Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 29195 văn bản

161

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Nhà Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sử dụng phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Quản lý phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Mức thu nộp phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

162

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao,Vũng Tàu quy định tiền thưởng giải thi đấu thể thao,Tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao Vũng Tàu,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

163

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2021

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND Vũng Tàu,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Vũng Tàu 2016 2020,Đề án giảm nghèo bền vững Vũng Tàu 2016 2020,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

164

Nghị quyết 51/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

51/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 51 2020,Tỉnh Lai Châu,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng,Mức hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến tỉnh Lai Châu,Mức hỗ trợ phát triển tưới tiết kiệm nước Lai Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

165

Nghị quyết 43/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu sang năm 2021

đối với 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: 1. Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020. 2. Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

166

Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND về phân định cụ thể nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

44/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Lai Châu,Chi về bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu,Nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường,Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

167

Nghị quyết 39/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành

39/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 39 2020,Tỉnh Lai Châu,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Lai Châu,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Lai Châu 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

168

Nghị quyết 41/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành

41/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2020,Tỉnh Lai Châu,Đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Lai Châu,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

169

Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

25/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Nghệ An,Chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm,Hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An,Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An 2021 2025,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

170

Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND bổ sung Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

26/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2020,Tỉnh Nghệ An,Bổ sung Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND Nghệ An,Hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá,Kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá Nghệ An,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

171

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Nghị quyết thông qua bảng giá đất Nghệ An,Bảng giá đất tỉnh Nghệ An 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

172

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

chế thu tiền sử dụng đất bắt đầu được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 307/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

173

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C do tỉnh Nghệ An ban hành

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Nghệ An,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư dự án,Quyết định chủ trương đầu tư dự án tỉnh Nghệ An,Giao Ủy ban quyết định dự án đầu tư công nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

174

Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025

30/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Nghệ An,Chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở,Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở tỉnh Nghệ An,Xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2025,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

175

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về chính sách khen thưởng danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Nghệ An,Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Nghệ An,Khen thưởng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

176

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Điều 7. Hiệu lực thi hành 1. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

177

Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

23/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Nghệ An,Phí sử dụng tạm thời lòng đường thành phố Vinh,Phí sử dụng tạm thời lòng đường tỉnh Nghệ An,Phí sử dụng hè phố phục vụ phố đi bộ thành phố Vinh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

178

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

10/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 5 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 4.

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

179

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Nghệ An

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Nghệ An,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Nghệ An,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Nghệ An 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

180

Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An

tại các văn bản: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và các Nghị quyết có liên quan do HĐND tỉnh ban hành như: Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú;

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62