Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 14557 tiêu chuẩn

121

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN10:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN10:2012,Bộ Khoa học và Công nghệ,An toàn lao động,Mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc ,Bộ lọc mặt nạ phòng độc,Bộ lọc dùng trong mặt nạ ,QCVN 10:2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 10 : 2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BỘ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN

Ban hành: 25/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8900-10:2012 về Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 10: Định lượng thủy ngân bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh

TCVN8900-10:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8900-10:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8900-10:2012 PHỤ GIA THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN VÔ CƠ - PHẦN 10: ĐỊNH LƯỢNG THỦY NGÂN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ HÓA HƠI LẠNH Food additives - Determination of inorganic components - Part 10

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

123

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2014/BGTVT về Vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

QCVN71:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN71:2014,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 71: 2014/BGTVT VỀ VẬT LIỆU VÀ HÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI National Technical Regulation for Material and Welding of Pressure Equipments of Transport Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ

Ban hành: 27/05/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

124

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2014/BGTVT về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển

QCVN69:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN69:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 69 : 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BIỂN National Technical Regulation for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems Lời

Ban hành: 07/04/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

125

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

trục và chân vịt: Bản vẽ và tài liệu quy định ở 5.1.2, 6.1.2, 7.1.2 và 8.1.2, Phần 3 của QCVN 21: 2010/BGTVT; d) Nồi hơi, thiết bị đốt chất thải và bình chịu áp lực: Bản vẽ và tài liệu quy định ở 9.1.3 và 10.1.4, Phần 3 của QCVN 21: 2010/BGTVT; e) Máy làm lạnh và đường ống: Bản vẽ và tài liệu quy định ở 13.1.2, 14.1.2 và 17.1.2 Phần 3

Ban hành: 07/04/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

126

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72: 2013/BGTVT về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh; 1.3.8 Sửa đổi 1: 2008 TCVN 7094: 2002 - Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ gỗ; 1.3.9 TCVN 3904: 1984 - Quy phạm đóng tàu gỗ - Yêu cầu kỹ thuật; 1.3.10 QCVN 54: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc; 1.3.11 QCVN 17:

Ban hành: 31/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

127

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2013/BGTVT về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

báo cáo tình huống cận nguy (near-miss). 10. Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam. 11. Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển

Ban hành: 06/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

128

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT về xe đạp điện do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN68:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN68:2013,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 68:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XE ĐẠP ĐIỆN National TechnicaI Regulation on Electric Bicycles Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện số hiệu QCVN 68:2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, Bộ Khoa học

Ban hành: 01/11/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

129

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN67:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2013,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67 : 2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO, KIỂM TRA CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ÁP LỰC TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI National Technical Regulation on Construction, Survey and Certification of Pressure

Ban hành: 27/08/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

130

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2011/BYT về nước đá dùng liền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN10:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN10:2011,Bộ Y tế,Nước đá dùng liền,QCVN 10:2011/BYT ,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 10:2011/BYT ĐỐI VỚI NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN National technical regulation for edible ice Lời nói đầu QCVN số 10:2011/BYT do Ban soạn thảo

Ban hành: 13/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-10:2011 về bệnh động vật - quy trình chẩn đoán – phần 10: bệnh lao bò

TCVN8400-10:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-10:2011,***,TCVN 8400-10:2011 ,Tiêu chuẩn Việt Nam,Bệnh động vật ,Quy trình chẩn đoán ,Phần 10,Bệnh lao bò,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-10:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN – PHẦN 10: BỆNH LAO BÒ Animal disease - Diagnostic procedure - Part 10: Bovine

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8817-10:2011 về Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 10: Thử nghiệm bay hơi

TCVN8817-10:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8817-10:2011,***,Thử nghiệm bay hơi,Phương pháp thử,Nhũ tương nhựa đường axit,TCVN 8817-10:2011,Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8817-10 : 2011 NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: THỬ NGHIỆM BAY HƠI Cationic Emulsified Asphalt - Test Method - Part

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8785-10:2011 về Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 10: Xác định độ phồng rộp

TCVN8785-10:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8785-10:2011,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8785-10:2011 SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 10: XÁC ĐỊNH SỰ PHỒNG RỘP Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part 10

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8860-10:2011 về Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu

TCVN8860-10:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8860-10:2011,***,Xác định độ rỗng cốt liệu,Bê tông nhựa,Phương pháp thử,TCVN 8860-10:2011,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8860-10 : 2011 BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG CỐT LIỆU Asphalt Concrete – Test methods – Part 10: Determination of Voids

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

135

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54: 2013/BGTVT về phân cấp và đóng tàu thuỷ cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 7 Thông tư 34/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT

Ban hành: 22/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

136

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2013/BGTVT về trạm kiểm tra tải trọng xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

đổ xe, phải bố trí biển báo đỗ xe để các phương tiện biết để vào đỗ. Trên mặt bãi phải sơn kẻ vạch đỗ cho trật tự và tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT. Số lượng ô đỗ xe cần căn cứ lưu lượng để bố trí nhưng nên thiết kế trong khoảng từ 5 đến 10 ô. Mỗi ô đỗ xe phải có kích thước 3,5 m x 16,5 m để

Ban hành: 06/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

137

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 56:2013/BGTVT về phân cấp và đóng tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

032/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 1.2.2 Giải thích từ ngữ 1 Định nghĩa chung Các định nghĩa và giải thích liên quan đến các thuật ngữ chung được nêu ở Phần 1A, Mục II của

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

138

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 61: 2013/BGTVT về hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

32/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 1.2.2 Giải thích từ ngữ 1 Các thuật ngữ dùng trong Quy chuẩn này được định nghĩa như ở (1) đến (2) dưới đây: (1) “Hệ thống theo dõi và

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

139

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT hệ thống lầu lái do Bộ Giao thông vận tải ban hành

tàu biển vỏ thép, ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải. 2 Thông tư 032/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 1.2.2 Giải

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

140

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2013/BGTVT về đo dung tích tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 3 MARPOL 73/79: Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, được Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO) thông qua vào 02/11/1973. 1.2.2 Giải thích từ ngữ 1 Trong Quy chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32