Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 14557 tiêu chuẩn

81

Quy chuẩn quốc gia QCVN 90:2015/BGTVT về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện

tại ba vị trí là độ đảo hướng kính. 3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm Động cơ điện được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Ban hành: 30/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

82

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học - Công nghệ trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2015. QCVN 40:2015/BGTVT thay thế QCVN 40:2012/BGTVT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRUNG TÂM SÁT

Ban hành: 10/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

83

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2015/BGTVT về Báo hiệu hàng hải

QCVN20:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN20:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 20:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI National technical regulation on aids to navigation 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của

Ban hành: 24/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2015

84

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64:2015/BGTVT về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN64:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN64:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 64: 2015 /BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP DÙNG CHO TÀU BIỂN National Technical Regulation for Inspection of sea-going ship’s products Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

85

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

giá trị lớn hơn nhằm thỏa mãn các tiêu chuẩn về vận hành của thiết bị. (2) Trong trường hợp yêu cầu phải tiếp cận bằng xe, mặt sàn và kết cấu đỡ mặt sàn phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu ở 8.9, 10.7 và 15.5 Phần 2A QCVN 21:2010/BGTVT ứng với các phương tiện dự định sử dụng. Các tải trọng này thường không ảnh hưởng đến sức nâng quy

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

86

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

QCVN65:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN65:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 65: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

87

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2015/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy

2.20.10. Dung lượng ắc quy đối với xe sử dụng động cơ điện phải bảo đảm cho xe chạy được một quãng đường liên tục không nhỏ hơn 40 km. 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 3.1. Kiểm tra, thử nghiệm Xe nhập khẩu và động cơ nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 06/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

88

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 38:2015/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công – te – nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN38:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN38:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 38 : 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG-TE-NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI National tenchnical regulation on survey and construction of freight containers MỤC LỤC 1. Quy định chung

Ban hành: 05/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

89

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2013/BKHCN về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

QCVN10:2013/BKHCN,Quy chuẩn QCVN10:2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường QCVN 10: 2013/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA National technical regulation on National Environmental Radiation Monitoring and Warning Network Lời nói

Ban hành: 30/07/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

90

Quy chuẩn quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới; - Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp

Ban hành: 24/07/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

91

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 83:2015/BGTVT về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

QCVN83:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN83:2015,***,Giao thông QCVN 83:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC National Technical Regulation on Expressway Guidance Signs Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc QCVN 83:2015/BGTVT do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: 23/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

92

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2015/BGTVT về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật

QCVN87:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN87:2015,***,Giao thông QCVN 87 : 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - GIÁ CHUYỂN HƯỚNG TOA XE - YÊU CẦU KỸ THUẬT National technical regulation on railway vehicles - Railway car's bogies - Technical requirements Lời nói đầu QCVN 87:2015/BGTVT

Ban hành: 16/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

93

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2015/BGTVT về Khai thác đường sắt

QCVN08:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN08:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 08:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulations on railway operations Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt QCVN 08:2015/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì

Ban hành: 20/04/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-10:2013 (ISO 8528-10:1998) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh

TCVN9729-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-10:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-10:2013 ISO 8528-10:1998 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 10: ĐO ĐỘ ỒN TRONG KHÔNG KHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT BAO QUANH Reciprocating internal combustion engine

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9637-10:2013 (ISO 1388-10:1981) về Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hàm lượng các hydrocarbon - Phương pháp chưng cất

TCVN9637-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9637-10:2013,***,Phương pháp thử,Xác định hàm lượng các hydrocarbon,Phương pháp chưng cất , TCVN 9637-10:2013 ,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9637-10:2013 ISO 1388-10:1981 ETHANOL SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

96

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-10:2013 (ISO 6182-10:2006) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 10 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà

TCVN6305-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6305-10:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-10:2013 ISO 6182-10:2006 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG - PHẦN 10: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SPRINKLER TRONG NHÀ Fire protection – Automatic sprinkler system – Part 10: Requirements

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-10:2013 (ISO 230-10:2011) về Quy tắc kiểm máy công cụ - Phần 10: Xác định đặc tính đo hệ thống dò của máy công cụ điều khiển số

TCVN7011-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7011-10:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7011-10:2013 ISO 230-10:2011 QUY TẮC KIỂM MÁY CÔNG CỤ − PHẦN 10: XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH ĐO CỦA CÁC HỆ THỐNG DÒ CỦA MÁY CÔNG CỤ ĐIỀU KHIỂN SỐ Test code for machine tools − Part 10: Determination of the measuring performance

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7590-2-10:2013 (IEC 61347-2-10:2009) về Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với bộ nghịch lưu và bộ chuyển đổi điện tử dùng cho bóng đèn phóng điện dạng ống khởi động nguội ( ống neon) làm việc ở tần số cao

TCVN7590-2-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-10:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-10:2013 IEC 61347-2-10:2009 BỘ ĐIỀU KHIẾN BÓNG ĐÈN - PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ NGHỊCH LƯU VÀ BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN TỬ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN PHÓNG ĐIỆN DẠNG ỐNG KHỞI ĐỘNG NGUỘI (ỐNG NEON) LÀM VIỆC Ở TẦN SỐ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-7-10:2013 (ISO/IEC 29341-7-10:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 7-10: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng – Dịch vụ điều chỉnh

TCVN10176-7-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-7-10:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-7-10:2013 ISO/IEC 29341-7-10:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 7-10: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH Information technology - UPnP Device Architecture

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-10:2013 (ISO/IEC 29341-6-10:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-10: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ van điều khiển

TCVN10176-6-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-10:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-10:2013 ISO/IEC 29341-6-10:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 6-10: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - DỊCH VỤ VAN ĐIỀU

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32