Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 14557 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-10:2015 (ISO 9073-10:2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 10: Sự tạo bụi xơ và các mảnh vụn khác ở trạng thái khô

TCVN10041-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-10:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-10:2015 ISO 9073-10:2002 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 10: SỰ TẠO BỤI XƠ VÀ CÁC MẢNH VỤN KHÁC Ở TRẠNG THÁI KHÔ Textiles - Test methods for nonwovens - Part 10: Lint and other

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-10:2015 (ISO 15614-10:2005) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 10: Hàn khô áp suất cao

TCVN11244-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11244-10:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-10:2015 ISO 15614-10:2005 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 10: HÀN KHÔ ÁP SUẤT CAO Specification and qualification of welding procedures for metallic

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-10:2015 (IEC 60974-10:2014 with amendment 1:2015) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 10: Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC)

TCVN8094-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8094-10:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-10:2015 IEC 60974-10:2014 WITH AMENDMENT 1:2015 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 10: YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-10:2015 (ISO/IEC 7861-10:1999) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 10: Tín hiệu điện tử và trả lời để thiết lập lại đối với quản lý thẻ

TCVN11167-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11167-10:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11167-10:2015 ISO/IEC 7816-10:1999 THẺ DANH ĐỊNH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 10: TÍN HIỆU ĐIỆN TỬ VÀ TRẢ LỜI ĐỂ THIẾT LẬP LẠI ĐỐI VỚI QUẢN LÝ THẺ Identification cards - Integrated circuit cards - Part 10: Electronic signals

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

65

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2014/BXD về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

QCVN10:2014/BXD,Quy chuẩn QCVN10:2014,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 10:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG National Technical Regulation on Construction for Disabled Access to Buildings and Facilities MỤC LỤC Lời nói đầu 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1

Ban hành: 29/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

66

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 98:2017/BGTVT về Hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

QCVN98:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN98:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 98:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG HỌC CHUYÊN MÔN, PHÒNG THI, KIỂM TRA; XƯỞNG THỰC HÀNH; KHU VỰC DẠY THỰC HÀNH LÁI VÀ VẬN HÀNH MÁY CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA LỜI NÓI ĐẦU QCVN

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

67

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 95:2016/BGTVT về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme

QCVN95:2016/BGTVT,Quy chuẩn QCVN95:2016,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 95:2016/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHẾ TẠO BẰNG VẬT LIỆU POLYPROPYLEN COPOLYME National technical regulation on classification and construction of inland-waterway ships of polypropylene copolymer

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

68

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 93:2016/BGTVT về Vận hành, bảo trì đường sắt đô thị

QCVN93:2016/BGTVT,Quy chuẩn QCVN93:2016,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 93 : 2016/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ National technical regulations on urban railway operation and maintenance Lời nói đầu QCVN 93:2016/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học -

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

69

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về Trang bị an toàn tàu biển

này, sử dụng thêm các định nghĩa và giải thích như sau: (1) Vùng hoạt động không hạn chế, hạn chế II, hạn chế III là vùng được phép hoạt động của tàu tương ứng với dấu hiệu cấp đã quy định trong 2.1.2-4(1)(a) Phần 1A của QCVN 21: 2015/BGTVT; (2) Bến nổi là nơi neo buộc tàu và ở vùng địa lý như nêu ở 4.3.3-6, Phần 10 của QCVN 21:

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

70

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 92: 2015/BGTVT về Kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

QCVN92:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN92:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 92: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ GỖ National Technical Regulation on Survey and Construction of Sea-going Wooden Ships Lời nói đầu QCVN 92: 2015/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

71

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21: 2015/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống làm lạnh hàng; (10) QCVN 60: 2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa; (11) QCVN 61: 2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu; (12) QCVN 62: 2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

72

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2015/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc

ở Chương 9 và 10 Phần 3 Mục II của QCVN 21: 2015/BGTVT. 21  Áp suất danh nghĩa của nồi hơi có bộ quá nhiệt Áp suất danh nghĩa của nồi hơi có bộ quá nhiệt là áp suất hơi lớn nhất tại cửa ra của bộ quá nhiệt mà nhà sản xuất đã đặt cho van an toàn của bộ quá nhiệt. 22  Công suất liên tục lớn nhất của động cơ Công suất liên tục

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

73

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ

QCVN41:2016/BGTVT,Quy chuẩn QCVN41:2016,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 41:2016/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ National Technical Regulation on Traffic Signs and Signals Lời nói đầu - QCVN 41:2016/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ

Ban hành: 08/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-10:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 10: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh lở mồm long móng (FMD) A/H5N1

TCVN8685-10:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-10:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-10:2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 10: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (FMD) A/H5N1 Vaccine testing procedure - Part 10: Foot and mouth disease vaccine, inactivated Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10170-10:2014 (ISO 10791-10:2007) về Điều kiện kiểm trung tâm gia công - Phần 10: Đánh giá các biến dạng nhiệt

TCVN10170-10:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10170-10:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10170-10:2014 ISO 10791-10:2007 ĐIỀU KIỆN KIỂM TRUNG TÂM GIA CÔNG - PHẦN 10: ĐÁNH GIÁ CÁC BIẾN DẠNG NHIỆT Test conditions for machining centres - Part 10: Evaluation of thermal distortions Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-10:2014 (ISO/TS 22745-10:2010) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 10: Thể hiện từ điển

TCVN10566-10:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10566-10:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-10:2014 ISO/TS 22745-10:2010 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 10: THỂ HIỆN TỪ ĐIỂN Industrial automation systems and integration - Open

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299-10:2014 về Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 10: Thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin

TCVN10299-10:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10299-10:2014,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10299-10:2014 KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN, VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH - PHẦN 10: THU THẬP, XỬ LÝ, LƯU TRỮ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN Addressing the post war consequences of bomb and mine - Part 10 : Data collection, proccessing, storage

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

78

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô

QCVN09:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN09:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 09:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ National technical regulation on safety and environmental protection for automobiles Lời nói đầu QCVN 09 : 2015/BGTVT do Cục

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

79

Quy chuẩn quốc gia QCVN 11:2015/BGTVT về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc

thông vận tải về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới và Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

80

Quy chuẩn quốc gia QCVN 91:2015/BGTVT về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện

QCVN91:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN91:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Điện - điện tử QCVN 91:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ẮC QUY SỬ DỤNG CHO XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY ĐIỆN National technical regulation on traction batteries used for electric motorcycles, mopeds Lời nói đầu QCVN 91:2015/BGTVT do Cục Đăng

Ban hành: 30/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178