Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1/7/2011- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 235304 văn bản

1

Kế hoạch 1335/BHXH-TT năm 2011 về tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

năm 2011 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY BHYT VIỆT NAM 1/7/2011 Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế toàn dân nhằm tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế; khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT, tiến tới BHYT

Ban hành: 07/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

2

Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 4, Khoản 6, Điểm 7.3, 7.5, 7.6 và 7.8 Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Quyết định 940/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Cà Mau ban hành

--------------- Số: 571/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4, KHOẢN 6; ĐIỂM 7.3, 7.5, 7.6 VÀ 7.8 KHOẢN 7 VÀ KHOẢN 8 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 940/QĐ-UBND NGÀY 06/6/2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

3

Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh Lào Cai

7/CT-UBND,Chỉ thị 7 2020,Tỉnh Lào Cai,Khai thác sử dụng quặng đồng sắt apatit Lào Cai,Công tác thăm dò khai thác sử dụng quặng đồng sắt,Quản lý thăm dò khai thác apatit Lào Cai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

4

Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

7/CT-UBND,Chỉ thị 7 2020,Tỉnh Bắc Giang,Tăng cường quản lý người lao động nước ngoài làm việc,Chấn chỉnh quản lý người lao động nước ngoài làm việc,Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tỉnh Bắc Giang,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

5

Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hải Dương

7/CT-UBND,Chỉ thị 7 2020,Tỉnh Hải Dương,Giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm 2020,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hải Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

6

Thông tư 75/2011/TT-BCA sửa đổi Điểm 3.1.7 Khoản 3 Điều 7 Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 3.1.7 KHOẢN 3 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Bộ

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2011

7

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

05/2011/QĐ-UBND Quận 7, ngày 09 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2009/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/500 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 09/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

9

Quyết định 7/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

quy định tại khoản 2 Điều 31 và Điều 44 của Luật Giá thuộc địa phương quản lý theo quy định về phân cấp quản lý tài sản công, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan;” 2. Sửa đổi khoản 1, khoản 8 Điều 71. Giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

10

Quyết định 7/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 265/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

7/2020/QD-UBND,Quyết định 7 2020,Tỉnh Bắc Giang,Bãi bỏ Quyết định 265/2014/QĐ-UBND Bắc Giang,Khai thác đất đắp nền công trình xây dựng Bắc Giang,Bãi bỏ khai thác đất đắp nền công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

11

Quyết định 7/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Hợp tác xã nước sạch và môi trường Sông Đào sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành

124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch; Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

12

Quyết định 748/7/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - sổ đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam Đợt 101 (bổ sung) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

HIỆU LỰC 03 NĂM - ĐỢT 101 (BỔ SUNG). Ban hành kèm theo quyết định số: 748/7/QĐ-QLD, ngày 29/10/2018 1. Công ty đăng ký: Gelnova Laboratories (India) Pvt., Ltd. (Đ/c: C-125, TTC Industrial Area, Mahape (Pawane), Navi Mumbai - 400705, Maharashtra - India) 1.1 Nhà sản xuất: Acme Formulation Pvt. Ltd. (Đ/c: Ropar Road, Nalagarh, Dist:

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

13

Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981

Luật 1-LCT 1981,Quốc hội,Luật tổ chức Hội đồng Nhà nước,Luật Tổ chức Quốc hội,Hội đồng Nhà nước,Chủ tịch Quốc hội,Đại biểu Quốc hội,Kỳ họp Quốc hội,Chủ tịch Hội đồng Nhà nước,1-LCT/HDNN7,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

14

Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2014 thi hành Luật Đất đai năm 2013 tỉnh Thái Nguyên

các dự án có sử dụng đất cần thu hồi để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào tháng 7 năm 2014 (sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành); Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai. 1.6. Đẩy mạnh

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

15

Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do tỉnh Nam Định ban hành

Thường trực HĐND tỉnh; - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; - Các đ/c PCT UBND tỉnh; - Các Ban của Đảng; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; - Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, TP; - Đài PT&TH tỉnh, Báo Nam Định; - Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh; - CPVP UBND tỉnh; - Lưu: VP1, VP7, VP12. CHỦ TỊCH

Ban hành: 01/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

16

Quyết định 1/QĐ-BNV về ban hành chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2020

DƯỠNG CBCCVC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 1. 30. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ Tháng 7/2020 Đơn vị đăng ký

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

17

Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Quyết định 1266/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

--------------- Số: 746/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 27 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4, KHOẢN 5, KHOẢN 6 VÀ KHOẢN 7 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1266/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

18

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về bãi bỏ Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 3 Điều 7 của Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 7 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 7 CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2015/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

19

Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2, Điều 1; bổ sung Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

2019 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 1; BỔ SUNG KHOẢN 7, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 237/2019/NQ-HĐND NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC VỪA HỌC, VỪA LÀM TẠI ĐÀI LOAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2019

20

Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2016 về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Phú Mỹ, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

1511/QD-UBND,Quyết định 1511 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Duyệt nhiệm vụ quy hoạch,Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000,Quy hoạch phân khu 1/2000 Hồ Chí Minh,Khu dân cư phường Phú Mỹ,Quy hoạch 1/2000 Quận 7 Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12