Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1/1986-8/1990 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 227794 văn bản

1

Thông báo 1990/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Muối tinh do Tổng cục Hải quan ban hành

1990/TB-TCHQ,Thông báo 1990 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Muối tinh,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

2

Kế hoạch 1990/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” do tỉnh Bình Thuận ban hành

sau: 1. Nhiệm vụ chung 1.1. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3978/KH-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 38-NQ/TU ngày 07/8/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 23/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

3

Kế hoạch 1986/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1986/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1986/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 14 tháng 05 năm 2019 KẾ

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

4

Thông báo 1986/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành

1986/TB-TCHQ,Thông báo 1986 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Hóa chất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

5

Quyết định 1990/QĐ-TTg năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1990/QD-TTg,Quyết định 1990 2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập ,Sử dụng ngân sách nhà nước,Dịch vụ sự nghiệp công,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

6

Quyết định 1990/QĐ-UBND năm 2017 về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Cà Mau ban hành

theo Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Cà Mau) TT Chỉ tiêu Đơn vị Ước thực hiện năm 2017 Kế hoạch năm 2018 So sánh KH2018/ ƯTH2017 (%) 1 2 3 4

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

7

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại và trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

MẠI VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Stt Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết Địa

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

8

Quyết định 1990/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

357/TTr-CP ngày 29/8/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

9

Thông báo 8/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

8/TB-VPCP,Thông báo 8 2020,Văn phòng Chính phủ,Phí sử dụng đường bộ,Hình thức điện tử tự động không dừng,Kết luận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

11

Quyết định 1990/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1030/QĐ-UBND; 55/2014/QĐ-UBND và 1060/QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành

63/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ mức thu phí bảo vệ

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

12

Quyết định 1990/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2016, hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2015 thuộc huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

PHỤ LỤC 1 DANH MỤC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC XÃ HOÀN THÀNH NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 HUYỆN HOÀI NHƠN (Kèm theo Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công - hoàn thành

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

13

Quyết định 1990/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp đầu cấp các trường năm học 2016-2017 tỉnh Long An

Thạnh - THPT Tân Thạnh 2 THPT Tân Thạnh 7. - THCS&THPT Hậu Thạnh Đông 8. Thạnh Hóa - THPT Thạnh Hóa 1 THPT Thạnh Hóa 9 Tân An - THPT

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

14

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do tỉnh Bình Thuận ban hành

1986/QD-UBND,Quyết định 1986 2017,Tỉnh Bình Thuận,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1986/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

15

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh tên gọi và phê duyệt Đề án Xây dựng thương hiệu du lịch Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Thìn ĐỀ ÁN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1986/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án Thanh Hóa là

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

16

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2016 Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Đắk Nông ban hành

Cao Huy QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định về

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

17

Quyết định 8/2020/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau: 1. Hai (02) điểm mỏ kaolin-felspat đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: -

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

18

Kế hoạch 1990/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, Chương trình số 58-CTr/TU ngày 23/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

19

Quyết định 8/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

8/2020/QD-UBND,Quyết định 8 2020,Tỉnh Nam Định,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 ,Hệ số xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất,Hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

20

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh An Giang

1986/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng cho hoạt động của Tổ Kiểm tra công vụ và các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra của Tổ Kiểm tra công vụ. Điều 2. Mục đích kiểm tra Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính và tính nghiêm minh của pháp luật. Thông qua

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88