Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 68097 công văn

201

Công văn 4145/BGDĐT-TTr năm 2016 về nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 4145/BGDĐT-TTr V/v nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

202

Công văn 14684/BGTVT-ATGT năm 2015 về triển khai công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường cao tốc và quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

an toàn giao thông giai đoạn TKKT hoặc TKBVTC: nằm trong chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế, được lập và phê duyệt chung trong chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế. b) Chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác: được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT ngày 10 tháng

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

203

Công văn 13132/BGTVT-HTQT năm 2015 về cấp phép cho đoàn xe cá nhân tự lái của Trung Quốc sang du lịch Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

13132/BGTVT-HTQT,Công văn 13132 2015,Bộ Giao thông vận tải,Cấp phép,Thủ tục cấp phép,vướng mắc cấp phép nhập khẩu xe,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13132/BGTVT-HTQT V/v

Ban hành: 01/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

204

Công văn 4747/BGTVT-VT năm 2014 đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm Chỉ thị 08/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 4747/BGTVT-VT V/v: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2014

205

Công văn 7873/BGTVT-KHCN năm 2015 về giải pháp kỹ thuật sửa chữa, xử lý khắc phục hư hỏng “hằn lún vệt bánh xe” sau khi đưa công trình vào khai thác do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7873/BGTVT-KHCN,Công văn 7873 2015,Bộ Giao thông vận tải,Hằn lún vệt bánh xe,Xử lý khắc phục hư hỏng,Khắc phục hư hỏng lún vệt bánh xe,Đưa công trình vào khai thác,Kỹ thuật sửa chữa hằn lún vệt bánh xe,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

206

Công văn 7096/BGTVT-TC năm 2015 về theo dõi số liệu tài sản hạ tầng đường bộ đang trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7096/BGTVT-TC,Công văn 7096 2015,Bộ Giao thông vận tải,Số liệu tài sản hạ tầng đường bộ ,tài sản hạ tầng đường bộ ,Kiểm kê tài sản hạ tầng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

207

Công văn 7068/BGTVT-VT năm 2015 triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mere-CoV) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7068/BGTVT-VT,Công văn 7068 2015,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống dịch bệnh,Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh,Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Dịch bệnh vùng Trung Đông,Vi rút Corona (Mers-Cov),Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

208

Công văn 6530/BGTVT-CQLXD năm 2015 thực hiện công tác thẩm tra an toàn giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6530/BGTVT-CQLXD,Công văn 6530 2015,Bộ Giao thông vận tải,An toàn giao thông,Thẩm định an toàn giao thông,Công trình giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 04/11/2015

Cập nhật: 04/05/2018

209

Công văn 6240/BGTVT-KHCN năm 20151 hướng dẫn thực hiện điều khoản chuyển tiếp tại QCVN 31:2014/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6240/BGTVT-KHCN,Công văn 6240 2015,Bộ Giao thông vận tải,Hướng dẫn thực hiện,Điều khoản chuyển tiếp,QCVN 31:2014/BGTVT,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,thiết bị giám sát hành trình ,Thiết bị giám sát hành trình xe ô tô,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

210

Công văn 10/TCHQ-TXNK về khoanh nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

10/TCHQ-TXNK,Công văn 10 2013,Tổng cục Hải quan,Khoanh nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/TCHQ-TXNK V/v khoanh nợ thuế

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

211

Công văn 5172/BGTVT-TTCNTT năm 2015 về việc chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5172/BGTVT-TTCNTT,Công văn 5172 2015,Bộ Giao thông vận tải,Triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia,triển khai mở rộng cơ chế một cửa,Cảng biển quốc tế,Cơ chế một cửa cảng biển quốc tế,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

212

Công văn 4893/BGTVT-TC năm 2015 về phân bổ chi phí, hạch toán tài sản đầu tư khi quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4893/BGTVT-TC,Công văn 4893 2015,Bộ Giao thông vận tải,Phân bổ chi phí , hạch toán tài sản, Quyết toán dự án ,Quyết toán dự án hoàn thành,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

213

Công văn 4756/BGTVT-CQLXD năm 2015 thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 và Nghị định 32/2015/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4756/BGTVT-CQLXD,Công văn 4756 2015,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng - Đô thị BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4756/BGTVT-CQLXD V/v: Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

214

Công văn 4703/BGTVT-KHCN năm 2015 về tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4703/BGTVT-KHCN,Công văn 4703 2015,Bộ Giao thông vận tải,kiểm soát tải trọng,Phương tiện vận tải chở hàng hóa ,Kinh doanh vận tải hàng hóa,Chở hàng hóa bằng ô tô,Khó khăn khi kinh doanh vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

215

Công văn 4685/BGTVT-VT năm 2015 triển khai Nghị quyết về tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4685/BGTVT-VT,Công văn 4685 2015,Bộ Giao thông vận tải, Vi phạm tải trọng trục xe ô tô,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính 2015,Chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

216

Công văn 2563/BTP-VĐCXDPL năm 2019 triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Bộ Tư pháp ban hành

V/v triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ngày 22 tháng 4 năm 2019,

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

217

Công văn 4616/BGTVT-KCHT năm 2015 điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/01/2013; Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, Bộ GTVT đã ký kết với 63 tỉnh, thành phố về Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của trạm KTTX lưu động. Đồng thời, Bộ GTVT và Bộ Công an đã ký kết

Ban hành: 14/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

218

Công văn 5794/TCĐBVN-CQLXDĐB năm 2014 chấn chỉnh công tác đấu thầu theo Chỉ thị 24/CT-BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

luật. 4. Ngoài các nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 4659/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 16/10/2013 của Tổng cục ĐBVN. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiên cứu, phổ biến và nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng Chỉ thị số 24/CT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ GTVT./.

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

219

Công văn 2424/BGTVT-KHĐT năm 2015 về rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2424/BGTVT-KHDT,Công văn 2424 2015,Bộ Giao thông vận tải,Rà soát nợ đọng,Xây dựng cơ bản,Rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản ,Xây dựng - Đô thị BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2424/BGTVT

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

220

Công văn 2291/BGTVT-CQLXD năm 2015 chấn chỉnh công tác huy động máy móc, thiết bị thi công các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2291/BGTVT-CQLXD,Công văn 2291 2015,Bộ Giao thông vận tải,Máy móc thiết bị thi công,Thiết bị thi công công trình xây dựng,Thiết bị thi công xây dựng,Thiết bị thi công xây dựng công trình ,Phát triển hạ tầng giao thông,Kết cấu hạ tầng giao thông,Xây dựng hạ tầng giao thông,Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ,Thiế,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107