Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 179039 văn bản

81

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về Quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Quản lý di tích di vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh,Quản lý di vật cổ vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh,Quản lý cổ vật bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

82

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Ban hành đơn giá quan trắc môi trường Đồng Tháp,Đơn giá quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp 2021,Bộ đơn giá quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

83

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hệ số điều chỉnh giá đất lập phương án bồi thường thu hồi đất,Hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường thu hồi đất Hồ Chí Minh,Hệ số điều chỉnh giá đất hỗ trợ thu hồi đất Hồ Chí Minh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

84

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Hà Nam,Trình tự lập thẩm định Khu đấu giá quyền sử dụng đất,Thẩm định Khu đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nam,Xây dựng hạ tầng Khu đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nam,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

85

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất Vĩnh Long,Khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất Vĩnh Long,Mức độ khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

86

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Hưng Yên,Tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông,Tổ chức lại phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông,Tổ chức lại các phòng thuộc Sở Giao thông Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

87

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Số lượng cán bộ công chức xã tỉnh Đắk Lắk,Số lượng cán bộ công chức phường tỉnh Đắk Lắk,Số lượng cán bộ công chức thị trấn tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

88

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,Hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Sóc Trăng,Lập dự toán kinh phí thực hiện bồi thường khi thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

89

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Thành phố Hải Phòng,Giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt Hải Phòng,Giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt khu đô thị Hải Phòng,Giá vận chuyển rác thải sinh hoạt khu đô thị Hải Phòng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

90

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Bắc Giang,Danh mục tài sản cố định đặc thù tỉnh Bắc Giang,Danh mục tài sản cố định vô hình Bắc Giang 2021,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình Bắc Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

91

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại Vĩnh Phúc,Tổ chức Chương trình Xúc tiến thương mại Vĩnh Phúc,Chương trình Xúc tiến thương mại Vĩnh Phúc 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

92

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở tỉnh Quảng Ngãi,Cung cấp thông tin về thị trường bất động sản Quảng Ngãi,Cung cấp dữ liệu về thị trường bất động sản Quảng Ngãi,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

93

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực ngành Công Thương,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ văn bản ngành Công Thương Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

94

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phân công quản lý an toàn thực phẩm ngành Y tế,Quản lý về an toàn thực phẩm ngành Y tế Quảng Trị,Phân cấp Quản lý an toàn thực phẩm Quảng Trị,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

95

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Lai Châu,Bãi bỏ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND Lai Châu,Bãi bỏ đơn giá cước vận chuyển hàng bằng ô tô Lai Châu,Bãi bỏ quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hoá,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

96

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Bình Thuận,Sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Bình Thuận,Sửa đổi đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản Bình Thuận,Giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

97

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi quy định chức năng Sở Nội vụ Hải Dương,Sửa đổi về nhiệm vụ của Sở Nội vụ Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

98

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Bình Định,Bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Bình Định,Bãi bỏ trình tự giải quyết thủ tục hành chính Bình Định,Giải quyết thủ tục về đầu tư xây dựng Bình Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

99

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Kon Tum,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc thuộc lĩnh vực y tế Kon Tum,Định mức sử dụng máy móc thuộc lĩnh vực y tế Kon Tum,Định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

100

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Đam Rông,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69