Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2010-11/2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 225130 văn bản

1

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2012

tiêu chủ yếu a) Các chỉ tiêu về kinh tế - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 10,5 - 11,0% so với năm 2011; GDP theo giá thực tế khoảng 54.150 tỷ đồng. GDP bình quân/người đạt 32,2 triệu đồng, tương đương 1.390 USD. - Giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,5 - 4,7%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,2 -

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

2

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012 do tỉnh Bình Thuận ban hành

tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011; Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

3

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2012

11/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2011,Tỉnh Sơn La,Chương trình giải quyết việc làm,Giải quyết việc làm,Giải quyết việc làm tỉnh Sơn La ,Đề án giải quyết việc làm,Tạo việc làm ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

4

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu và danh mục dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Số: 11/2011/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ BA (Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2011) Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

5

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

11/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2011,Tỉnh Bạc Liêu,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế,Mục tiêu nhiệm vụ phát triển ,Chiến lược phát triển kinh tế xã hội ,Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

6

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

7

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh năm 2010 do tỉnh Bến Tre ban hành

Số: 11/2011/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

8

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết này để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2014

9

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND về định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành

11/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2011,Tỉnh Cà Mau,Định mức chi phí,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Khu kinh tế tỉnh Cà Mau,Tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2011

10

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

11/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2011,Tỉnh Trà Vinh,Giá đất Trà Vinh 2012,Bảng giá đất năm 2012 tỉnh Trà Vinh,Bảng giá đất Trà Vinh 2012,Bảng giá đất,Giá đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

11

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND quy định mức chi khen thưởng thành tích thi đấu thể thao, chế độ ưu đãi và trợ cấp đẳng cấp đối với vận động, huấn luyện viên và điều chỉnh Phụ lục 1 Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND của thành phố Cần Thơ

11/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2011,Thành phố Cần Thơ,Mức chi khen thưởng Cần Thơ 2012,Mức chi khen thưởng Cần Thơ ,Mức chi khen thưởng ,Chi khen thưởng thành tích thể thao,Chế độ trợ cấp,Chế độ ưu đãi ,Chế độ trợ cấp vận động viên ,Điều chỉnh mức chi Cần Thơ,Điều chỉnh Nghị quyết 21 ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

12

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND Quy định một số cơ chế chính sách bổ sung hỗ trợ nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2015

11/2010/QD-UBND,Quyết định 11 2011,Tỉnh Thái Bình,Hỗ trợ người bị thu hồi đất,Thu hồi đất nông nghiệp,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

13

Lệnh công bố Luật khiếu nại năm 2011

11/2011/L-CTN,Lệnh 11 2011,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật khiếu nại 2011,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011/L-CTN Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 25/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

14

Thông tư 11/2011/TT-TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

11/2011/TT-TTCP,Thông tư 11 2011,Thanh tra Chính phủ,Phòng chống tham nhũng,Tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng ,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2011

15

Nghị quyết 11/2011/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do Quốc hội ban hành

11/2011/QH13,Nghị quyết 11 2011,Quốc hội,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 11/2011/QH13 Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011 NGHỊ

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

16

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND về Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

11/2011/QĐ-UBND Quận 7, ngày 24 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2011

17

Thông tư 11/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong do Bộ Nội vụ ban hành

11/2011/TT-BNV,Thông tư 11 2011,Bộ Nội vụ,Thanh niên xung phong,Chính sách thanh niên xung phong BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 26/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

18

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải Văn học Lê Thánh Tông do tỉnh Thanh Hóa ban hành

11/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2011,Tỉnh Thanh Hóa,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

19

Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

từ ngày 15 tháng 10 năm 2011. Điều 11. Tổ chức thực hiện Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, giải quyết./. Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

20

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

11/2011/QD-UBND,Quyết định 11 2011,Tỉnh Trà Vinh,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/2011/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 06

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0