Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61664 công văn

1

Công văn 71/HĐND-VP năm 2020 về đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND do tỉnh Điện Biên ban hành

, HĐND tỉnh Điện Biên thông qua Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND, Giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý. Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình rà soát văn bản, nên tại Điều 1 của Nghị quyết thiếu viện dẫn “Điều 10” Luật Đầu tư công, nay sửa lại như sau: “Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện

Ban hành: 09/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

2

Công văn 222/HĐNĐ-TH năm 2020 về đính chính Nghị quyết 157/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

222/HDND-TH,Công văn 222 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính Nghị quyết 157/NQ-HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính về dự toán ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

3

Công văn 3462/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành

3462/UBND-KGVX,Công văn 3462 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Hà Nội,Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non,Quy định mức thu học phí giáo dục phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

4

Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

10441/VPCP-DMDN,Công văn 10441 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 10 năm 2020,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 10,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Doanh nghiệp,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

5

Công văn 105/HĐND-CTHĐND đính chính Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

105/HDND-CTHDND,Công văn 105,Tỉnh Vĩnh Phúc,đính chính Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/HĐND-CTHĐND V/v:

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

6

Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

7059/BTNMT-DCKS,Công văn 7059 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW,Tổng kết định hướng chiến lược khoáng sản,Tổng kết định hướng công nghiệp khai khoáng,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

7

Công văn 10008/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW và Nghị quyết 63/NQ-CP về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành

kết 10 năm thực hiện KL số 53-KL/TW của Bộ CT và NQ số 63/NQ-CP của CP về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”. Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Ban Kinh tế Trung ương; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về đề nghị

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

8

Công văn 1104/GDĐT-KHTC triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

1104/GDDT-KHTC,Công văn 1104 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Thực hiện cải cách tiền lương Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

9

Công văn 10/BCĐDTLCP năm 2019 về tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ban hành

10/BCDDTLCP,Công văn 10 2019,Kiểm dịch vận chuyển lợn,Sản phẩm thịt lợn ,Phòng chống bệnh dịch tả lợn,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆCH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

10

Công văn 237/HĐND-TT đính chính Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND8 quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Bình Dương ban hành

Số: 237/HĐND-TT Bình Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2012 Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 về việc quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

11

Công văn 10/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-TTHT,Công văn 10 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Hóa đơn bán hàng hóa,Hóa đơn điện tử ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

12

Công văn 2020/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2020/UBND-VX,Công văn 2020 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Hồ Chí Minh thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

13

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

2020/TCHQ-TXNK,Công văn 2020 2021,Tổng cục Hải quan,Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Trả Đơn đề nghị xác định trước mã số,Trả Đơn xác định trước mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

14

Công văn 2193/VKSTC-V10 năm 2021 về khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2193/VKSTC-V10,Công văn 2193 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai,Kiểm sát giải quyết vụ án hành chính trong quản lý đất đai,Nâng cao chất lượng kiểm sát vụ án hành chính về đất đai,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

15

Công văn 4143/VPCP-CN năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 20/TTr-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2021) và ý kiến các bộ, cơ quan liên quan về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

16

Công văn 10/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xác định chi phí lập chương trình phát triển từng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

10/BXD-KTXD,Công văn 10 2018,Bộ Xây dựng,Chương trình phát triển đô thị ,Xây dựng phát triển đô thị ,Phát triển đô thị,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

17

Công văn 1524/SGDĐT-QLT năm 2020 về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

1524/SGDDT-QLT,Công văn 1524 2020,Thành phố Hà Nội,Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội,Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông,Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

18

Công văn 1404/GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1404/GDDT-KTKDCLGD,Công văn 1404 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn Tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập,Tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập Hồ Chí Minh,Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

19

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 và thay thế quy định về hỗ trợ cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kinh phí hỗ trợ cho công tác xây

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

20

Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang Hà Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; Nội vụ; Lao động TB&XH; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64