Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 68061 công văn

181

Công văn 8784/BGDĐT-GDTrH năm 2013 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

8784/BGDDT-GDTrH,Công văn 8784 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8784/BGDĐT-GDTrH V/v thực hiện Chỉ thị số

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

182

Công văn 5209/BGTVT-MT năm 2016 xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC của Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5209/BGTVT-MT,Công văn 5209 2016,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng kế hoạch,Giảm thiểu phát thải khí nhà kính ,Đề án giảm phát thải khí nhà kính ,Kết hợp các phương thức vận tải,Hoạt động giao thông vận tải ,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

183

Công văn 5210/BGTVT-MT năm 2016 xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC của Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5210/BGTVT-MT,Công văn 5210 2016,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng kế hoạch,Giảm phát thải khí nhà kính ,Định mức tiêu hao nhiên liệu ,Chương trình hỗ trợ quốc tế,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

184

Công văn 2421/TTCP-PC năm 2013 triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số: 2421/TTCP-PC V/v triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thực

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2013

185

Công văn 4945/BGTVT-KHĐT về phân khai và nhập TABMIS kế hoạch vốn ứng năm 2016 Dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/8/2015, 3112/QĐ-BGTVT 28/8/2015, 1081/QĐ-BGTVT ngày 08/4/2016 6,372,499 6,372,499 893,127 160,000 0 I Ban QLDA 6 (Xây lắp, TKKT, TKBVTC, Bảo hiểm CT, RPBM, chi phí Ban, thuế VAT,...) Bộ GTVT

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

186

Công văn 10/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư” do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-QLN,Công văn 10 2014,Bộ Xây dựng,tiêu chí nhà ở dân cư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/BXD-QLN V/v: Trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

187

Công văn 4408/BGTVT-KHĐT năm 2016 triển khai đầu tư dự án kết nối với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4408/BGTVT-KHDT,Công văn 4408 2016,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư Dự án,Dự án Kết nối trung tâm,Dự án đường cao tốc,Địa phương khó khăn,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2016

188

Công văn 4000/BGTVT-VT năm 2016 triển khai Nghị quyết 23/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 49% do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4000/BGTVT-VT,Công văn 4000 2016,Bộ Giao thông vận tải,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,Có vốn đầu tư nước ngoài,Dòng vốn đầu tư nước ngoài ,Dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài ,Doanh nghiệp BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

189

Công văn 3519/BGTVT-CYT năm 2016 triển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

phúc --------------- Số: 3519/BGTVT-CYT V/v triển khai Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2016. Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

190

Công văn 3190/BGTVT-KHCN năm 2016 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nhựa đường sử dụng cho công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3190/BGTVT-KHCN,Công văn 3190 2016,Bộ Giao thông vận tải,Mặt hàng nhựa đường ,Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc ,Kiểm tra giám sát chất lượng nhựa đường ,Chất lượng nhựa đường công trình giao thông ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

191

Công văn 10/SXD-QLHĐXD năm 2014 đính chính phụ lục 1 và phụ lục 2 Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD về lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

10/SXD-QLHDXD,Công văn 10,Tỉnh Gia Lai,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Mức lương tối thiểu,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH GIA LAI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

192

Công văn 10/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-KTXD,Công văn 10 2014,Bộ Xây dựng,Chi phí tư vấn giám sát thi công,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 10/BXD-KTXD V/v: chi phí tư vấn giám sát thi

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

193

Công văn 2761/BGTVT-VT năm 2016 tình hình xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2761/BGTVT-VT,Công văn 2761,Bộ Giao thông vận tải,Hết niên hạn sử dụng,Tuổi lái xe cơ giới đường bộ,Kiểm định xe cơ giới ,Bảo đảm an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

194

Công văn 2562/BGTVT-QLDN năm 2016 báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

ngày 29/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Về vấn đề này, ngày 02/10/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 13143/BGTVT-QLDN đôn đốc các doanh nghiệp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin và tăng cường

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2016

195

Công văn 1710/TTCP-PC năm 2013 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Thanh tra Chính phủ ban hành

1710/TTCP-PC V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 12/6/2013, Thủ

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

196

Công văn 1736/BGTVT-VT năm 2016 về cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1736/BGTVT-VT,Công văn 1736 2016,Bộ Giao thông vận tải,Cách tính niên hạn sử dụng ,Niên hạn sử dụng ô tô,Ô tô hết niên hạn sử dụng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

197

Công văn 1308/BGTVT-VT năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp trước và sau Tết Bính Thân 2016 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1308/BGTVT-VT,Công văn 1308 2016,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Vận chuyển gia súc gia cầm ,Phòng chống dịch bệnh dịp Tết Bính Thân,Kiểm dịch Y tế ,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

198

Công văn 134/BGTVT-VT năm 2016 tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

134/BGTVT-VT,Công văn 134 2016,Bộ Giao thông vận tải,Cước vận tải ,Giá cước vận tải ,Quản lý giá cước vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/BGTVT-VT V/v:

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

199

Công văn 16576/BGTVT-CQLXD năm 2015 thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các Tổ chức tư vấn ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

16576/BGTVT-CQLXD,Công văn 16576 2015,Bộ Giao thông vận tải,Đánh giá xếp hạng ,Đánh giá xếp hạng năng lực ,Tổ chức tư vấn ngành Giao thông,Tổ chức tư vấn ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

200

Công văn 10/BXD-GD năm 2013 xử lý sự cố cháy công trình Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-GD,Công văn 10 2013,Bộ Xây dựng,Xử lý sự cố,xử lý sự cố Trung tâm thương mại Hải Dương,xử lý sự cố cháy công trình,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247