Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 220056 văn bản

1

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND chi bổ sung vốn để hoàn trả lưới điện hạ thế thị trấn Gành Hào do tỉnh Bạc Liêu ban hành

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10,Tỉnh Bạc Liêu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 15 tháng 6 năm 2006 QUYẾT

Ban hành: 15/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

2

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục lập, xét duyệt hồ sơ thu hồi, giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

10/2006/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, XÉT DUYỆT HỒ SƠ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN.

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

3

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về Quy định thủ tục hành chính và trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10 2006,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 29 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 29/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2011

4

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 36/2005/QĐ-UBND và Quyết định 41/2005/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10 2006,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5

Ban hành: 29/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

5

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Bình thành Đoàn Nghệ thuật truyền thống

10/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 29 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐOÀN NGHỆ THUẬT TỔNG HỢP QUẢNG BÌNH THÀNH ĐOÀN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

6

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND nhà nước đối với công tác tư pháp năm 2006 do tỉnh Long An ban hành

Lưu VT, STP,U. TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Dương Quốc Xuân KẾ HOẠCH VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh ) Thực hiện Chỉ thị số

Ban hành: 27/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

7

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10 2006,Tỉnh Trà Vinh,Đổi tên Trung tâm Lưu trữ,Trung tâm lưu trữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Trà Vinh,

Ban hành: 22/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

8

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về đơn giá lập lưới địa chính I, II và đơn giá đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10 2006,Tỉnh Đắk Nông,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 21 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 21/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2011

9

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10 2006,Tỉnh Tiền Giang,Bảo vệ Phát triển nguồn lợi thủy sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày

Ban hành: 16/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

10

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công, viên chức của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

10/2006/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã

Ban hành: 14/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

11

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết khai thác khoáng sản huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10 2006,Tỉnh Kiên Giang,Quy hoạch chi tiết,Khai thác khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 10/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

12

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10 2006,Tỉnh Kon Tum,Thu thủy lợi phí,Tỉnh Kon Tum,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Kon Tum,

Ban hành: 09/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2012

13

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu do tỉnh An Giang ban hành

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10,Tỉnh An Giang,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 01

Ban hành: 01/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

14

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND công bố Danh mục Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến ngày 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 01 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 01/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

15

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

10/2006/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 22 tháng 2 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ; QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ PHÊ DUYỆT CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG - Căn cứ luật Tổ chức Hội

Ban hành: 22/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

16

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về Quy định tổ chức và hoạt động của Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10,Tỉnh Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 20

Ban hành: 20/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

17

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc sở và Trưởng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã của tỉnh Đồng Tháp

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10 2006,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Thị xã Cao Lãnh, ngày 17 tháng 02 năm

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

18

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà làm việc, nhà hàng, nhà kho, cửa hàng, cửa hiệu, khách sạn và các công trình kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10,Tỉnh Lào Cai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Lào cai, ngày 17 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

19

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với trường trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

10/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH ĐỀ ÁN CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO UBND CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 15/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

20

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

10/2006/QD-UBND,Quyết định 10,Tỉnh Cà Mau,Phân cấp quản lý,Quản lý viên chức,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/2006/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 10

Ban hành: 10/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122