Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 61570 công văn

81

Công văn 06/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Thái Nguyên ban hành

của tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Do sơ xuất trong khâu rà soát, đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

82

Công văn 5622/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 về kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thái Bình, tỉnh Thái Bình) Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 6397/VPCP-KSTT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời phản ánh của Ông Nguyễn Quang Quý về việc kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

83

Công văn 279/HĐND-CTHĐ năm 2013 đính chính Phụ lục Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

21/2013/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2013 Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2013   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Do sơ suất trong quá trình rà soát văn bản tại Phụ lục dự toán chi ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2014. Tại trang 22, dòng thứ 2 dưới lên phần ghi chú chi khác của Mặt trận, đoàn thể đề nghị điều chỉnh

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

84

Công văn 6507/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

6507/VPCP-CN,Công văn 6507 2020,Văn phòng Chính phủ,Chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao,Kế hoạch trình về xây dựng đường sắt tốc độ cao,Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

85

Công văn 10/BXD-KTQH về xin quy hoạch địa điểm chủ trương đầu tư dự án Bán đảo Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-KTQH,Công văn 10 2012,Bộ Xây dựng,Dự án Bán đảo Thanh Đa,Chủ trương đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/BXD-KTQH V/v xin quy hoạch địa điểm chủ trương đầu tư

Ban hành: 12/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

86

Công văn 10/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-HDXD,Công văn 10 2012,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

87

Công văn 20/VPCP-KTTH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

20/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

88

Công văn 5058/VPCP-CN năm 2020 kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

5058/VPCP-CN,Công văn 5058 2020,Văn phòng Chính phủ,Kế hoạch xây dựng đường sắt tốc độ cao,Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW,Trình chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

89

Công văn 10/SXD-CB công bố đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

10/SXD-CB,Công văn 10,Tỉnh Điện Biên,Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu,Đơn giá phần kết cấu xây dựng ,Đơn giá phần cấu kiện xây dựng ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

90

Công văn 147/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Cấp tuổi II (Rừng trung niên, từ năm thứ 6 đến năm thứ 10) 86.757.424 Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến các cơ quan,

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

91

Công văn 155/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Kiên Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; Website Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

92

Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

02/HDND-TH,Công văn 02,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

93

Công văn 4257/VPCP-CN năm 2020 kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

4257/VPCP-CN,Công văn 4257 2020,Văn phòng Chính phủ,Chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao,Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW,Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

94

Công văn 10/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục hải quan nhập khẩu xe mô tô hai bánh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

10/GSQL-GQ1,Công văn 10,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Thủ tục hải quan,thủ tục hải quan nhập khẩu,Nhập khẩu xe mô tô hai bánh,Cục Giám sát quản lý về hải quan ,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

95

Công văn 1366/QLCL-TTPC năm 2015 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

1366/QLCL-TTPC,Công văn 1366 2015,Tổng kết 10 năm thực hiện,Tổng kết công tác,Tổng kết thi hành ,Nghị quyết 48-NQ/TW, Nghị quyết 48 Bộ Chính trị, Hoàn thiện hệ thống pháp luật ,Xây dựng pháp luật,Công tác xây dựng pháp luật ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

96

Công văn 3492/VKSTC-V10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3492/VKSTC-V10,Công văn 3492 2014,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế kiểm sát thi hành án dân sự ,Kiểm sát thi hành án dân sự ,Chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

97

Công văn 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

98

Công văn 991/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo tờ trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

99

Công văn 2684/VKSTC-V10 năm 2014 trả lời thỉnh thị trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2684/VKSTC-V10,Công văn 2684 2014,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Miễn giảm nghĩa vụ thi hành án ,Thi hành án nộp ngân sách nhà nước,Trả lời thỉnh thị,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

100

Công văn 2020/VPCP-KTTH năm 2014 về thoái vốn của Công ty gang thép Thái Nguyên tại Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng do Văn phòng Chính phủ ban hành

2020/VPCP-KTTH,Công văn 2020 2014,Văn phòng Chính phủ,thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp,Công ty Gang thép Thái Nguyên,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144