÁC ĐỊNH DUNG TRỌNG, CÒN GỌI LÀ "KHỐI LƯỢNG TRÊN 100 LÍT" PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN Cereals -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4996-2:2008 (ISO 7971-2 : 1995) về ngũ cốc - xác định dung trọng, còn gọi là "khối lượng trên 100 lít" - Phần 2: Phương pháp thông thường

TCVN4996-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4996-2:2008,***,Phương pháp xác định dung trọng,Khối lượng trên 100 lít,Ngũ cốc,TCVN 4996-2:2008,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4996-2 : 2008 ISO 7971-2 : 1995 NGŨ CỐC - XÁC ĐỊNH DUNG TRỌNG, CÒN GỌI LÀ "KHỐI LƯỢNG TRÊN 100 LÍT" - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG Cereals

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

TCVN12213:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12213:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

16

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 100:1988 về cà phê quả tươi - yêu cầu kỹ thuật

10TCN100:1988,Tiêu chuẩn ngành 10TCN100:1988,***,10TCN 100:1988 ,Cà phê quả tươi,Yêu cầu kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 100:1988 CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI YÊU CẦU KỸ THUẬT Tiêu chuẩn này áp dụng cho 3 loại cà phê Arabica, Robusta, Chari. Áp dụng trong tất cả các khu vực quốc doanh, tập thể và cá thể 1.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11602:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-nitrosamin - Phương pháp sắc ký khí sử dụng thiết bị phân tích năng lượng nhiệt

TCVN11602:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11602:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11602:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSAMIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosamines content - Gas

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10069:2013 (EN 12868:1999) về Đồ dùng trẻ em - Phương pháp xác định sự giải phóng N-Nitrosamin và các chất có khả năng chuyển hóa thành N-Nitrosamin từ núm ty và ty giả làm bằng Elastome hoặc cao su

Nitơ tinh khiết. 5.15. Hạt chống sục. 5.16. Thủy tinh được nung chảy để sản xuất cột (6.3 và 6.4). 5.17. Axeton, hoặc dung môi thích hợp khác. 5.18. Dung dịch N-nitrosamin chuẩn. Chuẩn bị (các) dung dịch trong n-hexan (5.11) có lượng N-nitrosamin đã biết, được xác định trong khoảng nồng độ từ 100 ng/ml đến 300 ng/ml.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-1:2012 (ISO 7393-1:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 1: Phương pháp chuẩn độ sử dụng N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine

N,N-DIETYL-1,4-PHENYLENDIAMIN Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 1: Titrimetric method using N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine Lời nói đầu TCVN 6225-1:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7393-1:1985/cor 1:2001. TCVN 6225-1:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2012 (ISO 7393-2:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp đo màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine, cho mục đích kiểm soát thường xuyên

TCVN6225-2:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-2:2012,***, Xác định clo tự do và clo tổng số,Xác định tổng clo nước ,Phương pháp đo màu ,sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine,TCVN 6225-2:2012 ,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-2:2012 ISO 7393-2:1985 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251