Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 29187 văn bản

201

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông Vĩnh Long,Nội dung chi cho hoạt động khuyến nông,Chi cho hoạt động khuyến nông tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

202

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài tỉnh Vĩnh Long,Hỗ trợ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

203

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng,Bãi bỏ Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở,Bãi bỏ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

204

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND18, về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2020

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Kéo dài Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND18 Bắc Ninh,Đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn Bắc Ninh,Đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Bắc Ninh,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

205

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Ninh

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Mức hỗ trợ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ người chữa trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy,Hỗ trợ người cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

206

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Sửa đổi Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND Bắc Ninh,Mức quà tặng đối với người có công với cách mạng,Mức quà tặng người có công với cách mạng Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

207

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND thông qua mô hình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách đối với Dân quân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo đảm chế độ chính sách đối với Dân quân,Chế độ chính sách đối với Dân quân tỉnh Bắc Ninh,Hoạt động chế độ chính sách đối với Dân quân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

208

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở tỉnh Bắc Ninh,Củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở,Kiện toàn mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

209

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

210

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non,Chính sách phát triển giáo dục mầm non Thái Nguyên,Chính sách đối với trẻ em mầm non Thái Nguyên,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

211

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Thái Nguyên,Kéo dài ổn định ngân sách Thái Nguyên 2017 2020,Ổn định ngân sách tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

212

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Thái Nguyên,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

213

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Mức giá dịch vụ công ích thủy lợi Thái Nguyên,Mức giá sản phẩm công ích thủy lợi Thái Nguyên,Mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

214

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường,Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường Thái Nguyên,Chi bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

215

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Khu vực thuộc nội thành không được phép chăn nuôi,Hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên,Chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

216

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí đối với trường mầm non công lập,Hỗ trợ kinh phí đối với trường mầm non Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí đối với trường phổ thông công lập,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

217

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND Thái Nguyên,Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt,Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

218

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thái Nguyên,Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực,Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp Thái Nguyên HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TÍNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

219

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2020/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

220

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2020/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169