Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 29195 văn bản

81

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương,Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính 05 năm Hải Dương 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

82

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Hải Dương,Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng,Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế tỉnh Hải Dương,Hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

83

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hải Dương ban hành

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Hải Dương,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hải Dương 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

84

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương năm 2021

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Hải Dương,Phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương,Phân bổ ngân sách năm 2021,Phân bổ ngân sách Hải Dương 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

85

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Hải Dương,Sử dụng một số loại phí tỉnh Hải Dương,Quản lý một số loại phí tỉnh Hải Dương,Chế độ thu nộp một số loại phí Hải Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

86

Nghị quyết 519/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

222/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019; Nghị quyết số 261/2019/NQ-HĐND ngày 21/10/2019; Nghị quyết số 271/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Nghị quyết số 306/2020/NQ-HĐND ngày 03/4/2020; Nghị quyết số 466/2020/NQ-HĐND ngày 09/9/2020; Nghị quyết số 493/2020/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã được điều chỉnh tại Phụ lục I, II, III ban hành

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

87

Nghị quyết 520/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

520/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 520 2020,Tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

88

Nghị quyết 521/2020/NQ-HĐND về Danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

tại đô thị 10,00 6,00 4,00 T Minh Lương Châu Thành Nghị Quyết 138/2018/NQ- HĐND ngày 08/01/2018 của HĐND tỉnh Kiên Giang Đang lập điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo Thông báo số 858/TB-VP ngày 20/11/2020

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

89

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chính sách hỗ trợ đổi mới cải tiến công nghệ,Hỗ trợ đổi mới cải tiến công nghệ Thừa Thiên Huế,Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

90

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sóc Trăng

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển Sóc Trăng,Đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh Sóc Trăng,Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

91

Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 131/2017/NQ-HĐND về thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành

347/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 347 2020,Tỉnh Hưng Yên,Bãi bỏ Nghị quyết 131/2017/NQ-HĐND Hưng Yên,Bãi bỏ chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học,Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tỉnh Hưng Yên,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

92

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND và thay thế Phụ lục 2,3,10,11,16 kèm theo Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2020/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 22 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2017/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2017 VÀ THAY THẾ PHỤ LỤC SỐ 2,3,10,11,16 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 92/2016/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

93

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng 7. Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010-2020 8. Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

94

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Thành phố Hải Phòng,Chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân,Hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng,Chính sách giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

95

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Thành phố Hải Phòng,Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hải Phòng,Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hải Phòng,Mức chi bảo đảm hoạt động Hội đồng tư vấn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

96

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Thành phố Hải Phòng,Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hải Phòng,Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã,Hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

97

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Hà Nam,Mức quà tặng đối với người có công với cách mạng,Mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết,Quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Hà Nam,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

98

Nghị quyết 52/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Cao Bằng ban hành

52/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 52 2020,Tỉnh Cao Bằng,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

99

Nghị quyết 53/2020/NQ-HĐND quy định về mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

53/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2020,Tỉnh Cao Bằng,Mức trích khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra,Khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Cao Bằng,Khoản thu hồi qua công tác thanh tra nộp ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

100

Nghị quyết 51/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Cao Bằng

51/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 51 2020,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cao Bằng 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77