Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 29445 văn bản

381

Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 29/2003/NQ-HĐND về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành

luật; Xét Tờ trình 6897/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

382

Nghị quyết 344/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

344/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 344 2020,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng,Mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương Đà Nẵng,Sửa đổi mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

383

Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020

Hiên Đông 19. 2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Hữu An đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 170m, đặt tên là Nại Hiên Đông 20. PHỤ LỤC VI ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) I. ĐƯỜNG NỐI TỪ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

384

Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

337/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 337 2020,Thành phố Đà Nẵng,Mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán,Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Đà Nẵng,Mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

385

Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

336/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 336 2020,Thành phố Đà Nẵng,Thực hiện khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách,Mức chi khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách,Mức chi thăm dò khảo cổ từ nguồn ngân sách,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

386

Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND về kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

335/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 335 2020,Thành phố Đà Nẵng,Kéo dài hiệu lực Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND,Nâng chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều Đà Nẵng,Nâng chuẩn hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

387

Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

331/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 331 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô,Phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô Đà Nẵng,Sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

388

Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động và mức hỗ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

389

Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

334/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 334 2020,Thành phố Đà Nẵng,Công tác dự phòng nghiện cai nghiện ma túy Đà Nẵng,Chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện cai nghiện ma túy,Chế độ hỗ trợ công tác quản lý sau cai nghiện ma túy,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

390

Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

329/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 329 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

391

Nghị quyết 326/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

326/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 326 2020,Thành phố Đà Nẵng,Mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương Đà Nẵng,Chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật sử dụng ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

392

Nghị quyết 327/2020/NQ-HĐND quy định về miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

327/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 327 2020,Thành phố Đà Nẵng,Miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn,Miễn thu phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng,Miễn thu phí thăm quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

393

Nghị quyết 325/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

325/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 325 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND Đà Nẵng,Bãi bỏ Nghị quyết sử dụng phí bảo vệ môi trường Đà Nẵng,Sử dụng phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

394

Nghị quyết 316/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021

316/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 316 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2021,Hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh 2021,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

395

Nghị quyết 313/2020/NQ-HĐND về cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

313/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 313 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Cơ chế tài chính khuyến khích hoạt động khoa học,Cơ chế tài chính hỗ trợ tổ chức hoạt động khoa học,Hỗ trợ tổ chức hoạt động khoa học tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

396

Nghị quyết 312/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân và Đội bóng chuyền nữ hạng đội mạnh quốc gia tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025

312/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 312 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Chính sách hỗ trợ huấn luyện viên Quảng Ninh,Chính sách hỗ trợ vận động viên Quảng Ninh,Hỗ trợ huấn luyện viên vận động viên Quảng Ninh,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

397

Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025

310/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 310 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ học nghề thuộc danh mục khuyến khích đào tạo,Danh mục khuyến khích đào tạo tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

398

Nghị quyết 114/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND và 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

114/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 114 2020,Tỉnh Quảng Trị,Tiếp tục áp dụng Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND Quảng Trị,Tiếp tục áp dụng 12/2013/NQ-HĐND Quảng Trị,Chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ Quảng Trị,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

399

Nghị quyết 112/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND về xóa phòng học tạm, phòng học mượn từ giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

112/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Quảng Trị,Tiếp tục thực hiện 34/2018/NQ-HĐND Quảng Trị,Xóa phòng học tạm Quảng Trị 2019 2021,Xóa phòng học mượn Quảng Trị 2019 2021,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

400

Nghị quyết 110/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

110/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2020,Tỉnh Quảng Trị,Các lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản,Xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân,Xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sảnQuảng Trị,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150