Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 207486 văn bản

21

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm Hà Nội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

22

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

23

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Gia Lai ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Gia Lai,An toàn thực phẩm trong tình hình mới,Trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm,Quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Gia Lai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

24

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, trừ sâu, bệnh gây hại cây trồng năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Hải Dương,Công tác phòng sâu bệnh gây hại cây trồng Hải Dương,Phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng tỉnh Hải Dương,Tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

25

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và điều hành thu chi ngân sách địa phương trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Bình Định ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Bình Định,Tháo gỡ khó khăn trong điều kiện Covid-19,Ổn định sản xuất kinh trong điều kiện Covid-19,Điều hành thu chi ngân sách địa phương Covid-19,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

26

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, trừ sâu, bệnh gây hại cây trồng năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Hưng Yên,Phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sản xuất nông nghiệp Hưng Yên,Phòng trừ sâu bệnh ở cây trồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

27

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Công tác phòng chống dịch Covid-19 Ninh Thuận,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Ninh Thuận,Phòng chống dịch Covid-19 Ninh Thuận,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

28

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn chống COVID-19 Huế,Đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn chống COVID-19 Huế,Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

29

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tập trung thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Thanh Hóa,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Thanh Hóa,Thực hiện phòng chống Covid 19 tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

30

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Thái Bình,Sử dụng điện năng tiết kiệm hiệu quả Thái Bình,Điều chỉnh phụ tải điện Thái Bình,Góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

31

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin thống kê và nâng cao chất lượng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Quảng Nam,Cung cấp thông tin thống kê tỉnh Quảng Nam,Nâng cao chất lượng thông tin thống kê,Báo cáo thông tin thống kê tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

32

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/CT-TTg,Chỉ thị 10 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Cách ly y tế ,Khai báo y tế ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

33

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về chăm lo Tết Canh Tý 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Chăm lo Tết,Công tác Tết ,Tặng quà Tết,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT

Ban hành: 28/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

34

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Gia Lai, ngày 04 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2020

35

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Đắk Nông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Đắk Nông, ngày 27 tháng 11 năm

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

36

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

37

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2019 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Quảng Ninh, ngày 14 tháng 11 năm

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

38

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Nam Định,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Nam Định, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

39

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Bạc Liêu, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

Ban hành: 02/11/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49