Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 29385 văn bản

361

Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND sửa đổi nội dung thứ 4 trong danh mục tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

45/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2020,Tỉnh Thái Bình,Sửa đổi Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND Thái Bình,Hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập,Hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập Thái Bình,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

362

Nghị quyết 41/2020/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ; phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

41/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2020,Tỉnh Thái Bình,Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ,Bảo đảm chế độ cho Dân quân tự vệ tỉnh Thái Bình,Bảo đảm chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Thái Bình,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

363

Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

37/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắc Giang,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang 2020,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 2025,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

364

Nghị quyết 342/2020/NQ-HĐND về Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025”

thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số 298/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

365

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND; danh mục dự án điều

sản xuất 20,20 héc ta; diện tích các loại đất khác 22,49 héc ta). - Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2019: 01 dự án với diện tích 235,62 héc ta (đất trồng lúa 42,39 héc ta; đất rừng sản xuất 102,58 héc ta; diện tích các loại đất khác 90,65 héc ta). - Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2019: 01 dự án với

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

366

Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

73/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 73 2020,Tỉnh Quảng Bình,Giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh,Giảm mức thu phí tham quan tỉnh Quảng Bình,Giảm mức thu phí tham quan đối với sản phẩm du lịch,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

367

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về đối tượng chính sách khác được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Đắk Lắk ban hành

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Đối tượng vay để đi làm việc ở nước ngoài tỉnh Đắk Lắk,Đối tượng vay để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,Đối tượng chính sách được vay làm việc ở nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

368

Nghị quyết 71/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành

71/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2020,Tỉnh Quảng Bình,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Quảng Bình,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

369

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và một số mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 124/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

370

Nghị quyết 70/2020/NQ-HĐND về sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành

70/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quảng Bình sửa đổi Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND,Sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu Quảng Bình,Sửa đổi tỷ lệ phân chia các khoản thu,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

371

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Đắk Lắk kéo dài thực hiện 09/2016/NQ-HĐND,Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

372

Nghị quyết 72/2020/NQ-HĐND về bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và điều chuyển Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

72/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 72 2020,Tỉnh Quảng Bình,Bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Quảng Bình,Điều chuyển Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Quảng Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

373

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động đối với Dân quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Phụ cấp hàng tháng Thôn đội trưởng Đắk Lắk,Trợ cấp ngày công lao động đối với Dân quân,Trợ cấp ngày công đối với Dân quân Đắk Lắk,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

374

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Nội dung chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông,Chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông Đắk Lắk,Mức chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

375

Nghị quyết 74/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024

74/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2020,Tỉnh Quảng Bình,Sửa đổi 60/2019/NQ-HĐND tỉnh Quảng Bình,Thông qua Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình,Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

376

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Mức chi công tác theo dõi bộ chỉ số nước sạch,Công tác theo dõi bộ chỉ số nước sạch Đắk Lắk,Mức chi công tác đánh giá bộ chỉ số nước sạch,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

377

Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang

tháng 01 năm 2021. Bãi bỏ Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 10 tháng 12 năm 2015 ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ban công tác

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

378

Nghị quyết 70/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

70/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2020,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch tài chính 05 năm Kon Tum,Kế hoạch tài chính Kon Tum 2021 2025,Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

379

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Đắk Lắk,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng tỉnh Đắk Lắk,Mức hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

380

Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 29/2003/NQ-HĐND về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành

luật; Xét Tờ trình 6897/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106