Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/CT-CTUBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15631 văn bản

1

Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2021 về tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 và ứng phó với dịch bệnh COVID-19 do tỉnh Hưng Yên ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-CTUBND Hưng Yên, ngày 01 tháng 9 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC AN TOÀN, BẢO ĐẢM CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022 VÀ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

2

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộii, Kế hoạch Đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Lâm Đồng, ngày 13 tháng 8 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 03 NĂM 2022-2024 Năm 2021,

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

3

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Quảng Nam, ngày 03 tháng 8 năm 2021 CHỈ THỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (kế hoạch), dự

Ban hành: 03/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

4

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã do tỉnh Phú Thọ ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Phú Thọ, ngày 28 tháng 07 năm 2021 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, CHIM HOANG DÃ Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển các loài động vật hoang dã

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

5

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Bình Định, ngày 03 tháng 07 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU VÀ CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Ban hành: 03/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

6

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Thái Bình, ngày 24 tháng 6 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Thực hiện Luật Đất đai

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

7

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 6 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Trong những năm gần đây, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

8

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2021 CHỈ THỊ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quán triệt và thực

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

9

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về siết chặt và tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

10

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

--------------- Số: 10/CT-UBND Gia Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

11

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 24 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG, KHỐNG CHẾ DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

12

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Đắk Nông, ngày 21 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

13

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 21 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN, XỬ LÝ TÌNH TRẠNG TRỒNG CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Thời gian qua, thực hiện chỉ

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

14

Chỉ thị 10/CT-UBND triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Khánh Hòa, ngày 13 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG HẠN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2021 Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, từ

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

15

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2021,Tỉnh Lào Cai,Triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid Lào Cai,Biện pháp cấp bách phòng chống Covid 19 tỉnh Lào Cai,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Lào Cai 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

16

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng,

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

17

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Quảng Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

18

Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

--------------- Số: 10/CT-UBND Kon Tum, ngày 29 tháng 4 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

19

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021 CHỈ THỊ V/V THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PCCC VÀ CNCH ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH CƠ SỞ NHÀ ĐỂ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Từ năm 2015 đến

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

20

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về thu hút nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do tỉnh Cao Bằng ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI CHO NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG BIÊN GIỚI GẮN VỚI BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Khu

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250