Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 68039 công văn

81

Công văn 126/KCB-NV năm 2020 về tăng cường thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Số: 126/KCB-NV V/v tăng cường thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: - Giám độc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Y tế ngành.

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

82

Công văn 6668/BGTVT-KHĐT năm 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6668/BGTVT-KHDT,Công văn 6668 2019,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư công ,Kế hoạch đầu tư công,Triển khai đầu tư công,Đầu tư BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6668/BGTVT-KHĐT V/v xây dựng

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

83

Công văn 5762/BGTVT-TTr năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

tỉnh, thành phố. Thực hiện Quyết định số 906/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực GTVT, Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử phạt VPHC

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

84

Công văn 5584/BGTVT-MT năm 2019 về thực trạng ô nhiễm các dòng sông ở Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp cấp bách do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5584/BGTVT-MT,Công văn 5584 2019,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm soát ô nhiễm,Nước bị ô nhiễm nhẹ,Chất thải gây ô nhiễm,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5584/BGTVT

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

85

Công văn 4961/BGTVT-KHCN năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành khi thông quan lô hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4961/BGTVT-KHCN,Công văn 4961 2019,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm tra chuyên ngành ,Thông quan,Thông quan hàng hoá,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

86

Công văn 3516/BGTVT-VT năm 2019 về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3516/BGTVT-VT,Công văn 3516 2019,Bộ Giao thông vận tải,Việc giải quyết kiến nghị ,Giải quyết kiến nghị,Kinh doanh vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3516/

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

87

Công văn 3109/BGTVT-KHĐT về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3109/BGTVT-KHDT,Công văn 3109 2019,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư công ,Đẩy nhanh tiến độ giải ngân,Tiến độ giải ngân,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

88

Công văn 2989/BGTVT-KHĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2989/BGTVT-KHDT,Công văn 2989 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

89

Công văn 2736/BGTVT-HTQT năm 2019 về triển khai Thỏa thuận giữa Việt Nam - Lào về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2736/BGTVT-HTQT,Công văn 2736,Bộ Giao thông vận tải,Tuyến đường sắt,Dự án tại Lào,Xây dựng tuyến đường sắt đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2736/BGTVT-HTQT V/v

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

90

Công văn 2605/BGTVT-HTQT năm 2019 về triển khai Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2605/BGTVT-HTQT,Công văn 2605 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hiệp định vận tải đường bộ,Ngành vận tải đường bộ,Vận tải đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

91

Công văn 1593/BGTVT-KHĐT năm 2019 về phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1593/BGTVT-KHDT,Công văn 1593 2019,Bộ Giao thông vận tải,Kết cấu hạ tầng giao thông,Cơ sở hạ tầng giao thông ,Kết cấu hạ tầng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

92

Công văn 1417/BGTVT-KHCN năm 2019 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1417/BGTVT-KHCN,Công văn 1417 2019,Bộ Giao thông vận tải,Tờ khai hải quan nhập khẩu ,Tờ khai hải quan,Sử dụng tờ khai hải quan,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

93

Công văn 1405/BGTVT-VT năm 2019 về tạo khung khổ pháp lý đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1405/BGTVT-VT,Công văn 1405 2019,Bộ Giao thông vận tải,Ứng dụng khoa học công nghệ ,Khoa học Công nghệ,Tổ chức quản lý hoạt động vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

94

Công văn 891/BGTVT-KHĐT năm 2019 về triển khai Quyết định về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

891/BGTVT-KHDT,Công văn 891 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thống kê nhà nước,Hệ thống thống kê nhà nước,Số liệu thống kê nhà nước ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

95

Công văn 80/BGTVT-CQLXD năm 2019 về mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

80/BGTVT-CQLXD,Công văn 80 2019,Bộ Giao thông vận tải,Nghiệm thu dự án,Đánh giá nghiệm thu dự án ,Đầu tư đường bộ cao tốc ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

96

Công văn 13225/BGTVT-KCHT năm 2018 về đảm bảo chất lượng công trình, tuổi thọ khai thác lâu dài cho các công trình cầu có kết cấu dây (cáp) chịu lực do Bộ Giao thông vận tải ban hành

13225/BGTVT-KCHT,Công văn 13225,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng công trình cầu,Công trình cầu đường bộ,Kết cấu hạ tầng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

97

Công văn 13104/BGTVT-KCHT năm 2018 về tập trung xử lý vị trí có thể gây mất an toàn giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

13104/BGTVT-KCHT,Công văn 13104 2018,Bộ Giao thông vận tải,An toàn giao thông,Vi phạm trật tự an toàn giao thông,Xử phạt hành chính an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

98

Công văn 12901/BGTVT-VT năm 2018 về tăng cường biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12901/BGTVT-VT,Công văn 12901 2018,Bộ Giao thông vận tải,Chống buôn lậu,Đấu tranh chống buôn lậu ,Sản phẩm từ lợn,Thương mại BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12901/BGTVT-VT V/v: tăng

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

99

Công văn 10/BXD-KTXD năm 2017 xác định và sử dụng chi phí quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-KTXD,Công văn 10 2017,Bộ Xây dựng,Chi phí quản lý dự án,Chi phí quản lý,Xây dựng công trình,Đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/BXD-KTXD V/v:

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

100

Công văn 12808/BGTVT-VT năm 2018 tuyên truyền về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12808/BGTVT-VT,Công văn 12808 2018,Bộ Giao thông vận tải,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Xin hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32