Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 29385 văn bản

301

Nghị quyết 316/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021

316/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 316 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2021,Hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh 2021,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

302

Nghị quyết 313/2020/NQ-HĐND về cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

313/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 313 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Cơ chế tài chính khuyến khích hoạt động khoa học,Cơ chế tài chính hỗ trợ tổ chức hoạt động khoa học,Hỗ trợ tổ chức hoạt động khoa học tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

303

Nghị quyết 312/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân và Đội bóng chuyền nữ hạng đội mạnh quốc gia tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025

312/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 312 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Chính sách hỗ trợ huấn luyện viên Quảng Ninh,Chính sách hỗ trợ vận động viên Quảng Ninh,Hỗ trợ huấn luyện viên vận động viên Quảng Ninh,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

304

Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025

310/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 310 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ học nghề thuộc danh mục khuyến khích đào tạo,Danh mục khuyến khích đào tạo tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

305

Nghị quyết 114/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND và 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

114/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 114 2020,Tỉnh Quảng Trị,Tiếp tục áp dụng Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND Quảng Trị,Tiếp tục áp dụng 12/2013/NQ-HĐND Quảng Trị,Chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ Quảng Trị,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

306

Nghị quyết 112/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND về xóa phòng học tạm, phòng học mượn từ giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

112/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Quảng Trị,Tiếp tục thực hiện 34/2018/NQ-HĐND Quảng Trị,Xóa phòng học tạm Quảng Trị 2019 2021,Xóa phòng học mượn Quảng Trị 2019 2021,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

307

Nghị quyết 110/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

110/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2020,Tỉnh Quảng Trị,Các lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản,Xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân,Xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sảnQuảng Trị,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

308

Nghị quyết 111/2020/NQ-HĐND quy định về thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

111/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Quảng Trị,Thời gian trợ cấp tiền mua vận chuyển nước ngọt sạch Quảng Trị,Tiền mua vận chuyển nước ngọt sạch Quảng Trị,Mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

309

Nghị quyết 108/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 12 và Điều 13 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình kèm theo Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND

108/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 108 2020,Tỉnh Ninh Bình,Sửa đổi Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND Ninh Bình,Phân chia các khoản thu giữa ngân sách Ninh Bình,Tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

310

Nghị quyết 83/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

83/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 83 2020,Tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị 2021,Đầu tư,Thương mại,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

311

Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND quy định về mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2020/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2015/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2015 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

312

Nghị quyết 49/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

49/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2020,Tỉnh Hà Giang,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tỉnh Hà Giang,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm đối với một số đối tượng,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế một số đối tượng,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

313

Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

45/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2020,Tỉnh Bắc Giang,Mức chi cho các hoạt động khuyến nông,Nội dung chi cho hoạt động khuyến nông,Hoạt động khuyến nông tỉnh Bắc Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

314

Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

44/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Thái Bình,Dự án cần thu hồi đất tỉnh Thái Bình,Dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế,Dự án cần thu hồi đất để phát triển xã hội,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

315

Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

44/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Bắc Giang,Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Hỗ trợ liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp,Lên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Bắc Giang,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

316

Nghị quyết 43/2020/NQ-HĐND về phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

43/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 43 2020,Tỉnh Thái Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Thái Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

317

Nghị quyết 341/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

341/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 341 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chế độ thu nộp lệ phí hộ tịch Đà Nẵng,Đối tượng thu nộp lệ phí hộ tịch Đà Nẵng,Mức thu lệ phí hộ tịch Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

318

Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

324/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 324 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chính sách khuyến công thành phố Đà Nẵng,Phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch,Sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch Đà Nẵng,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

319

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công tỉnh Phú Thọ,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công Phú Thọ 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

320

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch phát tế xã hội tỉnh Phú Thọ,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133