Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/HD-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 198561 văn bản

1

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN AN NINH NĂM 2021 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

2

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 10/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

3

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 10/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2017 Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

4

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC năm 2021 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

20/HD-VKSTC,Hướng dẫn 20 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hoạt động phát biểu Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa,Phát biểu Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án,Tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự hôn nhân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

5

Hướng dẫn 18/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

18/HD-VKSTC,Hướng dẫn 18 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước,Viện Kiểm sát dự toán ngân sách 2021,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

6

Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 21/10/2016 của VKSND tối cao; trên cơ sở điều kiện thực tế và địa bàn hoạt động, lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ để hướng phong trào thi đua vào việc góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định thực hiện chương

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

7

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

15/HD-VKSTC,Hướng dẫn 15 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chương trình công tác thanh tra,Chương trình công tác thanh tra 2021,Định hướng Chương trình công tác thanh tra,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

8

Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

13/HD-VKSTC,Hướng dẫn 13 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thực hành quyền công tố Kiểm sát ma túy,Thực hành quyền công tố điều tra ma túy,Công tố Kiểm sát điều tra thẩm tra ma túy 2021,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

9

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

08/HD-VKSTC,Hướng dẫn 08 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát thi hành án dân sự 2021,Công tác kiểm sát thi hành án hành chính 2021,Kiểm sát thi hành án dân sự thi hành án hành chính,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

10

Hướng dẫn 11/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

11/HD-VKSTC,Hướng dẫn 11 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thực hành quyền công tố án trật tự xã hội,Công tác xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội,Công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

11

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm” (Ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-VKSTC ngày 12/10/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao); Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 18/10/2019:; “Hướng dẫn phát hiện vi phạm của bản án, quyết định dân sự, thực hiện thẩm quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm nhằm

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

12

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

04/HD-VKSTC,Hướng dẫn 04 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp,Kiểm sát đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp,Công tác kiểm sát đơn khiếu nại tố cáo hoạt động tư pháp,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

13

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/HD-VKSTC,Hướng dẫn 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam,Công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự,Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

14

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC năm 2021 về thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/HD-VKSTC,Hướng dẫn 02 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự,Thống kê giám định tư pháp trong hình sự,Thống kê giám định tư pháp tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

15

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VKSND tối cao có liên quan, nhất là Hướng dẫn số 36/HD - VKSTC ngày 30/12/2020 hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính; các Quyết định số 458/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2019, Quyết định số 363/QĐ-VKSTC ngày 12/10/2020, Quyết định số 371/QĐ-VKSTC ngày 15/10/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

16

Hướng dẫn 36/HD-VKSTC năm 2020 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

là tài liệu gốc, bản sao công chứng hay tài liệu phô tô để làm cơ sở xác định giá trị pháp lý của tài liệu, xác định các tài liệu, chứng cứ cần phải sao chụp để lập hồ sơ kiểm sát theo quy định tại Điều 12 Quy chế số 282/2017, Điều 13 Quy trình số 286/2019 và mục 1 phần II Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 của VKDSND tối cao về việc lập

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

17

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

33/HD-VKSTC,Hướng dẫn 33 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng,Viện Kiểm sát tổng kết thi đua khen thưởng,Tổng kết thi đua khen thưởng 2020,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

18

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC năm 2020 về thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020 HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI LÀ BỊ HẠI TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ngày 30/10/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

19

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 25 tháng 9 năm 2020) STT Tên văn bản Ngày có hiệu lực 1 Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

20

Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

27/HD-VKSTC,Hướng dẫn 27 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát Tòa án gửi bản án quyết định thi hành án,Phối hợp kiểm sát việc Tòa án gửi quyết định thi hành án,Tòa án giao gửi quyết định thi hành án hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ---------- CỘNG

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251