Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 207595 văn bản

181

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp, giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2015,Tỉnh Nghệ An,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

182

Thông tư 10/2013/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/2013/TT-BGTVT,Thông tư 10 2013,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý cảng biển và luồng hàng hải,Quản lý luồng hàng hải,Quản lý cảng biển,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2013

183

Chỉ thị 08/CT-BGTVT về tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016 trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

08/CT-BGTVT,Chỉ thị 08 2016,Bộ Giao thông vận tải,Ngày pháp luật,Thực hiện Ngày pháp luật,Ngày pháp luật nước Việt Nam,Tổ chức thực hiện,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

184

Chỉ thị 07/CT-BGTVT năm 2016 về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

07/CT-BGTVT,Chỉ thị 07 2016,Bộ Giao thông vận tải,Bảo vệ môi trường,Giao thông Vận tải,Bảo vệ môi trường giao thông vận tải ,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

185

Quy chế phối hợp 10/QCPH-BGTVT-UBND năm 2013 giữa Bộ Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

10/QCPH-BGTVT-UBND,Quy chế 10 2013,Bộ Giao thông vận tải,Tỉnh Bình Định,Bảo vệ công trình đường sắt,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

186

Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2016 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

06/CT-BGTVT,Chỉ thị 06 2016,Bộ Giao thông vận tải,An toàn giao thông đường thủy,An toàn giao thông,Giao thông đường thủy,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BGTVT

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

187

Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2016 tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/CT-BGTVT,Chỉ thị 04 2016,Bộ Giao thông vận tải,Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng,Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng,Kết cấu hạ tầng giao thông,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

188

Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2016 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật của Bộ Giao thông vận tải

--------------- Số: 02/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật là một nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của các cán bộ từ quá

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

189

Thông tư liên tịch 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính ban hành

10/2016/TTLT-BGTVT-BTC,Thông tư liên tịch 10 2016,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí,Hướng dẫn sử dụng kinh phí ,Thực hiện nhiệm vụ công ích ,Kinh phí sự nghiệp kinh tế,Bảo trì đường sắt,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TÀI CHÍNH ----------

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

190

Chỉ thị 10/CT-CT năm 2012 tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

10/CT-CT,Chỉ thị 10 2012,Tỉnh Quảng Bình,Hạn chế sản xuất sử dụng,Gạch đất sét nung ,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/CT-CT Quảng

Ban hành: 11/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

191

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2014,Tỉnh Hà Nam,Cụm công nghiệp,Quản lý cụm công nghiệp,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Hà Nam, ngày 11 tháng 11 năm

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

192

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2014,Tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Kon Tum, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

193

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Tây Ninh ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2014,Tỉnh Tây Ninh,Bản sao,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Tây Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2014

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

194

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 triển khai kê khai thuế qua mạng internet do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2014,Tỉnh Quảng Ngãi,Kê khai thuế qua mạng Internet,Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

195

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác phòng, trừ sâu ong hại cây mỡ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2014,Tỉnh Bắc Kạn,Phòng trừ sâu bệnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 07 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 07/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

196

Công điện 10/CĐ-BGTVT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an toàn công trình cầu Rạch Miễu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/CD-BGTVT,Công điện 10 2009,Bộ Giao thông vận tải,Trật tự an toàn giao thông,An toàn công trình cầu Rạch Miễu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/CĐ-BGTVT

Ban hành: 04/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

197

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2014,Tỉnh Hòa Bình,Tăng cường công tác quản lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Hòa Bình, ngày 16 tháng 07 năm

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

198

Thông báo số 10/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của công ty hoa tiêu tân cảng thuộc công ty Tân cảng Sài gòn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/TB-BGTVT,Thông báo 10 2009,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2009

Ban hành: 09/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2009

199

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Bình ổn giá,Tăng cường quản lý,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

200

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch và đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2014,Thành phố Cần Thơ,Công tác quản lý nhà nước ,Hoạt động du lịch,Quản lý hoạt động du lịch,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213