Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 29185 văn bản

181

Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

27/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2020,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Thanh Chương huyện Thanh Chương,Đặt tên đường thị trấn Thanh Chương tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

182

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

28/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ huyện Tân Kỳ,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

183

Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

32/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ thân nhân người có công với cách mạng Nghệ An,Chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng,Hỗ trợ đối với người có công với cách mạng Nghệ An,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

184

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Nghệ An,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

185

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Chính sách hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp,Hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ mặt bằng doanh nghiệp tại khu công nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

186

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách,Hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách tỉnh Sóc Trăng,Nội dung chi hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

187

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Đắk Nông,Khu vực không được phép chăn nuôi Đắk Nông,Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi Đắk Nông,Vùng nuôi chim yến Đắk Nông,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

188

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Đắk Nông,Đặt tên cho 119 đường thành phố Gia Nghĩa Đắk Nông,Đặt tên đường Đắk Nông,Đặt tên đường thành phố Gia Nghĩa Đắk Nông,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

189

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Đắk Nông,Chi mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông,Hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông Đắk Nông,Mức chi hỗ trợ khuyến nông Đắk Nông,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

190

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về tổ chức lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Đắk Nông,Chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ,Chế độ chính sách Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã,Chế độ chính sách Thôn đội trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

191

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Đắk Nông,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017 2020,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

192

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kéo dài Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND tỉnh Đắk Nông,Đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề,Hỗ trợ đào tạo lao động trình độ trung cấp nghề trở lên,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

193

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kéo dài Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND Đắk Nông,Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo,Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

194

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kéo dài thời hạn Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND,Thời hạn áp dụng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Đắk Nông,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

195

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Đắk Nông,Hỗ trợ lãi suất hộ đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Nông,Kéo dài thời hạn Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND Đắk Nông,Kéo dài thời hạn hỗ trợ lãi suất hộ đồng bào dân tộc,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

196

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017-2020; Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND và 123/2018/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Vĩnh Long sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND,Thu nhiệm vụ chi ngân sách Vĩnh Long,Sửa đổi Nghị quyết thu nhiệm vụ chi ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

197

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em,Chính sách hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ trẻ em,Chính sách hỗ trợ cộng tác viên chăm sóc trẻ em,Cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em Vĩnh Long,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

198

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Vĩnh Long,Phân bổ vốn đầu tư công ngân sách Vĩnh Long 2021 2025,Tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

199

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 81/2008/NQ-HĐND về lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết 81/2008/NQ-HĐND Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết lập Quỹ quốc phòng tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết lập Quỹ an ninh tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

200

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức do tỉnh Vĩnh Long ban hành

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Mức tiền thưởng cho tập thể hội diễn văn nghệ,Mức tiền thưởng cho cá nhân hội diễn văn nghệ,Thưởng cá nhân hội diễn văn nghệ ngành văn hóa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69