Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1/- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 270773 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 1 2022,Bộ Nội vụ,Phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ,Phụ cấp thâm niên vượt khung cán bộ công chức,Thông tư phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/05/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

2

Chỉ thị 1/CT-UBND về diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành

1/CT-UBND,Chỉ thị 1 2022,Tỉnh Bắc Giang,Diễn tập phòng chống thiên tai,Diễn tập tìm kiếm cứu nạn,Diễn tập khu vực phòng thủ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

3

Thông báo 1/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc về Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

1/TB-VPCP,Thông báo 1 2022,Văn phòng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc về Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú,Kết luận về Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú Đồng Nai,Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú Bảo Lộc,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

4

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

1/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 1 2021,Bộ Nội vụ,Nghị định chính sách tinh giản biên chế,Hợp nhất Nghị định tinh giản biên chế,Văn bản hợp nhất tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

5

Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2021 về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1/CT-UBND,Chỉ thị 1 2021,Tỉnh Bắc Giang,Tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ Bắc Giang,Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ Bắc Giang,Hoạt động khoa học và công nghệ Bắc Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

6

Thông báo 1/TB-VPCP năm 2021 về kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành

1/TB-VPCP,Thông báo 1 2021,Văn phòng Chính phủ,Mối quan hệ giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động,Điều kiện làm việc của công nhân lao động,Kết luận việc làm mức sống của công nhân lao động,Lao động - Tiền lương VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

7

Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do tỉnh Nam Định ban hành

1/CT-UBND,Chỉ thị 1 2020,Tỉnh Nam Định,Chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Tăng cường phòng chống dịch bệnh do vi rút corona,Tăng cường phòng chống dịch bệnh tỉnh Nam Định,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

8

Quyết định 1/QĐ-BNV về ban hành chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2020

1/QD-BNV,Quyết định 1 2020,Bộ Nội vụ,Chương trình công tác của Bộ Nội vụ,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,Bộ Nội vụ ban hành chương trình công tác,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

9

Quyết định 1/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

1/2022/QD-UBND,Quyết định 1 2022,Tỉnh Bắc Giang,Chức năng của Ban Dân tộc Bắc Giang,Nhiệm vụ của Ban Dân tộc Bắc Giang,Quyền hạn của Ban Dân tộc Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

10

Thông tư 1/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1/2022/TT-BNV,Thông tư 1 2022,Bộ Nội vụ,Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV quản lý hội,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định quản lý hội,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

11

Quyết định 1/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

1/2022/QD-UBND,Quyết định 1 2022,Tỉnh Phú Thọ,Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ,Nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ,CChức năng Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

12

Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1 thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

253/TANDTC-V1,Hướng dẫn 253 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1,Đặc xá người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù,Đặc xá tha tù trước thời hạn,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

13

Hướng dẫn 248/TANDTC-V1 thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tói cao ban hành

248/TANDTC-V1,Hướng dẫn 248 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN,Thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá,Đặc xá người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

14

Quyết định 1/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1/2021/QD-UBND,Quyết định 1 2021,Tỉnh Bắc Giang,Quản lý người nước ngoài cư trú tỉnh Bắc Giang,Quản lý người nước ngoài hoạt động Bắc Giang,Công tác quản lý người nước ngoài hoạt động,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

15

Quyết định 1/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định

1/2021/QD-UBND,Quyết định 1 2021,Tỉnh Nam Định,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nam Định,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi tỉnh Nam Định,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

16

Quyết định 807-TTg năm 1996 bổ sung thành viên Ban chỉ đạo về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1,Quyết định 1 1996,Thủ tướng Chính phủ,Vùng Đồng bằng sông cửu long,Ban Chỉ Đạo,Phát triển thủy lợi,Bổ sung thành viên,Bổ sung thành viên ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 807-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 10

Ban hành: 31/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

17

Quyết định 748/1/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 do Cục Quản lý dược ban hành

748/1/QD-QLD,Quyết định 748 2018,Cục Quản lý dược,Cấp số đăng ký lưu hành,Thuốc được cấp số đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc nước ngoài ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

18

Quyết định 59-CT về việc thực hiện kế hoạch hợp tác lao động với các nước xã hội chủ nghĩa năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

1,Quyết định 1 1988,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Hợp tác lao động,Kế hoạch,Nước Xã Hội Chủ Nghĩa,Lao động - Tiền lương CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-CT Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 07/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

19

Hướng dẫn 330/TANDTC-V1 năm 2016 về xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Việt Nam (02/09/2016) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

330/TANDTC-V1,Hướng dẫn 330 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Công tác đặc xá,Đặc xá trong trường hợp đặc biệt,Đặc xá tha tù ,Người được đề nghị đặc xá,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

20

Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

358/QD-VKSTC-T1,Quyết định 358 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác thanh tra,Biểu mẫu công tác thanh tra giải quyết khiếu nại,Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36