Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 61645 công văn

181

Công văn 4335/BHXH-QLT năm 2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết 154/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

trên địa bàn thành phố Hà Nội; - Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thực

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

182

Công văn 8644/VPCP-KGVX năm 2020 về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 8644/VPCP-KGVX V/v Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Về Báo cáo

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

183

Công văn 19/HĐND năm 2017 về đính chính văn bản do tỉnh Bạc Liêu ban hành

với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 “Về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

184

Công văn 169/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V đã ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

185

Công văn số 2020/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

2020/TCT-PCCS,Công văn 2020 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2020/TCT-PCCS V/v: Trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

186

Công văn 1244/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 71/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn. Do sơ suất trong khâu đánh máy, in ấn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

187

Công văn 2507/BYT-TB-CT năm 2020 về triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành

2507/BYT-TB-CT,Công văn 2507 2020,Bộ Y tế,Triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP,Công khai năng lực sản xuất của doanh nghiệp,Đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

188

Công văn 1562/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg); Thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid- 19 và cho chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng,

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

189

Công văn 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2020 về rà soát, báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành

1185/SLDTBXH-VLATLD,Công văn 1185 2020,Thành phố Hà Nội,Rà soát đối tượng chịu ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ,Đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP,Thống kê lao động bị mất việc do Covid-19 Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

190

Công văn 1157/BNV-CQĐP năm 2020 giải quyết vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; 653/2019/UBTVQH14; Nghị định 34/2019/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

1157/BNV-CQDP,Công văn 1157 2020,Bộ Nội vụ,Giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW,Giải quyết khó khăn thực hiện 653/2019/UBTVQH14,Giải quyết khó khăn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP,Khó khăn khi sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

191

Công văn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp tập trung

10/VPCN, Công văn 10, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/VPCN Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1996 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 10/VPCN NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1996 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYHOẠCH CHI

Ban hành: 23/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

192

Công văn 316/BHXH-KHĐT năm 2020 về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

316/BHXH-KHDT,Công văn 316 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thúc đẩy đấu thầu qua mạng,Tăng cường công tác đấu thầu,Đấu thầu đáp ứng Nghị quyết 01/NQ-CP,Đầu tư,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

193

Công văn 579/BKHĐT-QLĐT năm 2020 về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020 Kính gửi:

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

194

Công văn số 2020 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

2020TCT/PCCS,Công văn 2020TCT 2005,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2020TCT/PCCS V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại Hà

Ban hành: 23/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

195

Công văn số 2020 TCT/ĐTNN ngày 02/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu đối với phí bảo lãnh

2020TCT/DTNN,Công văn 2020TCT 2004,Tổng cục Thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2020 TCT/ĐTNN V/v thuế nhà thầu đối với phí bảo lãnh Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

196

Công văn 10/BTCCBCP-HTQT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 326/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

10/BTCCBCP-HTQT,Công văn 10 2000,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/BTCCBCP-HTQT Về việc thực hiện Quyết định số 326/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

Ban hành: 13/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

197

Công văn về việc thi hành mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự

10/2000/KHXX,Công văn 10 2000,Tòa án nhân dân tối cao TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2000/KHXX Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2000 CÔNG VĂN

Ban hành: 10/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

198

Công văn 842/STC-QLNS về tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên và tạm dừng mua sắm tài sản nhằm kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết 11/NQ-CP do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Công văn số 2665/BTC-NSNN ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Sở Tài chính hướng dẫn cách xác định tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2011 và tạm dừng mua sắm ô tô, điều hòa

Ban hành: 08/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2011

199

Công văn 64/VP năm 2007 đính chính Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

64/VP,Công văn 64 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Giáo dục HĐND TỈNH KHÁNH HÒA VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/VP V/v đính chính Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

200

Công văn 59/VP năm 2007 đính chính Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

59/VP,Công văn 59 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HĐND TỈNH KHÁNH HÒA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/VP V/v đính chính Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69