Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 68102 công văn

141

Công văn 8333/BGTVT-VT năm 2017 về tiếp tục rà soát, thống nhất với địa phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

8333/BGTVT-VT,Công văn 8333 2017,Bộ Giao thông vận tải,Xe 4 bánh có gắn động cơ,Xe 4 bánh,Khu vực hạn chế,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

142

Công văn 6505/BGTVT-KCHT cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 10 + 357 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6505/BGTVT-KCHT,Công văn 6505,Bộ Giao thông vận tải,Cải tạo mở rộng đường ngang tại Km 10 + 357 ,Tuyến đường sắt Gia Lâm Hải Phòng ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6505/BGTVT

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

143

Công văn 7650/BGTVT-PC năm 2017 đề nghị góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 54/2013/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7650/BGTVT-PC,Công văn 7650 2017,Bộ Giao thông vận tải,Góp ý dự thảo,Góp ý dự thảo Thông tư,Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7650/BGTVT

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

144

Công văn 5831/BGTVT-CQLXD năm 2017 kiểm tra và thông quan sớm gói thiết bị hệ thống thông tin phục vụ dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5831/BGTVT-CQLXD,Công văn 5831 2017,Bộ Giao thông vận tải,Hệ thống thông tin,Thông quan hàng hoá,Dự án đường sắt Hà Nội Hà Đông,Dự án đường sắt,Tuyến Cát Linh Hà Đông,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2017

145

Công văn 5434/BGTVT-KCHT năm 2017 thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg về lập lại hành lang an toàn đường sắt, đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5434/BGTVT-KCHT,Công văn 5434 2017,Bộ Giao thông vận tải,Hành lang an toàn,hành lang an toàn giao thông,Hành lang an toàn đường bộ,Hành lang an toàn đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

146

Công văn 4852/BGTVT-KCHT năm 2017 danh mục thứ tự ưu tiên xây dựng gồ giảm tốc đối với đường ngang đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4852/BGTVT-KCHT,Công văn 4852 2017,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng gồ giảm tốc ,An toàn đường sắt,Cơ sở hạ tầng đường sắt,Dự án cải tạo đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

147

Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT năm 2017 về trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4819/BGTVT-DTCT,Công văn 4819,Bộ Giao thông vận tải,Dự án BOT,Thu phí dự án BOT ,Phí các dự án BOT ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4819/BGTVT

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

148

Công văn 4735/BGTVT-VT năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý vận chuyển vật tư nông nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4735/BGTVT-VT,Công văn 4735 2017,Bộ Giao thông vận tải,Vật tư nông nghiệp,Kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp ,Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

149

Công văn 10/BXD-QLN năm 2015 về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-QLN,Công văn 10 2015,Bộ Xây dựng,Bán nhà ở cũ,Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu NN,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 3572/SXD- QLN&CS ngày

Ban hành: 17/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

150

Công văn 3639/BGTVT-TTr năm 2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, xử lý vi phạm về "xe dù, bến cóc" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

tải theo quy định; sử dụng dữ liệu được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; xử lý nghiêm theo quy định của

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

151

Công văn 3355/BGTVT-TCCB năm 2017 góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3355/BGTVT-TCCB,Công văn 3355,Bộ Giao thông vận tải,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3355/BGTVT-TCCB V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

152

Công văn 3419/BGTVT-QLDN năm 2017 kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công nghệ thông tin: Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 2828/BGTVT-QLDN ngày 20/3/2017, trong đó nêu rõ các đơn vị chưa thực hiện gửi đầy đủ nội dung công bố thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo yêu cầu. Hoàn thành trước ngày 10/4/2017. Căn cứ kết quả báo cáo của các đơn vị, Vụ

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

153

Công văn 3273/BGTVT-MT năm 2017 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 436/TTg-CN do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3273/BGTVT-MT,Công văn 3273,Bộ Giao thông vận tải,Nhập khẩu ô tô,Nhiên liệu điêzen,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

154

Công văn 3030/BGTVT-VT năm 2017 xin ý kiến góp ý nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 3030/BGTVT-VT V/v: Xin ý kiến góp ý nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

155

Công văn 2391/BGTVT-MT năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2391/BGTVT-MT,Công văn 2391,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn khí thải,Thực hiện Quyết định,Kiểm soát khí thải,Khí thải xe mô tô,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

156

Công văn 2250/BGTVT-TCCB hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng theo chuyên đề năm 2017 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2250/BGTVT-TCCB,Công văn 2250 2017,Bộ Giao thông vận tải,Thi đua khen thưởng,Danh hiệu thi đua,Công tác thi đua khen thưởng,Danh hiệu thi đua khen thưởng ,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

157

Công văn 2239/BGTVT-QLDN kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải

2239/BGTVT-QLDN,Công văn 2239,Bộ Giao thông vận tải,Giám sát tài chính,Thông tin tài chính,Vốn Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/BGTVT-QLDN V/v kế

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

158

Công văn 1824/BGTVT-PC năm 2017 về góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư thướng dẫn Nghị định 70/2016/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1824/BGTVT-PC,Công văn 1824 2017,Bộ Giao thông vận tải,Bảo đảm an toàn Hàng hải,An toàn hàng hải,Góp ý dự thảo,Góp ý dự thảo Thông tư,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

159

Công văn 10/TCTS-NTTS năm 2015 về phổ biến quy trình tạm thời nuôi tôm an toàn trong vùng dịch bệnh do Tổng cục Thủy Sản ban hành

10/TCTS-NTTS,Công văn 10 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Quy trình tạm thời,Cơ sở nuôi tôm an toàn,Xử lý môi trường nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

160

Công văn 10/TCT-QLN năm 2015 tạm dừng cưỡng chế thuế do Tổng cục Thuế ban hành

10/TCT-QLN,Công văn 10 2015,Tổng cục Thuế,Tạm dừng,Cưỡng chế thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 10/TCT-QLN V/v tạm dừng cưỡng chế Hà

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188