Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 14557 tiêu chuẩn

181

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

ĐỊNH QUẢN LÝ 3.1. Phương thức kiểm tra 3.1.1. XMCD đang khai thác, sử dụng, nhập khẩu phải được kiểm tra theo quy chuẩn này và các Thông tư: số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng10 năm 2009 và Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BGTVT về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN12:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN12:2011,Bộ Giao thông vận tải,Sai số cho phép,Kích thước khối lượng,Làm tròn số ,Xe cơ giới,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2011/BGTVT VỀ SAI SỐ CHO PHÉP VÀ LÀM TRÒN SỐ ĐỐI VỚI KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG CỦA XE CƠ GIỚI National technical regulation on permitted tolerance

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

và/hoặc hàng hóa. 2.19.10. Dung lượng ắc quy đối với xe sử dụng động cơ điện phải bảo đảm cho xe chạy được một quãng đường liên tục không nhỏ hơn 40 km. 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 3.1. Kiểm tra, thử nghiệm. + Xe sản xuất lắp ráp và nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2011/BGTVT về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô

QCVN33:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN33:2011,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 33:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GƯƠNG CHIẾU HẬU DÙNG CHO XE Ô TÔ National technical regulation on rear view mirrors for automobiles Lời nói đầu QCVN 33:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

185

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2011/BGTVT về lốp hơi dùng cho ô tô

QCVN34:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN34:2011,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 34:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ National technical regulation on pneumatic tyres for automobiles Lời nói đầu QCVN 34:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

186

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2011/BGTVT về Kính an toàn của xe ô tô

QCVN32:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN32:2011,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Công nghiệp QCVN 32: 2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍNH AN TOÀN CỦA XE Ô TÔ National technical regulation on Safety glazing equipped on vehicle Lời nói đầu QCVN 32: 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

187

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

động bình thường. 2.10. Bánh xe 2.10.1. Phải có kết cấu chắc chắn, lắp đặt đúng quy cách. 2.10.2. Lốp phải đủ số lượng, đủ áp suất, cỡ lốp phải đúng với tài liệu kỹ thuật. Cấp tốc độ và chỉ số khả năng chịu tải của lốp phải phù hợp với thiết kế của xe. Lốp sử dụng cho từng loại xe phải thoả mãn QCVN 34 : 2011/BGTVT “Quy

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

24/2006/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI Ô TÔ National technical regulation on safety and environmental protection for automobiles 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-10:2009 (ISO 1833-10 : 2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 10: Hỗn hợp xơ triaxetat hoặc xơ polylactit và một số xơ khác (phương pháp sử dụng diclometan)

TCVN5465-10:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-10:2009,***,Hỗn hợp xơ triaxetat hoặc xơ polylactit ,Vật liệu dệt,Phân tích định lượng hóa học,TCVN 5465-10:2009,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-10 : 2009 ISO 1833-10 : 2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HOÁ HỌC – PHẦN 10: HỖN HỢP XƠ TRIAXETAT HOẶC XƠ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-10:2009 (ISO 8178-10 : 2002) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Đo chất thải - Phần 10: Chu trình thử và qui trình thử để đo ở hiện trường khói, khí thải từ động cơ cháy do nén làm việc ở chế độ chuyển tiếp

TCVN6852-10:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-10:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-10 : 2009 ISO 8178-10 : 2002 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - ĐO CHẤT THẢI PHẦN 10: CHU TRÌNH THỬ VÀ QUY TRÌNH THỬ ĐỂ ĐO Ở HIỆN TRƯỜNG KHÓI KHÍ THẢI TỪ ĐỘNG CƠ CHÁY DO NÉN HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ CHUYỂN TIẾP

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-10:2009 (ISO 3348:1975) về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 10: Xác định độ bền uốn va đập

TCVN8048-10:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8048-10:2009,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-10 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN VA ĐẬP Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 10: Determination of impact bending strength 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

192

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2008/BTNMT về chất lượng nước biển ven bờ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN10:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN10:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chất lượng nước biển ven bờ ,QCVN 10:2008/BTNMT,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 10:2008/BTNMT VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ  National technical regulation on coastal water quality Lời nói

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2011/BGTVT về thiết bị giám sát hành trình của ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN31:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN31:2011,Bộ Giao thông vận tải,Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô ,QCVN 31:2011/BGTVT,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 31:2011/BGTVT VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA Ô TÔ National technical regulation on automobiles tachograph Lời nói đầu

Ban hành: 08/03/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 về Quy phạm phân cấp và đóng phuơng tiện thủy nội địa

nêu trong Sửa đổi 2: 2018 QCVN 72: 2013/BGTVT thì áp dụng theo Sửa đổi 1: 2015 QCVN 72: 2013/BGTVT. PHẦN 10 - TRANG BỊ AN TOÀN CHƯƠNG 3 - TRANG BỊ HÀNG HẢI, HÀNG GIANG, CỨU ĐẮM 3.2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 3.2 Định mức trang bị hàng hải và hàng giang 3.2.1 Trang bị hàng hải cho tàu có động cơ cấp VR-SB

Ban hành: 21/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

195

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2010/BGTVT về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN35:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN35:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 35:2010/BGTVT ,Đặc tính quang học,Đèn chiếu sáng phía trước,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 35:2010/BGTVT VỀ ĐẶC TÍNH QUANG HỌC ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA

Ban hành: 31/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2010/BGTVT về lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy do Bộ thông vận tải ban hành

QCVN36:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN36:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 36:2010/BGTVT,Lốp hơi xe mô tô,Lốp hơi xe gắn máy,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 36:2010/BGTVT VỀ LỐP HƠI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on pneumatic tyres

Ban hành: 31/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2010/BGTVT về động cơ xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN37:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN37:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 37:2010/BGTVT,Động cơ xe mô tô,Động cơ xe gắn máy,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 37:2010/BGTVT VỀ ĐỘNG CƠ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation of motorcycles and mopeds engines

Ban hành: 31/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2010/BGTVT về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN28:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN28:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 28:2010/BGTVT,Gương chiếu hậu xe mô tô,Gương chiếu hậu xe gắn máy ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 28:2010/BGTVT VỀ GƯƠNG CHIẾU HẬU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on Rear-view mirrors

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2010/BGTVT về ống xả xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN29:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN29:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 29:2010/BGTVT,Ống xả xe mô tô,Ống xả xe gắn máy ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 29:2010/BGTVT VỀ ỐNG XẢ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on Exhaust pipes of motorcycles and mopeds

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2010/BGTVT về khung xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN30:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN30:2010,Bộ Giao thông vận tải,Khung xe mô tô,Khung xe gắn máy,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 30:2010/BGTVT VỀ KHUNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on Frames of motorcycles and mopeds Lời nói đầu

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32