Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 14557 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10252-10:2013 (ISO/IEC TS 15504-10:2011) về Công nghệ thông tin – Đánh giá quá trình – Phần 10: Mở rộng an toàn

TCVN10252-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10252-10:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10252-10:2013 ISO/IEC TS 15504-10:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH - PHẦN 10: MỞ RỘNG AN TOÀN Information technology - Process assessment - Part 10: Safety extension Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E10:2013 (ISO 105-E10:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E10: Độ bền màu với chưng hấp

TCVN7835-E10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E10:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E10:2013 ISO 105-E10:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E10: ĐỘ BỀN MÀU VỚI CHƯNG HẤP Textiles - Tests for colour fastness - Part E10: Colour fastness to decatizing Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-11-10:2013 (IEC 60695-11-10:2003) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-10: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử bằng ngọn lửa 50 W nằm ngang và thẳng đứng

TCVN9900-11-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-11-10:2013,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-11-10: 2013 IEC 60695-11-10:2013 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 11-10: NGỌN LỬA THỬ NGHIỆM - PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG NGỌN LỬA 50W NẰM NGANG VÀ THẲNG ĐỨNG Fire hazard testing - Part 11-10: Test

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

104

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2012/BCT về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành

QCVN10:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN10:2012,Bộ Công thương,An toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng,Trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng ,Khí dầu mỏ hóa lỏng,QCVN 10:2012/BCT ,Công nghiệp,Hóa chất QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 10 : 2012/BCT VỀ AN TOÀN TRẠM CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG National technical regulation on safety

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 85:2015/BGTVT về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa

QCVN85:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN85:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 85:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ CỨU SINH DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA National Technical Regulation on Inspection and Manufacture of Inland Waterway Ship’s Life Saving Equipment Lời nói đầu

Ban hành: 23/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

106

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81: 2014/BGTVT về phân cấp và đóng du thuyền

QCVN81:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN81:2014,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp,Giao thông QCVN 81: 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG DU THUYỀN National Technical Regulation on Classification and Construction of Pleasure Yacht Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du

Ban hành: 31/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

107

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 84:2014/BGTVT về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ

QCVN84:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN84:2014,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp QCVN 84: 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ GỖ National Technical Regulation on Rule for the Classification and Construction of Inland - waterway wooden ships Lời nói đầu Quy chuẩn

Ban hành: 27/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

108

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2014/BGTVT về thiết bị giám sát hành trình của ô tô

QCVN31:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN31:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 31 : 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ National technical regulation on automobiles tachograph Lời nói đầu - QCVN 31: 2014/BGTVT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị

Ban hành: 15/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

109

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển

đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 3. ISO 717-1: 1997, sửa đổi 1: 2006 - Âm học - Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng - Phần 1: Cách âm không khí (Acoustics - Rating of sound insulation in buildings

Ban hành: 13/11/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

110

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2014/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố từ 17 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi dành cho người khuyết tật) để người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 1.3. Giải thích từ ngữ Quy chuẩn này sử dụng các thuật ngữ được định nghĩa trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10 : 2011/BGTVT “Quy chuẩn

Ban hành: 07/11/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

111

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

QCVN86:2015/BGTVT/SD01:2020,Quy chuẩn QCVN86:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông SỬA ĐỔI 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 4 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on the fourth level of gaseous pollutants emission for new assembled,

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

112

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 77:2014/BGTVT về Khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

chính của xe và động cơ theo quy định tại Phụ lục 1 của Quy chuẩn này. 3.1.2. Mẫu thử: Số lượng và các yêu cầu khác đối với xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe hoặc lô xe để kiểm tra được quy định trong TCVN 7357, TCVN 9726, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn

Ban hành: 03/10/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

113

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 75:2014/BGTVT về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện

QCVN75:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN75:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Điện - điện tử QCVN 75:2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG CHO XE ĐẠP ĐIỆN National technical regulation of motor used for electric bicycles Lời nói đầu QCVN 75:2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa

Ban hành: 15/09/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

114

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 76:2014/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện

QCVN76:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN76:2014,Bộ Giao thông vận tải,Điện - điện tử,Giao thông QCVN 76:2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ẮC QUY SỬ DỤNG CHO XE ĐẠP ĐIỆN National technical regulation for batteries of electric bicycles Lời nói đầu QCVN 76:2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và

Ban hành: 15/09/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

115

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 79:2014/BGTVT về Sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay

QCVN79:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN79:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 79 : 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SƠN TÍN HIỆU TRÊN ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ TÀU BAY National technical regulation on markings of runway, taxiway, apron Lời nói đầu QCVN 79 : 2014/BGTVT do Cục Hàng không Việt

Ban hành: 11/08/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

116

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 78:2014/BGTVT về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô

QCVN78:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN78:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 78:2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VÀNH HỢP KIM NHẸ DÙNG CHO XE Ô TÔ National technical regulation on light alloy wheels for automobiles Lời nói đầu QCVN 78:2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học -

Ban hành: 03/07/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

117

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2014/BGTVT về hoạt động kéo trên biển

QCVN73:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN73:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 73: 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HOẠT ĐỘNG KÉO TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Towage at Sea Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hoạt động kéo trên biển QCVN 73: 2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ban hành: 30/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

118

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2014/BGTVT về hệ thống chống hà tàu biển

hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 2 Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 3 AFS 2001: Công ước

Ban hành: 30/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

119

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2014/BGTVT về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/4/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 4 Các Nghị quyết, Hướng dẫn liên quan của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). 1.2.2 Giải thích từ ngữ 1 Những thuật ngữ sử dụng trong Quy chuẩn này như sau, trừ khi có những quy định khác

Ban hành: 30/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

120

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72:2014/BGTVT về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu

QCVN72:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN72:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Công nghiệp QCVN 72: 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ CHẾ TẠO PHAO NEO, PHAO TÍN HIỆU National Technical Regulation on Classification and Building of Single Point Moorings and Floating Light Buoys Lời nói đầu Quy

Ban hành: 30/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32