Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/CT-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207662 văn bản

1

Chỉ thị 10/CT-BGTVT năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ, XỬ LÝ VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

2

Chỉ thị 10/CT-BGTVT năm 2014 tăng cường kiểm tra và quản lý tiêu chuẩn, chức danh, sức khỏe thuyền viên; đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên, hoa tiêu hàng hải; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

---------------- Số: 10/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VÀ QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH, SỨC KHỎE THUYỀN VIÊN; ĐÀO TẠO, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO THUYỀN VIÊN, HOA TIÊU HÀNG HẢI; ĐÀO TẠO, CẤP BẰNG, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CHO

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2014

3

Chỉ thị 10/CT-BGTVT năm 2013 triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/CT-BGTVT,Chỉ thị 10 2013,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 13/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

4

Chỉ thị 10/CT-BGTVT năm 2011 về tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/CT-BGTVT,Chỉ thị 10 2011,Bộ Giao thông vận tải,Thanh tra chuyên ngành,Thanh tra chuyên ngành giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-BGTVT

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

5

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 10 2020,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Nghị định đăng ký mua bán tàu biển,Xóa đăng ký mua bán đóng mới tàu biển,Đăng ký xóa đăng ký và mua bán tàu biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

6

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 10 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Thông tư,Đặt hàng sản xuất,Cung ứng sản phẩm,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

7

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 10 2018,Bộ Giao thông vận tải,Bảo đảm an toàn Hàng hải,An toàn hàng hải,Cung cấp dịch vụ,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

8

Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/2020/TT-BGTVT,Thông tư 10 2020,Bộ Giao thông vận tải,Dịch vụ sự nghiệp công quản lý đường thủy nội địa,Đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công,Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

10

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 10 2017,Bộ Giao thông vận tải,Cấp giấy chứng nhận,Lao động hàng hải ,Giấy chứng nhận lao động hàng hải ,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/09/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

11

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Tiền Giang,Phòng chống hạn mặn tỉnh Tiền Giang năm 2021,Phòng chống cháy rừng tỉnh Tiền Giang năm 2021,Phòng chống hạn mặn và cháy rừng năm 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

12

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng hoạt động bưu chính,An toàn cơ sở hạ tầng hoạt động bưu chính Vũng Tàu,An ninh cơ sở hạ tầng trong hoạt động bưu chính Vũng Tàu,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

13

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do tỉnh Sơn La ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Sơn La,Giải pháp năm học của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La,Nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La,Giải pháp năm học 2020 2021 của ngành Giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

14

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ năm học 2020 2021 của giáo dục,Nhiệm vụ năm học của giáo dục Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ năm học 2020 2021 Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

15

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của Ngành Giáo dục do tỉnh Bắc Kạn ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Giải pháp năm học của Ngành Giáo dục,Nhiệm vụ năm học của Ngành Giáo dục,Nhiệm vụ và giải pháp Ngành Giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

16

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Đắk Nông,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Đắk Nông,Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đắk Nông,Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

17

Thông tư 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/2019/TT-BGTVT,Thông tư 10 2019,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống thiên tai ,Công tác phòng chống thiên tai ,Lĩnh vực hàng hải,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

18

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Phú Yên,Tăng cường tiết kiệm điện tỉnh Phú Yên,Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 2025,Tăng cường tiết kiệm điện Phú Yên 2020 2025,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

19

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Đắk Lắk,Thực hiện tiết kiệm điện tỉnh Đắk Lắk 2020 2025,Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

20

Chỉ thị 10/CT-UBND về thực hiện biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Bắc Giang,Biện pháp đảm bảo cân đối ngân sách địa phương,Bắc Giang đảm bảo cân đối ngân sách địa phương,Hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid-19,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178