Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 29182 văn bản

141

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc,Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Nâng cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

142

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Chính sách hỗ trợ công tác Dân số,Hỗ trợ công tác Dân số và phát triển,Hỗ trợ công tác Dân số tỉnh Vĩnh Phúc,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

143

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế,Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế Vĩnh Phúc,Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế 2021 2025,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

144

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi để thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Vĩnh Phúc,Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới,Mức chi Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

145

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND và 54/2016/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thực hiện Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND Vĩnh Phúc,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Vĩnh Phúc,Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

146

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng,Hỗ trợ chi phí hỏa táng tỉnh Vĩnh Phúc,Hỗ trợ chi phí hỏa táng 2021 2025,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

147

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hỗ trợ Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể,Hỗ trợ Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa Vĩnh Phúc,Hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

148

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp nâng cao thu nhập,Nâng cao thu nhập cho nông dân Vĩnh Phúc,Hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

149

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về chính sách đặc thù trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng; thăm hỏi khi ốm đau; gặp mặt, thăm và chúc tết; thăm viếng và tổ chức lễ tang của tỉnh Vĩnh Phúc

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chính sách đặc thù trong công tác chăm sóc sức khỏe,Công tác chăm sóc sức khỏe tỉnh Vĩnh Phúc,Chính sách đặc thù trong công tác bảo vệ sức khỏe,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

150

Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công Vũng Tàu 2021 2025,Định mức phân bổ vốn đầu tư công Vũng Tàu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

151

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Mức nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

152

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

153

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,Chính sách tín dụng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp Vũng Tàu,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

154

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bà Rịa,Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

155

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quản lý phí khai thác tài liệu đất đai Vũng Tàu,Quản lý phí sử dụng tài liệu đất đai Vũng Tàu,Thu nộp phí sử dụng tài liệu đất đai Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

156

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Chức danh người hoạt động không chuyên trách Vũng Tàu,Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

157

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được hưởng lương từ ngân sách địa phương do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ cán bộ đang công tác huyện Côn Đảo Vũng Tàu,Chính sách hỗ trợ cán bộ công tác trên huyện Côn Đảo,Hỗ trợ công chức công tác trên huyện Côn Đảo Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU --------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

158

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố; Công an viên thường trực ở xã, công an viên phụ trách thôn, ấp; Thôn, ấp, khu đội trưởng và mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách Vũng Tàu,Chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

159

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND về phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục cho công chức, viên chức và hỗ trợ kinh phí cho viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bãi bỏ Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND Vũng Tàu,Kinh phí trang bị đồng phục cho công chức Vũng Tàu,Mức hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục cho công chức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

160

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ Bà Rịa Vũng Tàu,Mức chi thực hiện công tác khai quật khảo cổ Bà Rịa Vũng Tàu,Mức chi công tác thăm dò khai quật khảo cổ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU --------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116