Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/2015-KTSTQ) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14831 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố

QCVN10:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN10:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 10:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ National technical regulation on safety and environmental protection for urban bus Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

2

Quy chuẩn quốc gia QCVN 10-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước biển

QCVN10-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN10-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 10-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN National technical regulation on marine water quality Lời nói đầu QCVN 10-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước do Bộ Công Thương ban hành

QCVN10:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN10:2015,Bộ Công thương,Giao thông,Xây dựng QCVN 10 : 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC National Technical Regulation on Design Requirements Of Water - Based Petroleum Filling Stations Lời nói đầu QCVN 10 : 2015/BCT do Ban soạn

Ban hành: 11/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-10:2015 (ISO 15614-10:2005) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 10: Hàn khô áp suất cao

TCVN11244-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11244-10:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-10:2015 ISO 15614-10:2005 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 10: HÀN KHÔ ÁP SUẤT CAO Specification and qualification of welding procedures for metallic

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-10:2015 (IEC 60974-10:2014 with amendment 1:2015) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 10: Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC)

TCVN8094-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8094-10:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-10:2015 IEC 60974-10:2014 WITH AMENDMENT 1:2015 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 10: YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-10:2015 (ISO/IEC 7861-10:1999) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 10: Tín hiệu điện tử và trả lời để thiết lập lại đối với quản lý thẻ

TCVN11167-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11167-10:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11167-10:2015 ISO/IEC 7816-10:1999 THẺ DANH ĐỊNH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 10: TÍN HIỆU ĐIỆN TỬ VÀ TRẢ LỜI ĐỂ THIẾT LẬP LẠI ĐỐI VỚI QUẢN LÝ THẺ Identification cards - Integrated circuit cards - Part 10: Electronic signals

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-10:2015 về Bệnh thủy sản - Quy trình chuẩn đoán - Phần 10: Bệnh do Perkinsus Marinus ở nhuyễn thể hai mảnh nhỏ

TCVN8710-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-10:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-10:2015 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 10: BỆNH DO PERKINSUS MARINUS Ở NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 10: Perkinsus marinus disease in bivalve molluscs Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-10:2015 (ISO 7240-10:2012) về Hệ thống báo cháy - Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

TCVN7568-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-10:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-10:2015 ISO 7240-10:2012 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 10: ĐẦU BÁO CHÁY LỬA KIỂU ĐIỂM Fire detection and alarm systems - Part 10: Point-type flame detectors Lời nói đầu TCVN 7568-10:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-10:2015 (ISO 9073-10:2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 10: Sự tạo bụi xơ và các mảnh vụn khác ở trạng thái khô

TCVN10041-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-10:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-10:2015 ISO 9073-10:2002 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 10: SỰ TẠO BỤI XƠ VÀ CÁC MẢNH VỤN KHÁC Ở TRẠNG THÁI KHÔ Textiles - Test methods for nonwovens - Part 10: Lint and other

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-10:2020 về Phân bón - Phần 10: Xác định tỷ trọng

TCVN13263-10:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-10:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-10:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG Fertilizers - Part 10: Determination of relative density Lời nói đầu TCVN 13263-10:2020 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-10:2019 về Giàn cố định trên biển - Phần 10: Giàn trọng lực bê tông

TCVN6170-10:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-10:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-10 : 2019 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN PHẦN 10 : GIÀN TRỌNG LỰC BÊ TÔNG Fixed offshore platforms - Part 10: Concrete Gravity Based Structures Lời nói đầu TCVN 6170-10 : 2019 thay thế TCVN 6170-10 : 2000

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-10:2017 (ISO 15500-10:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 10: Bộ điều chỉnh lưu lượng khí

TCVN8606-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-10:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-10:2017 ISO 15500-10:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 10: BỘ ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG KHÍ Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-10-1:2018 (IEC 60076-10-1:2016) về Máy biến áp điện lực - Phần 10-1: Xác định mức âm thanh - Hướng dẫn áp dụng

6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011), Phần 1: Quy định chung - TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993), Phần 2: Độ tăng nhiệt - TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000), Phần 3: Mức cách điện, thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí - TCVN 6306-5:2006 (IEC 60076-5:2006), Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch - TCVN 6306-10

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-10:2018 (IEC 60076-10:2016) về Máy biến áp điện lực - Phần 10: Xác định mức âm thanh

60076-10:2016; TCVN 6306-10:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6306 (IEC 60076), Máy biến áp điện lực gồm các phần sau: - TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011), Phần 1: Quy định chung -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-10:2018 (EN 474-10:2010) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 10: Yêu cầu cho máy đào hào

TCVN11357-10:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11357-10:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11357-10:2018 EN 474-10:2010 MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 10: YÊU CẦU CHO MÁY ĐÀO HÀO Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers Lời nói đầu TCVN 11357-10:2018 hoàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8401:2015 về Xăng không chì pha 10% etanol - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8401:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8401:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8401:2015 XĂNG KHÔNG CHÌ PHA 10% ETANOL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 10% ethanol unleaded gasoline blends - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 8401:2015 thay thế TCVN 8401:2011. TCVN 8401:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2017/BTC về Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

QCVN10:2017/BTC,Quy chuẩn QCVN10:2017,Bộ Tài chính QCVN 10: 2017/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY (ĐỒNG BỘ THIẾT BỊ CHỮA CHÁY RỪNG) DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on state reserve of Fire-fighting water pumps (synchronous firefighting equipment) MỤC LỤC Lời

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-10:2017 (ISO/IEC 29341-8-10:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-10: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ quản lý cấu hình host mạng cục bộ

TCVN10176-8-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-10:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-10:2017 ISO/IEC 29341-8-10:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 8-10: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ QUẢN LÝ CẤU HÌNH HOST MẠNG CỤC BỘ Information

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12005-10:2017 (ISO 4628-10:2016) về Sơn và vec ni – Đánh giá sự suy biến của lớp phủ - Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan - Phần 10: Đánh giá độ ăn mòn dạng sợi

TCVN12005-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12005-10:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12005-10:2017 ISO 4628-10:2016 SƠN VÀ VECNI - ĐÁNH GIÁ SỰ SUY BIẾN CỦA LỚP PHỦ - KÝ HIỆU SỐ LƯỢNG, KÍCH CỠ CỦA KHUYẾT TẬT VÀ MỨC BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT VỀ NGOẠI QUAN - PHẦN 10: ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĂN MÒN DẠNG SỢI Paints and varnishes

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11985-10:2017 (ISO 11148-10:2011) về Máy cầm tay không dùng năng lượng điện - Yêu cầu an toàn - Phần 10: Máy ép cầm tay

TCVN11985-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11985-10:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11985-10:2017 ISO 11148-10:2011 MÁY CẦM TAY KHÔNG DÙNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN - PHẦN 10: MÁY ÉP CẦM TAY Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161