Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2004/TT-BNV, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 221103 văn bản

1

Thông tư 10/2004/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

10/2004/TT-BNV,Thông tư 10 2004,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng cán bộ công chức,Sử dụng cán bộ công chức,Quản lý cán bộ công chức,Đơn vị sự nghiệp,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:10/2004/TT-BNV

Ban hành: 19/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

2

Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/2019/TT-BNV,Thông tư 10 2019,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn xếp lương,Xếp lương cho công chức ,Công chức chuyên ngành văn thư,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

3

Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

10/2018/TT-BNV,Thông tư 10 2018,Bộ Nội vụ,Chức danh nghề nghiệp,Giáo dục nghề nghiệp,Mã số chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2018/TT-BNV

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

4

Thông tư 10/2017/TT-BNV về quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/2017/TT-BNV,Thông tư 10 2017,Bộ Nội vụ,Đánh giá chất lượng,Bồi dưỡng cán bộ,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2017/TT-BNV Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

5

Thông tư 10/2014/TT-BNV quy định việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/2014/TT-BNV,Thông tư 10 2014,Bộ Nội vụ,Lưu trữ lịch sử BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2014/TT-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

6

Thông tư 10/2012/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/2012/TT-BNV,Thông tư 10 2012,Bộ Nội vụ,Định mức kinh tế kỹ thuật,Xử lý tài liệu hết giá trị,Tài liệu hết giá trị 2013,Định mức kinh tế kỹ thuật 2013,Quản lý tài liệu,Xử lý tài liệu,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

7

Thông tư 10/2011/TT-BNV ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số do Bộ Nội vụ ban hành

10/2011/TT-BNV,Thông tư 10 2011,Bộ Nội vụ,Ngạch viên chức dân số ,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2011

8

Thông tư 10/2010/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự do Bộ Nội vụ ban hành

10/2010/TT-BNV,Thông tư 10 2010,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Mã số ngạch công chức,Tiêu chuẩn chấp hành viên,Thư ký thi hành án dân sự ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2010

9

Thông tư 10/2009/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ ban hành

10/2009/TT-BNV,Thông tư 10 2009,Bộ Nội vụ,Chức danh,Mã số ngạch công chức,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Kiểm soát chất lượng sản phẩm,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 10/2009/TT-BNV

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

10

Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành

1/2021/TT-BNV,Thông tư 1 2021,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

11

Thông tư 7/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

7/2020/TT-BNV,Thông tư 7 2020,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam,Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên,Thu thập chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

12

Thông tư 6/2020/TT-BNV về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

6/2020/TT-BNV,Thông tư 6 2020,Bộ Nội vụ,Quy chế tổ chức thi tuyển công chức viên chức,Quy chế tổ chức xét tuyển công chức viên chức,Tổ chức thi tuyển xét tuyển công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

13

Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

5/2020/TT-BNV,Thông tư 5 2020,Bộ Nội vụ,Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV,Sửa đổi Thông tư 12/2019/TT-BNV,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

14

Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành

Số: 4/2020/TT-BNV Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2019/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

15

Thông tư 25/2004/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương do Bộ Nội vụ ban hành

25/2004/TT-BNV,Thông tư 25 2004,Bộ Nội vụ,Cơ quan chuyên môn tôn giáo,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2004/TT-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

16

Thông tư 12/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 79/2003/NĐ-CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và áp dụng đối với phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

12/2004/TT-BNV,Thông tư 12 2004,Bộ Nội vụ,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ ở xã,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******* Số: 12/2004/TT-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2004

Ban hành: 20/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

17

Thông tư 08/2004/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị do Bộ Nội vụ ban hành

08/2004/TT-BNV,Thông tư 08 2004,Bộ Nội vụ,Công chức dự bị,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/2004/TT-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2004

Ban hành: 19/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2007

18

Thông tư 09/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 09 /2004/TT-BNV NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2003/NĐ-CP NGÀY 10/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Thi hành Nghị định số 117/2003/NĐ- CP ngày 10 tháng

Ban hành: 19/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

19

Thông tư 05/2004/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban Nhân dân quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương do Bộ Nội vụ ban hành

05/2004/TT-BNV,Thông tư 05 2004,Bộ Nội vụ,Sở Nội vụ,Cơ quan chuyên môn giúp UBND,Cơ quan chuyên môn địa phương,Cơ quan chuyên môn,Công tác nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

20

Thông tư 03/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 114/2004/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

03/2004/TT-BNV,Thông tư 03 2004,Bộ Nội vụ,Cán bộ công chức xã,Cán bộ công chức xã phường,Cán bộ công chức thị trấn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03/2004/TT-BNV Hà Nội,

Ban hành: 16/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251