Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178717 văn bản

61

Quyết định 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/2020/QD-TTg,Quyết định 10 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Tổng cục Thống kê,Chức năng nhiệm vụ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

62

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

10/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa,Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang,Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

63

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh

10/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước,Công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh,Quyết toán ngân sách nhà nước Bắc Ninh năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

64

Quyết định 10/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

10/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Tây Ninh 2021,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

65

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

10/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế Vĩnh Long,Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội Vĩnh Long,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Long 2021 2025,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

66

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Cà Mau,Chương trình Khuyến nông tỉnh Cà Mau,Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 2025,Chương trình Khuyến nông Cà Mau 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

67

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/QD-UBND,Quyết định 10 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Sử dụng năng lượng tiết kiệm tỉnh Hà Tĩnh,Sử dụng năng lượng hiệu quả tỉnh Hà Tĩnh,Sử dụng năng lượng tiết kiệm giai đoạn 2019-2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

68

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Quảng Bình,Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tỉnh Quảng Bình,Giá nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Quảng Bình,Giá tiêu thụ nước sạch tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

69

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Cao Bằng,Bãi bỏ Quyết định 37/2015/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng,Bãi bỏ Quy chế tổ chức hội nghị quốc tế tỉnh Cao Bằng,Bãi bỏ Quy chế quản lý hội thảo quốc tế tỉnh Cao Bằng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

70

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phân công quản lý chất lượng công trình xây dựng Đà Nẵng,Trách nhiệm quản lý công trình xây dựng Đà Nẵng,Ủy quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

71

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b, Khoản 4, Điều 2 Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi Quyết định 36/2019/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Tiền Giang,Giá tính lệ phí trước bạ với nhà tỉnh Tiền Giang 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

72

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4440/2017/QĐ-UBND

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Sửa đổi Quyết định 4440/2017/QĐ-UBND Thanh Hóa,Sửa đổi quy định quản lý nhà nước về giá tỉnh Thanh Hóa,Quy định quản lý nhà nước về giá tỉnh Thanh Hóa 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

73

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Hậu Giang,Mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất Hậu Giang,Tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất tỉnh Hậu Giang,Mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

74

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Tây Ninh,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng tỉnh Tây Ninh,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Tây Ninh,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng Tây Ninh 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

75

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Gia Lai,Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng Gia Lai,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Gia Lai 2021,Quy định về cấp giấy phép xây dựng tỉnh Gia Lai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

76

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Cà Mau,Quy chế tổ chức của ấp khóm tỉnh Cà Mau,Quy chế hoạt động của ấp khóm tỉnh Cà Mau,Tổ chức và hoạt động của ấp khóm tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

77

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Nghệ An,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Nghệ An,Bãi bỏ một số văn bản pháp luật Ủy ban tỉnh Nghệ An,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

78

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bổ sung Khoản 3, Điều 17 Quy chế xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” ban hành kèm theo Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Hòa Bình,Bổ sung Quyết định 03/2013/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình,Xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu Hòa Bình,Danh hiệu Doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Hòa Bình,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

79

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm h Khoản 1 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND (được bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (ĐƯỢC BỔ SUNG TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2020/QĐ-UBND NGÀY 10/6/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2018/QĐ-UBND NGÀY 23/10/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

80

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về Quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Quản lý di tích di vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh,Quản lý di vật cổ vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh,Quản lý cổ vật bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69