Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/SXD-KTXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 184560 văn bản

1

Hướng dẫn 10/HD-SXD năm 2015 xác định giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Ninh

10/HD-SXD,Hướng dẫn 10 2015,Tỉnh Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẮC NINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/HD-SXD Bắc Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

2

Hướng dẫn 180/SXD-KTXD năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tỉnh Hà Giang ban hành

180/SXD-KTXD,Hướng dẫn 180 2013,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh dự toán xây dựng ,Dự toán xây dựng công trình ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

3

Hướng dẫn 345/SXD-KTXD năm 2013 phương pháp tính chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD

345/SXD-KTXD,Hướng dẫn 345,Tỉnh Điện Biên,Chi phí nhân công,Vốn ngân sách nhà nước,Lương tối thiểu,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,công trình sử dụng vốn NSNN,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

4

Thông báo 316/SXD-KTXD đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

316/SXD-KTXD,Thông báo 316 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Chi phí nhân công,Chi phí nhân công xây dựng,Chi phí nhân công ngành xây dựng ,Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

5

Hướng dẫn 07/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtheo Nghị định 103/2012/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/01/2013) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/SXD-KTXD Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2013 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ (ÁP DỤNG TỪ NGÀY

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

6

Hướng dẫn 10/HD-SXD năm 2013 về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

10/HD-SXD,Hướng dẫn 10,Tỉnh Lào Cai,Quản lý chất lượng xây dựng,Nhà ở riêng lẻ,Công trình nhà ở riêng lẻ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÀO CAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 10/HD-SXD

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

7

Hướng dẫn 02/SXD-KTXD về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Cần thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ ban hành

02/SXD-KTXD,Hướng dẫn 02,Thành phố Cần Thơ,Điều chỉnh chi phí nhân công,Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,Điều chỉnh chi phí máy thi công ,Giá dự toán dịch vụ công ích đô thị,Lập dự toán dịch vụ công ích đô thị,Xây dựng - Đô thị UBND TP CẦN THƠ SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

8

Hướng dẫn 01/SXD.KTXD điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

01/SXD.KTXD,Hướng dẫn 01 2011,Thành phố Cần Thơ,Điều chỉnh chi phí nhân công,Chi phí nhân công,Chi phí nhân công xây dựng,Chi phí máy thi công,Dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TP CẦN THƠ SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2011

9

Hướng dẫn 730/SXD-KTXD lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức tiền lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

730/SXD-KTXD,Hướng dẫn 730 2011,Tỉnh Hà Tĩnh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Mức tiền lương tối thiểu vùng ,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

10

Hướng dẫn 93/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

93/SXD-KTXD,Hướng dẫn 93 2011,Thành phố Hải Phòng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Thành phố Hải Phòng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

11

Hướng dẫn 79/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành

79/SXD-KTXD,Hướng dẫn 79 2011,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/SXD-KTXD Hà Giang,

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2011

12

Quyết định 259/QĐ-SXD-KTXD năm 2014 về Quy trình Thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC Trần Trọng Tuấn QUY TRÌNH THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI SỞ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-SXD-KTXD ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Sở Xây dựng) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy trình này được áp dụng để giải quyết thủ tục

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

13

Hướng dẫn 137/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

137/SXD-KTXD Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2010/NĐ-CP NGÀY 29/10/2010 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

14

Hướng dẫn 974/SXD-KTXD lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư 04/2010/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

cấp bậc, khu vực (Tham khảo công bố số 84/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng Lâm Đồng). -: phụ cấp nhân công theo từng khu vực. • Phụ cấp nhân công xây dựng theo từng khu vực tại thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc:   Khu vực 10% 20% 30% Phụ cấp

Ban hành: 22/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

15

Hướng dẫn 613/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

613/SXD-KTXD,Hướng dẫn 613,Tỉnh Quảng Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 613/SXD-KTXD Hạ

Ban hành: 27/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

16

Thông báo 1291/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ 01/10/2011

Số: 1291/TB-SXD-KTXD Lâm Đồng, ngày 14 tháng 12 năm 2011 THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ÁP DỤNG TỪ 01/10/2011 Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

17

Thông báo 207/TB-SXD-KTXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

dự toán theo hướng dẫn 974/SXD-KTXD ngày 22/11/2010: 1. Khu vực thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc: Lương tối thiểu: 1.200.000 đồng. • Điều chỉnh chi phí nhân công: • Kđc: hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được tính trên cơ sở chênh lệch giữa mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 và

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

18

Thông báo 208/TB-SXD-KTXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

CLmtc 3.1. Định mức hao phí ca xe máy và thiết bị: được trích từ các định mức dự toán của mục 2 trên. 3.2. Giá ca xe máy và thiết bị: được ban hành kèm theo công bố số 842/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng Lâm Đồng về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 3.3.

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

19

Thông báo 458/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

458/TB-SXD-KTXD,Thông báo 458 2010,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 458/TB-SXD-KTXD Đà

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

20

Thông báo 261/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

261/TB-SXD-KTXD,Thông báo 261 2010,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 261/TB-SXD-KTXD Đà

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122