Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 29385 văn bản

321

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018-2020

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND Trà Vinh,Chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực du lịch Trà Vinh,Sửa đổi chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực du lịch,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

322

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND Trà Vinh,Chính sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Chính sách người hoạt động không chuyên trách Trà Vinh,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

323

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Phú Yên,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Phú Yên,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng Phú Yên,Mức hỗ trợ tưới tiên tiến tiết kiệm nước Phú Yên HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

324

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Phú Thọ,Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Phú Thọ,Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp,Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

325

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Phú Yên,Mức thu phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Yên,Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Yên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

326

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bổ sung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND Phú Thọ,Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Phú Thọ,Quy hoạch khai thác sử dụng khoáng sản Phú Thọ,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

327

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết 97/2019/NQ-HĐND

do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2020/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2020 - 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 97/2019/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

328

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Phú Yên,Mức thu phí bảo vệ môi trường Phú Yên,Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Phú Yên,Sử dụng phí bảo vệ môi trường Phú Yên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

329

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Phú Thọ,Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông Phú Thọ,Phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ 2011 2020,Quy hoạch phát triển giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

330

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Trà Vinh,Trà Vinh sửa đổi chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư,Trà Vinh sửa đổi Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND,Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư tỉnh Trà Vinh,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

331

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Phú Thọ,Sửa đổi Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Phú Thọ,Hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn,Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

332

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2021

thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 95/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

333

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phú Thọ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp,Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hiện đại hóa công nghệ,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

334

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Phú Yên,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Phú Yên,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

335

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Trà Vinh ban hành

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Trà Vinh,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Trà Vinh,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

336

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Phú Yên,Bãi bỏ tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C Phú Yên,Phú Yên bãi bỏ Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND,Tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

337

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Phú Thọ,Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Phú Thọ,Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện,Báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

338

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Cà Mau,Số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã,Một số chế độ đối với dân quân tỉnh Cà Mau,Một số chính sách đối với dân quân tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

339

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Phú Thọ,Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt,Tỷ lệ phần trăm để lại phí bảo vệ môi trường nước thải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ --------

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

340

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Cà Mau,Mức hỗ trợ người được phân công giúp đỡ biện pháp giáo dục,Giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,Giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại phường,Lao động - Tiền lương,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.95.131.146