Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 14557 tiêu chuẩn

141

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 58:20113/BGTVT về hệ thống chuông lặn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quy định về Đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 1.2.2 Giải thích từ ngữ Nếu không có quy định nào khác, các thuật ngữ sử dụng trong Quy chuẩn này được định nghĩa từ -1 đến -10 dưới đây: 1 Hệ thống chuông lặn là hệ thống gồm chuông

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

142

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 59: 2013/BGTVT về hệ thống làm lạnh hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 1.2.2 Giải thích từ ngữ Nếu không có quy định nào khác, các thuật ngữ dùng trong Quy chuẩn này được định nghĩa như ở -1 đến -7 dưới đây: 1 Hệ thống làm lạnh là thiết bị làm lạnh, cách nhiệt cho các

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

143

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT về phân cấp và đóng ụ nổi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

thuật quốc gia - Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển ban hành theo Thông tư số 11/2010/TT-BGTVT ngày 20/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải. 3 Thông tư 32/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

144

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

kỹ thuật Quốc gia - Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển ban hành theo Thông tư số 11/2010/TT-BGTVT ngày 20/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải. 3 Thông tư 032/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

145

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64: 2013/BGTVT về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN64:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN64:2013,Bộ Giao thông vận tải,Tàu biển,sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển ,QCVN 64: 2013/BGTVT ,Công nghiệp,Giao thông QCVN 64: 2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP DÙNG CHO TÀU BIỂN National Technical Regulation on Inspection of Sea-going Ship’s

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

146

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2013/BGTVT về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN65:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN65:2013,Bộ Giao thông vận tải, cung cấp dịch vụ tàu biển,đánh giá năng lực cơ sở chế tạo tàu biển,chế tạo tàu biển,QCVN 65:2013/BGTVT ,Giao thông,Công nghiệp QCVN 65:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CƠ SỞ CHẾ TẠO VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀU BIỂN National

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

147

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60: 2013/BGTVT về hệ thống điều khiển tự động và từ xa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

032/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 1.2.2 Giải thích từ ngữ 1 Ngoài các định nghĩa nêu tại 18.1.2, Phần 3, Mục II của QCVN 21: 2010/BGTVT, trong Quy chuẩn này sử dụng các định

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

148

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTTTT về thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN10:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN10:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 10:2010/BTTTT,Thiết bị điện thoại không dây,Loại kéo dài thuê bao,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 10:2010/BTTTT VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY (KÉO DÀI THUÊ BAO) National technical regulation on

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2012/BGTVT về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

trọng là đường nước tương ứng với từng mạn khô phù hợp với quy định trong Phần 11, QCVN 21:2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép cũng như các qui định trong quy chuẩn này. b) Đường nước tải trọng thiết kế lớn nhất là đường nước tương ứng với điều kiện toàn tải thiết kế. 1.3.10 Chiều sâu nước thiết kế (Design

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

150

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 49 : 2012/BGTVT về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN49:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN49:2012,Bộ Giao thông vận tải,Giàn cố định trên biển ,Giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển ,Phân cấp kỹ thuật giàn cố định trên biển ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 49 : 2012/BGTVT VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN National Technical Regulation

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

151

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50: 2012/BGTVT về quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

với Phần 8 QCVN 03: 2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ. 2.1.6.2. Tàu hoạt động tại vùng nước loại II và loại lIl thì trang bị cứu sinh, tín hiệu và hàng hải phải phù hợp với Chương 1, 2, 3 Phần 10 của TCVN 5801: 2005 Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa. 2.1.7. Trang bị

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

152

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51: 2012/BGTVT về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN51:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN51:2012,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện thủy nội địa,QCVN 51: 2012/BGTVT ,Đóng phương tiện thủy nội địa ,phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép ,phân cấp phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 51: 2012/BGTVT QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

153

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 47:2012/BGTVT về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN47:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN47:2012,Bộ Giao thông vận tải,Ắc quy chì dùng trên xe mô tô,Ắc quy chì dùng trên xe gắn máy ,QCVN 47:2012/BGTVT ,Ắc quy chì,Giao thông,Công nghiệp QCVN 47 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ẮC QUY CHÌ DÙNG TRÊN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on lead

Ban hành: 21/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44:2012/BGTVT về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng vật liệu thép do Bộ Giao thông vận tải ban hành

sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải được kiểm tra, thử nghiệm chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy. 3.2 Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Ban hành: 21/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 46:2012/BGTVT về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh hợp kim xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

có thể nhìn thấy được. 3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 3.1 Phương thức kiểm tra, thử nghiệm Vành hợp kim sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải được kiểm tra, thử nghiệm chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật

Ban hành: 21/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-10:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - phẩm màu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN4-10:2010/BYT,Quy chuẩn QCVN4-10:2010,Bộ Y tế,Phẩm màu thực phẩm,Phụ gia thực phẩm,Bộ Y tế,QCVN 4-10:2010/BYT,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-10:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - PHẨM MÀU National technical regulation on Food Additives - Colours HÀ NỘI - 2010

Ban hành: 20/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 45 : 2012/BGTVT về bến xe khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN45:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN45:2012,Bộ Giao thông vận tải,Bến xe khách ,Quy chuẩn về Bến xe khách ,QCVN 45 : 2012/BGTVT,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 45 : 2012/BGTVT VỀ BẾN XE KHÁCH National technical reguiation on Bus station Lời nói đầu QCVN 45:2012/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ban hành: 12/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43: 2012/BGTVT về trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN43:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN43:2012,Bộ Giao thông vận tải,Trạm dừng nghỉ đường bộ ,QCVN 43: 2012/BGTVT,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43: 2012/BGTVT VỀ TRẠM DỪNG NGHỈ ĐƯỜNG BỘ National technical regulation on Roadside Station Lời nói đầu QCVN 43 : 2012/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam soạn

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

QCVN10:2010/BTC,Quy chuẩn QCVN10:2010,Bộ Tài chính,Dự trữ nhà nước,Máy bơm nước chữa cháy,QCVN 10:2010/BTC,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 10:2010/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY National technical regulation on state reserve of fire-fighting water pumps Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 25/03/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ3:2018 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

QCVN21:2015/BGTVT/SD3:2018,Quy chuẩn QCVN21:2015,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp SỬA ĐỔI 3: 2018 QCVN 21:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP Sửa đổi 3: 2018 National Technical Regulation on the Classification and Construction of Sea-going Steel

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32