Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 14557 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6818-10:2010 (ISO 4254-10:2009) về máy nông nghiệp - an toàn - phần 10: máy giũ và máy cào kiểu quay

TCVN6818-10:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6818-10:2010,***,Máy giũ và máy cào kiểu quay,An toàn,Máy nông nghiệp,TCVN 6818-10:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6818-10:2010 MÁY NÔNG NGHIỆP - AN TOÀN - PHẦN 10: MÁY GIŨ VÀ MÁY CÀO KIỂU QUAY Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-10:2010 (EN 71-10 : 2005) về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 10: Hợp chất hóa học hữu cơ - Chuẩn bị và chiết mẫu

TCVN6238-10:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6238-10:2010,***,An toàn đồ chơi trẻ em,Chuẩn bị mẫu ,Chiết mẫu,TCVN 6238-10:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6238-10 : 2010 AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM – PHẦN 10: CÁC HỢP CHẤT HÓA HỌC HỮU CƠ – CHUẨN BỊ VÀ CHIẾT MẪU Safety of toys – Part 10: Organic chemical compounds –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-10:2010 (IEC 60601-2-10: 1987/AMD 1: 2001) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-10: Yêu cầu riêng về an toàn của bộ kích thích thần kinh và cơ bắp

TCVN7303-2-10:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-10:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-10:2010 IEC 60601-2-10:1987 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-10: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA BỘ KÍCH THÍCH THẦN KINH VÀ CƠ BẮP Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the safety

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-10:2010 (IEC 60332-3-10:2009) về Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Trang thiết bị thử nghiệm

TCVN6613-3-10:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6613-3-10:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6613-3-10:2010 IEC 60332-3-10:2009 THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN VÀ CÁP QUANG TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - PHẦN 3-10: THỬ NGHIỆM CHÁY LAN THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG ĐỐI VỚI CỤM DÂY HOẶC CỤM CÁP LẮP ĐẶT THẲNG ĐỨNG - TRANG THIẾT BỊ THỬ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-10:2010 (ISO 80000-10:2009) về Đại lượng và đơn vị - Phần 10: Vật lý nguyên tử và hạt nhân

TCVN7870-10:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7870-10:2010,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7870-10:2010 ISO 80000-10:2009 ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ - PHẦN 10: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics Lời nói đầu TCVN 7870-10:2010 thay thế cho

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7444-10:2010 (ISO 7176-10:2008) về Xe lăn - Phần 10: Xác định khả năng trèo qua vật cản của xe lăn điện

TCVN7444-10:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7444-10:2010,*** TCVN 7444-10:2010 ISO 7176-10:2008 XE LĂN - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TRÈO QUA VẬT CẢN CỦA XE LĂN ĐIỆN Wheelchairs - Part 10: Determination of obstacle-climbing ability of electrically powered wheelchairs Lời nói đầu TCVN 7444-10:2010 thay thế

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

167

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-10:2009/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-10:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-10:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Hóa dược,Hàm lượng kháng sinh,Thức ăn hỗn hợp,Hàm lượng vi sinh vật,Thức ăn hỗn hợp cho gà,Thức ăn chăn nuôi,QCVN 01-10:2009/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-10:2009/BNNPTNT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH,

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2012/BGTVT về trang bị an toàn tàu biển

như sau: (1) Vùng hoạt động không hạn chế, hạn chế I, hạn chế II, hạn chế III là vùng được phép hoạt động của tàu tương ứng với dấu hiệu cấp đã quy định trong 2.1.2-4(1 )(a) Phần 1A - QCVN 21:2010/BGTVT; (2) Bến nổi là nơi neo buộc tàu và ở vùng địa lý như nêu ở 4.3.3-6, Phần 10 của QCVN 21:2010/BGTVT; (3) Tàu hoạt động tuyến quốc

Ban hành: 30/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

169

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2012/BGTVT về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN40:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN40:2012,Bộ Giao thông vận tải,Trung tâm sát hạch lái xe,Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 40:2012/BGTVT VỀ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ National technical regulation On road motor vehicles Driving Test Center Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 06/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

170

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41: 2012/BGTVT về báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN41:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN41:2012,Bộ Giao thông vận tải,Báo hiệu đường bộ,QCVN 41: 2012/BGTVT ,Biển báo giao thông,Giao thông QCVN 41: 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ National Technical Regulation on Road Signs and Signals Lời nói đầu - QCVN 41: 2012/BGTVT do Tổng Cục Đường

Ban hành: 29/05/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

171

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-10:2009/BNNPTNT về cơ sở thu mua thuỷ sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-10:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-10:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở thu mua thuỷ sản ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN02-10:2009/BNNPTNT,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-10:2009/BNNPTNT CƠ SỞ THU MUA

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN17:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN17:2011,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 17:2011/BGTVT ,Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm ,Phương tiện thủy nội địa,Bộ Giao thông vận tải,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 17:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA National

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

173

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BGTVT về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN39:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN39:2011,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 39:2011/BGTVT ,Bộ Giao thông vận tải,Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 39:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM National technical regulation on Vietnam Inland Navigation

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN38:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN38:2011,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 38:2011/BGTVT ,Kiểm tra và chế tạo công ten nơ ,Phương tiện vận tải,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG TEN NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2011/BGTVT về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quy chuẩn này được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 347-06, 22 TCN 349-06, 22 TCN 365-07 được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT, số 23/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/05/2006 và số 38/2007/QĐ-BGTVT ngày 10/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. MỤC LỤC 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 29/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2011/BGTVT về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN15:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN15:2011,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 15:2011/BGTVT ,Bảo vệ môi trường,Yêu cầu an toàn kỹ thuật ,Phương tiện giao thông đường sắt,Kiểm tra định kỳ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 15:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU AN TOÀN KỸ

Ban hành: 29/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BGTVT về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định số 46/2006/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 22 TCN 364-07 được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. MỤC LỤC 1. Quy định

Ban hành: 29/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

178

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2011/BGTVT về chạy tàu và công tác dồn đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN07:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN07:2011,Bộ Giao thông vận tải,Công tác dồn đường sắt,Chạy tàu ,QCVN 07:2011/BGTVT ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07:2011/BGTVT VỀ CHẠY TÀU VÀ CÔNG TÁC DỒN ĐƯỜNG SẮT National technical regulation on railway running and shunting Lời nói đầu QCVN 07:2011/BGTVT do

Ban hành: 28/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

179

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2011/BGTVT về tín hiệu đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN06:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN06:2011,Bộ Giao thông vận tải,Tín hiệu đường sắt,Quy trình tín hiệu đường sắt, QCVN 06:2011/BGTVT,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 06:2011/BGTVT VỀ TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT National technical regulation on railway signalling Lời nói đầu QCVN 06:2011/BGTVT do Cục Đường

Ban hành: 28/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

180

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2011/BGTVT về khai thác đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN08:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN08:2011,Bộ Giao thông vận tải,Khai thác đường sắt, QCVN 08:2011/BGTVT ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2011/BGTVT VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulation on railway operation Lời nói đầu QCVN 08:2011/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên

Ban hành: 28/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32