Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 29385 văn bản

401

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2021

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Bến Tre,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Bến Tre 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

402

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Kéo dài Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND Đắk Lắk,Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk,Phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk 2016 2020,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

403

Quyết định 25/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Bến Tre

25/2020/NQ-HDND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Bến Tre,Bãi bỏ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND Bến Tre,Tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C Bến Tre,Bãi bỏ tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

404

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Định mức phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Bắc Kạn,Phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

405

Nghị quyết 39/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

39/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 39 2020,Tỉnh Thái Bình,Sửa đổi Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND Thái Bình,Sửa đổi Nghị quyết sử dụng phí lệ phí tỉnh Thái Bình,Sửa đổi Nghị quyết quản lý phí lệ phí tỉnh Thái Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

406

Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020

du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần A: Nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng); số 10/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2019 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại số

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

407

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Nội dung chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông,Hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông tỉnh Đắk Lắk,Mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông Đắk Lắk,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

408

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Phú Yên,Nội dung mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở Phú Yên,Mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Nội dung chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

409

Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới do tỉnh Quảng Bình ban hành

phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2021, tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau: a) Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

410

Nghị quyết 42/2020/NQ-HĐND phê duyệt về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

42/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Thái Bình,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối Thái Bình 2016 2020,Số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

411

Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

38/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 38 2020,Tỉnh Hà Giang,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách sang năm 2021,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Hà Giang,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

412

Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thái Bình ban hành

36/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2020,Tỉnh Thái Bình,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình năm 2021,Giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế Thái Bình,Giải pháp chủ yếu phát triển xã hội tỉnh Thái Bình,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

413

Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2021–2025 do tỉnh Bắc Giang ban hành

36/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2020,Tỉnh Bắc Giang,Phân bổ vốn đầu tư công hỗ trợ đầu tư cho huyện,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công Bắc Giang,Định mức phân bổ vốn đầu tư công Bắc Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

414

Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

35/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2020,Tỉnh Thái Bình,Giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế Thái Bình,Giải pháp chủ yếu phát triển xã hội tỉnh Thái Bình,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

415

Nghị quyết 118/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

118/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 118 2020,Tỉnh Ninh Bình,Chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Ninh Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

416

Nghị quyết 309/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối tượng trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

TRỊ DÀI NGÀY (Áp dụng đối với người lớn) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 309/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh) STT Tên bệnh, nhóm bệnh và tình trạng bệnh theo các chuyên khoa Mã bệnh theo ICD10 I Bệnh nhiễm

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

417

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Hà Nam,Kế hoạch tài chính tỉnh Hà Nam,Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính Hà Nam 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

418

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục dự án có thu hồi đất, có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất) năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh An Giang,An Giang sửa đổi Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND,Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang,Danh mục dự án có có sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

419

Nghị quyết 399/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020

399/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 399 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Đồng Tháp kéo dài thời hạn Nghị quyết 176/2018/NQ-HĐND,Hỗ trợ lao động tốt nghiệp đại học làm việc ở hợp tác xã,hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp làm việc ở hợp tác xã,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

420

Nghị quyết 398/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp kèm theo Nghị quyết 260/2019/NQ-HĐND

398/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 398 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Sửa đổi Nghị quyết 260/2019/NQ-HĐND Đồng Tháp,Người hoạt động không chuyên trách Đồng Tháp,Chính sách người hoạt động không chuyên trách,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244