Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 14557 tiêu chuẩn

201

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BGTVT về thùng nhiên liệu xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN27:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN27:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 27:2010/BGTVT,Thùng nhiên liệu xe mô tô,Bộ Giao thông vận tải,Thùng nhiên liệu xe gắn máy ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 27:2010/BGTVT VỀ THÙNG NHIÊN LIỆU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on Fuel tanks

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7790-10:2008 (ISO 2859-10 : 2006) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 10: Giới thiệu bộ TCVN 7790 (ISO 2859) về lấy mẫu để kiểm tra định tính

TCVN7790-10:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7790-10:2008,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7790-10 : 2008 ISO 2859-10 : 2006 QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH - PHẦN 10: GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN TCVN 7790 (ISO 2859) VỀ LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Sampling procedures for inspection by attributes - Part 10

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7952-10:2008 về hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ chịu kéo và độ giãn dài khi đứt

TCVN7952-10:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7952-10:2008,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7952-10 : 2008 HỆ THỐNG KẾT DÍNH GỐC NHỰA EPOXY CHO BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO VÀ ĐỘ GIÃN DÀI KHI ĐỨT Epoxy - Resin - Base bonding systems for concrete - Test methods - Part 10: Determination

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7563-10:2008 (ISO 2382-10 : 1979) về Xử lý dữ liệu - Từ vựng - Phần 10: Kỹ thuật và phương tiện điều hành

TCVN7563-10:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7563-10:2008,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7563-10 : 2008 ISO 2382-10 : 1987 XỬ LÝ DỮ LIỆU - TỪ VỰNG - PHẦN 10: KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐIỀU HÀNH Data processing - Vocabulary - Section 10: Operating techniques and facilities Lời nói đầu TCVN 7563

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

205

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017

có chiều dài nhỏ hơn 85 m hoặc sà lan thỏa mãn tiêu chuẩn ổn định tai nạn như đã quy định trong Phần 9 Mục II của QCVN 21:2015/BGTVT đối với tàu có công dụng đặc biệt có thể trang bị một hoặc nhiều phao bè thỏa mãn 2.6.9 hoặc 2.6.10 có sức chở mỗi mạn 100% số người trên tàu. (4) Sà lan phải trang bị tối thiểu 01 xuồng cấp cứu thỏa mãn

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

206

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2:2017

(10) QCVN 60:2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa; (11) QCVN 61:2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu; (12) QCVN 62:2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống lầu lái; (13) QCVN 63:2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

207

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017

QCVN49:2012/BGTVT/SD1:2017,Quy chuẩn QCVN49:2012,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49:2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN SỬA ĐỔI 1:2017 National Technical Regulation for Classification and Technical Supervision of Fixed Offshore Plafforms

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

208

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017

các động cơ máy lái phải phù hợp với các yêu cầu cần nêu ở 15.2.7 Phần 3 Mục II của QCVN 21: 2015/BGTVT. 2 Thiết bị bảo vệ phải có các đặc tính trễ để có thể khởi động được động cơ. 3 Đối với động cơ làm việc ngắn hạn lặp lại thì phải chọn trị số dòng đặt và độ trễ theo hệ số tải của động cơ. 2.4.10 Bảo vệ mạch chiếu sáng Các

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

209

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2010/BGTVT về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN22:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN22:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 22:2010/BGTVT,Chế tạo và kiểm tra phương tiện,Thiết bị xếp dỡ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 22:2010/BGTVT VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ XẾP DỠ National technical regulation on  construction and survey

Ban hành: 09/09/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2010/BGTVT về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

phải được kiểm tra và thử tại các cơ sở thử nghiệm có đủ năng lực thực hiện. 3.6.2. Ngoài các yêu cầu về thử theo quy định ở quy chuẩn này, thiết bị thủy lực và hệ thống ống đều phải được thử thỏa mãn các yêu cầu 10.9, 12.6, 13.17 - Phần 3 của Quy phạm Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - QCVN 21: 2010/BGTVT. Tất

Ban hành: 09/09/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

211

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BGTVT về quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiểm biển của tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN26:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN26:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 26:2010/BGTVT,Bộ Giao thông vận tải,Hệ thống ngăn ngừa ô nhiểm biển ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 26:2010/BGTVT QUY PHẠM CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỂM BIỂN CỦA TÀU Rules for Marine Pollution Prevention Systems of Ships

Ban hành: 25/08/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2010/BGTVT về báo hiệu hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN20:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN20:2010,Bộ Giao thông vận tải,Báo hiệu hàng hải,QCVN 20:2010/BGTVT,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 20:2010/BGTVT VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI National technical regulation on aids to navigation Lời nói đầu QCVN 20: 2010/BGTVT do

Ban hành: 05/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25:2010/BGTVT về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN25:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN25:2010,Bộ Giao thông vận tải,Quy phạm giám sát kỹ thuật ,Đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 25:2010/BGTVT ,Công nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Ban hành: 28/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2010/BGTVT về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN21:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN21:2010,Bộ Giao thông vận tải,Quy phạm phân cấp,Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép,QCVN 21:2010/BGTVT,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 21:2010/BGTVT QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP Rules for the Classification and Construction of Sea – going Steel

Ban hành: 21/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

215

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2010/BGTVT về Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển

QCVN23:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN23:2010,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 23:2010/BGTVT QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG HÀNG TÀU BIỂN Rules for cargo handling appliances of ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển” QCVN

Ban hành: 20/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-10:2007 (IEC 60068-2-10:2005) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-10: Các thử nghiệm - Thử nghiệm J và hướng dẫn: Sự phát triển của nấm mốc

TCVN7699-2-10:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-10:2007,***,Thử nghiệm môi trường,Thử nghiệm sự phát triển của nấm mốc,TCVN 7699-2-10:2007 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-10 : 2007 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG -PHẦN 2 - 10: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM J VÀ HƯỚNG DẪN: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM MỐC

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-10:2007 (ISO 10993-10:2002, With Amendment 1:2006) về Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 10: Phép thử kích thích và quá mẫn muộn

TCVN7391-10:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7391-10:2007,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7391-10:2007 ISO 10993-10:2002 WITH AMENDMENT 1:2006 ĐÁNH GIÁ SINH HỌC ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - PHẦN 10: PHÉP THỬ KÍCH THÍCH VÀ QUÁ MẪN MUỘN Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

218

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-10:2007 về ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ bền bề mặt

TCVN7756-10:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7756-10:2007,***,TCVN 7756-10:2007 ,Phương pháp thử,Ván gỗ nhân tạo,Phần 10,Xác định độ bền bề mặt,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7756-10:2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BỀ MẶT Wood based panels – Test methods – Part 10: Determination

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F10:2007 (ISO 105-F10 : 1989) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F10: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm đa xơ

TCVN7835-F10:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-F10:2007,***, Phương pháp xác định độ bền màu,Vật liệu dệt ,Yêu cầu kỹ thuật ,Vải thử kèm đa xơ,TCVN 7835-F10:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-F10 : 2007 ISO 105-F10 : 1989 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN F10: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

220

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6475-10:2007 về quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 10: Chống ăn mòn và bọc gia tải

TCVN6475-10:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-10:2007,***,Quy phạm phân cấp,Hệ thống đường ống biển,Giám sát kỹ thuật,Phần 10, Chống ăn mòn và bọc gia tải,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6475-10: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BIỂN – PHẦN 10: CHỐNG ĂN MÒN VÀ BỌC GIA TẢI Rules

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32