Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 61595 công văn

141

Công văn 1825/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân

--------------- Số: 1825/UBDT-CSDT V/v trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

142

Công văn số 10/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-HDXD,Công văn 10 2009,Bộ Xây dựng,Dịch vụ pháp lý,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/BXD-HĐXD V/v: hướng dẫn thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế. Hà

Ban hành: 09/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

143

Công văn 121/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020. Tuy nhiên, do sơ suất kỹ thuật, Thường trực HĐND tỉnh xin được đính chính sai sót như sau: 1. Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Tại phần Quy định kèm

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

144

Công văn số 10/TTg-KTN về việc dự án Nhà máy Bột giấy và Giấy tại tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/TTg-KTN, Công văn 10, Thủ tướng Chính phủ, Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/TTg-KTN V/v dự án Nhà máy Bột giấy và Giấy tại tỉnh Kon Tum Hà Nội, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

145

Công văn 7124/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

7124/VPCP-DMDN,Công văn 7124 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 7,Tình hình thực hiện 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

146

Công văn 6492/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

6492/VPCP-DMDN,Công văn 6492 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2020,Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

147

Công văn 3599/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về chương trình hành động về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do thành phố Hà Nội ban hành

3599/UBND-KT,Công văn 3599 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP thành phố Hà Nội,Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

148

Công văn 5806/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

5806/VPCP-DMDN,Công văn 5806 2020,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn hiện nay,Tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

149

Công văn 4857/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4857/VPCP-DMDN,Công văn 4857 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020,Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

150

Công văn 3395/BNN-VPĐP năm 2018 về đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 3395/BNN-VPĐP V/v đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

151

Công văn 105/TANDTC-PC năm 2020 về đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP và 02/2004/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

105/TANDTC-PC,Công văn 105 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Đánh giá thực tiễn thi hành 02/2004/NQ-HĐTP,Đánh giá thực tiễn thi hành 01/2003/NQ-HĐTP,Xây dựng Nghị quyết thay thế 01/2003/NQ-HĐTP,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

152

Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh Bình Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các bộ: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

153

Công văn số 10/BXD-PC về việc trả lời văn bản của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-PC,Công văn 10 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 10/BXD-PC V/v: Trả lời văn bản của doanh nghịêp Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

154

Công văn 3819/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Phát triển nông thôn; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0483/PTM-VP ngày 10 tháng 4 năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

155

Công văn 2875/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 2 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2875/VPCP-DMDN,Công văn 2875 2020,Văn phòng Chính phủ, Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong dịch Covid-19,Ổn định giá xăng dầu ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

156

Công văn 1709/BKHCN-CNC năm 2020 về xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và 50/NQ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1709/BKHCN-CNC,Công văn 1709 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW,Thực hiện nghị quyết số 50/NQ-CP,Chính sách cách mạng công nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

157

Công văn 2345/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2345/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong Tháng 1 năm 2020 Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

158

Công văn 1596/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg và Nghị quyết 22/NQ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1596/BTNMT-TCQLDD,Công văn 1596 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg,Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP,Tăng cường quản lý đất đai,Quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

159

Công văn 2020/LĐTBXH-BHXH thực hiện chế độ thai sản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2020/LDTBXH-BHXH,Công văn 2020 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chế độ thai sản,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2020/LĐTBXH-BHXH V/v

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

160

Công văn 1628/VPCP-ĐMDN năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1628/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019 Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104