Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179039 văn bản

1

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản do thành phố Cần Thơ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÀ, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC VÀ VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

2

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Tuyên Quang

--------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 27 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THUỘC BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG; PHÓ TRƯỞNG BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

3

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 20 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2018/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

4

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 17 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

5

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

6

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

7

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ, SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

8

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 15 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH KINH PHÍ, TỶ LỆ PHÂN CHIA KINH PHÍ, NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ,

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

9

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bỏ Điểm 6 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2014/QĐ-UBND Quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 10 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ ĐIỂM 6 KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2015/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

10

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG NHÀ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

11

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

12

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết 58/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 58/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

13

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

14

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Điều 6 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ sở hữu tại doanh nghiệp kèm theo Quyết định 38/2018/QĐ-UBND; bãi bỏ một phần Điều 5 Quy định nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-UBND

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC DO UBND TỈNH LÀM CHỦ SỞ HỮU TẠI DOANH NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

15

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do ảnh hưởng của dịch Covid-19

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

16

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, HOÀN THIỆN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

17

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 11 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

18

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 08 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

19

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Mục V Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 08 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC V ĐIỂM 2.1 KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2019/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

20

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146